Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 28 de marzo de 2022 Páx. 20264

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 7 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e logo de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícanselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase este anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegaren o que consideren conveniente e presentaren a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderase interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda, perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada, na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG).

A Coruña, 7 de marzo de 2022

Judit Fontela Baró
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

06572464F

06572464F/12-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

28689423M

28689423M/14-02-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Carballo

30598509E

30598509E/07-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Oleiros

32423595N

32423595N/04-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

32669062T

32669062T/07-02-2022/2.2.A

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32722101R

32722101R/12-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cedeira

32724548X

32724548X/27-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Narón

32949420B

32949420B/27-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cambre

32963737E

32963737E/12-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Narón

39464436R

39464436R/16-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Teo

45905423E

45905423E/27-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Teo

46905231C

46905231C/29-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

47352129M

47352129M/09-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

48119217C

48119217C/26-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

52458803N

52458803N/18-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ribeira

52937367S

52937367S/03-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Pobra do Caramiñal, A

53309780N

53309780N/27-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

54225743T

54225743T/26-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ribeira

76512804S

76512804S/18-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

78798629P

78798629P/15-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

78799821G

78799821G/27-12-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Teo

78806153B

78806153B/05-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

78815383H

78815383H/25-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Oleiros

79340251A

79340251A/07-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Narón

X4518563Y

X4518563Y/21-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

X4899323R

X4899323R/07-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

X5551997G

X5551997G/31-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ribeira

Y2372895E

Y2372895E/20-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Curtis

Y3934911Q

Y3934911Q/10-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cambre

Y6993925F

Y6993925F/13-01-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Boiro

30614445L

30614445L/10-12-2021/2.1.D

Resolución de procedemento sancionador

Conil de la Frontera

31234852R

31234852R/20-10-2021/2.1.D

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32826932K

32826932K/30-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

45860429Q

45860429Q/09-09-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

45908425B

45908425B/15-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Pino, O

46910668Y

46910668Y/18-10-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Oleiros

47380594L

47380594L/12-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Cerceda

47435402H

47435402H/28-10-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Culleredo

47437214J

47437214J/02-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

49205612X

49205612X/11-10-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

49331213P

49331213P/29-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Culleredo

49682494X

49682494X/19-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

78781772X

78781772X/06-09-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Rois

78783836G

78783836G/03-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Culleredo

Y2301984C

Y2301984C/31-08-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

Y2372895E

Y2372895E/18-10-2021/2.1.D

Resolución de procedemento sancionador

Curtis

Y2372895E

Y2372895E/18-10-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Curtis

Y4103808R

Y4103808R/24-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Pontedeume