Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 18 de abril de 2022 Páx. 23326

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2022, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de persoas deportistas recoñecidas como de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa Comunidade Autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, atribúen, así mesmo, á comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, a función para propoñer a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel e demais colectivos.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 29 de marzo de 2022, pola referida comisión, na súa reunión de valoración, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2022

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, vitalicios, árbitros e técnicos

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Abal Nartallo

José Antonio

***1338**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

2

Abalde Díaz

Alberto

***6814**

Baloncesto

Deportista de alto nivel

4.4.2027

3

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

4.4.2027

4

Allegue Pena

Óscar Juan

***3812**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

24.7.2022

5

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

6

Álvarez Suárez

Laura

***6371**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

4.4.2023

7

Alvedro del Río

Álvaro

***1661**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

20.6.2022

8

Amoedo Fernández

Uxía

***5104**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

9

Areáns Gregs

Daniel

***8837**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

10

Ares Roel

Iván

***2115**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

1.12.2025

11

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

Vitalicio

Vitalicia

12

Ayude López

José Manuel

***9160**

Kickboxing

Técnico

26.11.2024

13

Barreiro Hermelo

David

***1329**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.7.2026

14

Barreras Sanjurjo

Esperanza

***7207**

Surf

Deportista de alto nivel

23.12.2025

15

Batista Emboirik

Edgar

***4287**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

16

Benito Díaz

Jesús

***9827**

Taekwondo

Técnico

4.4.2027

17

Bernárdez Rodríguez

David

***1179**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

19.9.2026

18

Bouzón García

Víctor

***9048**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

19

Bugallo Arriola

Luis

***5797**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

20

Cabana del Amo

Pablo

***1396**

Natación

Deportista de alto nivel

4.8.2026

21

Camino Fernández

Carolina

***3670**

Voleibol

Deportista de alto nivel

4.4.2027

22

Canosa Maceiras

Pedro

***1586**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

5.9.2026

23

Canosa Maceiras

Marta

***1586**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

5.9.2022

24

Cao Herva

Antón

***2900**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

24.7.2022

25

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

26

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

Deportista de alto nivel

4.4.2027

27

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

28

Carrón Muiña

Carla

***7303**

Natación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

29

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

30

Castiñeira Etcheverría

Tania María

***5796**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

25.8.2026

31

Chamorro García

Xoel

***7487**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

32

Cid Acevedo

Carla

***0557**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

33

Cobas Pena

Judith

***3207**

Tenis de mesa

Deportista de alto nivel

1.7.2026

34

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

35

Cortizo de Dios

Sara

***1310**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

36

Costa Figueiras

Pedro

***3379**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

17.6.2022

37

Costas González

Alberto

***4039**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

38

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

39

Delgado González

Pedro

***3890**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

25.7.2022

40

Devesa Barreiro

Carme

***4846**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

41

Domínguez Álvarez

Iago

***4732**

Tenis

Deportista de alto nivel

4.4.2027

42

Domínguez Casabella

Andrea

***8647**

Natación

Deportista de alto rendemento

18.6.2026

43

Dorado Zas

Antón

***3166**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

24.7.2022

44

Echegoyen Domínguez

Tamara

***8364**

Vela

Vitalicio

Vitalicia

45

Enríquez Gómez

Stella Maris

***1032**

Vela

Deportista de alto rendemento

6.4.2026

46

Fajardo Sampedro

Noe

***2797**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

29.6.2022

47

Faro Martínez

Yoel

***7585**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

15.7.2022

48

Felpeto Lamas

Marta

***1953**

Piragüismo

Xuíz

7.8.2026

49

Fernández López

Manuel

***5337**

Surf

Deportista de alto nivel

31.7.2026

50

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

7.7.2026

51

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

52

Fernández Fuertes

Marcos

***5414**

Vela

Deportista de alto nivel

21.12.2026

53

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

12.6.2026

54

Fernández González

Ramón

***8245**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

55

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.8.2024

56

Fernández López

Javier

***8662**

Balonmán

Técnico

4.4.2027

57

Fernández Sacristán

Pedro

***9948**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

58

Ferreiro Rodríguez

Germán

***9313**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

12.6.2022

59

Filgueiras Barcenilla

María

***2448**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

4.4.2023

60

Fraga García Corona

Roi

***3884**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

26.6.2022

61

Franco de Pablo

Samuel

***3617**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

62

Franco Ojea

Manuel

***8409**

Tenis

Xuíz

24.7.2026

63

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

64

García García

Ángel

***6945**

Orientación

Deportista de alto nivel

24.7.2026

65

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

25.8.2024

66

García Pérez

Jéssica María

***1000**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

67

García Vidal

Mirian

***6063**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.5.2026

68

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

69

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

70

Gómez Otero

Silvestre

***7250**

Boxeo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

71

Gómez Tojo

Ander

***8878**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

27.7.2022

72

Gontán Iglesias

Ainoa

***9611**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

20.6.2026

73

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

74

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

Deportista de alto nivel

30.6.2024

75

Iglesias Gómez

Carolina

***9533**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

76

Iglesias Rodríguez

Joaquín

***2223**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

77

Iglesias Sobrino

Ana

***8221**

Rugby

Deportista de alto nivel

31.12.2026

78

Larramendi Balladares

Tiago

***7339**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

79

Lasarte Fernández

Marta

***2283**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

80

Lemos Fernández

Iria Guadalupe

***8843**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

20.7.2022

81

López Fernández

David

***0601**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

82

López Fernández

Nuria

***7041**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

20.3.2025

83

López González

Nicolás

***3648**

Orientación

Deportista de alto nivel

21.12.2026

84

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

85

López Romero

Lucía

***2245**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

86

Maciel Andrés

Jorge

***8911**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

87

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

Deportista de alto nivel

5.6.2026

88

Martínez Serantes

Brian

***1828**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

25.7.2022

89

Martínez Naya

Sofía

***5731**

Orientación

Deportista rendemento deportivo de base

4.4.2023

90

Martínez Pena

Fabián

***0496**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

4.7.2022

91

Mato Gómez

Daniel

***7349**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

3.7.2026

92

Meilán Irago

Samuel

***1931**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

93

Mesejo Martínez

Pedro

***7040**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

20.7.2022

94

Montes Lale

Alejandro

***1679**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

95

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

96

Mourelos Buezas

Marta

***6027**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

97

Nogueira Patiño

José Miguel

***6317**

Taekwondo

Técnico

4.4.2027

98

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

8.8.2026

99

Otero Sousa

Javier

***0552**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

100

Pardavila Lorenzo

Samuel

***1421**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

101

Paz Romero

Manuel Alejandro

***3399**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

20.12.2024

102

Peleteiro Herrero

Alejandra

***9309**

Vela

Deportista de alto rendemento

6.8.2026

103

Peña Pita

Felipe

***3188**

Orientación

Deportista de alto nivel

15.5.2026

104

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

7.6.2026

105

Pérez Piñeiro

Javier

***7302**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

25.7.2022

106

Pérez Reñones

José Ángel

***5106**

Golf

Deportista de alto nivel

16.5.2026

107

Picón Voces

Carlos Gutier

***4275**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

108

Piedras González

Elisabeth

***1346**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.2.2025

109

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

110

Pombo Álvarez

Tomás

***5593**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

4.4.2023

111

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

112

Prada Pérez

Adrián

***3578**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

21.12.2026

113

Prieto Villar

Andrés

***0432**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

4.4.2027

114

Ramilo Trigo

José Enrique

***0269**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.9.2023

115

Ramos Salinas

Jorge Esteban

***7684**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

116

Rey Rodríguez

Hugo

***2503**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

25.7.2022

117

Riqueza Rea

Simón

***1995**

Kickboxing

Deportista rendemento deportivo de base

3.6.2022

118

Rodríguez Carballeira

Iván

***2907**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

25.7.2022

119

Rodríguez Colferai

Gabriel

***9970**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

120

Rodríguez Díaz

Mateo

***2020**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

121

Rodríguez Montero

Vera

***2597**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

15.5.2026

122

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

123

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

Vitalicio

Vitalicia

124

Romero Azpitarte

Marcial

***5028**

Judo e D.A.

Técnico

6.10.2026

125

Romero Fernández

Noa

***9748**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

23.8.2022

126

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

127

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

Deportista de alto nivel

4.4.2027

128

Sánchez Iglesias

Iago

***5005**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

129

Sancosmed Vázquez

Juan José

***7270**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

130

Santomé Pontis

Gabrielle

***9594**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

30.12.2024

131

Sobrinho de Souza

Joao Eduardo

***9618**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

1.5.2026

132

Suárez Jamardo

Aroa

***3173**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

18.7.2022

133

Taboada Cid

Anxo

***6271**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

134

Tarrío Ponte

Ander

***9108**

Tenis

Deportista de alto nivel

4.4.2027

135

Tenreiro Cortegoso

Joaquín

***3957**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

25.7.2022

136

Tenreiro Suárez

Lucía

***2710**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

24.7.2022

137

Torrado Martínez

Pablo

***2562**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

18.8.2022

138

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Taekwondo

Técnico

12.4.2026

139

Troitiño Amoedo

Sergio

***1408**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

140

Vale Fernández

Araceli

***9686**

Montañismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

141

Vale Fernández

Natalia

***9686**

Montañismo

Deportista rendemento deportivo de base

4.4.2023

142

Varela Paz

Borja

***5471**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

143

Vázquez Guerra

Irene

***5827**

Tiro olímpico

Deportista rendemento deportivo de base

4.4.2023

144

Vázquez Pérez

Hugo

***0353**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

145

Veiga Pérez

Iker

***4111**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

25.7.2022

146

Vicente Ferreira

Daniel

***0170**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto rendemento

8.5.2026

147

Vicente Ferreira

Yago

***0170**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

8.5.2022

148

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

149

Vidal Iglesias

Alejandro

***1821**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

150

Vilas Fernández

Julio Alberto

***0384**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

4.4.2027

151

Villar González

Manuel

***2634**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.7.2026

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Causa

1

Alonso Soto

Iria

***2446**

Piragüismo

Non, por non acadar mérito deportivo

2

Álvarez Gutiérrez

Manuela

***5833**

Deporte adaptado

Non, por non acadar mérito deportivo

3

Bemposta Varela

David

***2745**

Salvamento e socorrismo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

4

Cagiao Fernández

Miguel

***5200**

Fútbol

Non, por non acadar mérito deportivo

5

Capelán Varela

Estevo

***0345**

Actividades subacuáticas

Non, por non acadar mérito deportivo

6

Casuso Castro

Manuel

***3751**

Ciclismo

Non, por non acadar mérito deportivo, categoría máster

7

Cons Ferreiro

Miguel

***0961**

Vela

Non, por non acadar mérito deportivo

8

Dasilva Freiría

Rubén

***0905**

Piragüismo

Non, por non acadar mérito deportivo

9

Davila Boo

Laura

***3421**

Kárate

Non, por non acadar mérito deportivo

10

Fraguela Trastoy

Irene

***1845**

Remo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

11

Freitas Vicente

María Nazaret

***6931**

Non, por non presentar documentación en prazo, anexo II e representación da solicitude

12

García Caridad

Francisco

***6801**

Automobilismo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

13

González Casales

Paola

***8400**

Balonmán

Non, por non acadar mérito deportivo, proba non olímpica

14

González de Rafael

Francisco

***7783**

Pádel

Non, por non acadar mérito deportivo. Precisa un 4º posto participando +10 equipos

15

González Izard

Pablo

***8571**

Kickboxing

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

16

Iglesias Mato

Andrea

***6059**

Tríatlon e péntatlon moderno

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

17

López Iglesias

Antón

***1603**

Patinaxe

Non, por non acadar mérito deportivo

18

Lorenzo Longueira

Alberto

***1460**

Automobilismo

Non, por non acadar mérito deportivo

19

Miguens Silva

Claudia

***2540**

Piragüismo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

20

Míguez Galloso

Manuel

***0306**

Automobilismo

Non, por non acadar mérito deportivo

21

Nieto Pérez

Lorena

***8473**

Piragüismo

Non, por non acadar mérito deportivo

22

Novas Benavides

Lorena

***5567**

Fútbol

Non, por non acadar mérito deportivo, ser árbitra principal

23

Pasabant Quintián

Mikel

***4667**

Vela

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

24

Pego Rey

Adrián

***8980**

Kárate

Non, por non acadar mérito deportivo

25

Pereira Rodríguez

Sergio

***8218**

Automobilismo

Non, por non acadar mérito deportivo, falta de documentación orixinal, anexo II e representación da solicitude

26

Quintana Estévez

Pablo Dámaso

***4304**

Squash

Non, por non acadar mérito deportivo, campionato autonomías

27

Revón Fedorova

Ekaterina

***4355**

Taekwondo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

28

Rey Miguens

Sabela

***6564**

Ciclismo

Non, por non acadar mérito deportivo

29

Rivas Gómez

Manuel

***8193**

Piragüismo

Non, por non acadar mérito deportivo

30

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

Non por non acadar mérito deportivo, participación na proba, mantén vixencia alto nivel ata 7.5.2023

31

Román Sánchez

Ivanna Carolina

***1795**

Atletismo

Non, por non presentar documentación en prazo, anexo II e representación da solicitude

32

Rosendo González

María Iria

***8417**

Fútbol

Non, por non acadar mérito deportivo, non ser árbitra principal

33

Sánchez Rojo

Diego

***8909**

Fútbol

Non, por non acadar mérito deportivo, ser árbitro principal

34

Soto Fidalgo

Martina

***2245**

Remo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

35

Soto Fidalgo

Daniela

***2246**

Remo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

36

Sueiro Martínez

Gregorio

***1441**

Boxeo

Non, por non acadar mérito deportivo, participación na proba

37

Trabach Somoza

Alejandro

***6609**

Ciclismo

Non, por non acadar mérito deportivo en categoría absoluta ou previa

38

Varela Campo

Hugo

***6122**

Squash

Non, por non acadar mérito deportivo