Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 18 de abril de 2022 Páx. 23756

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ferrol

ANUNCIO de notificación no procedemento de orde de execución de xestión da biomasa vexetal para a prevención e defensa contra os incendios.

De acordo co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable da xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas, cando se ignore o lugar de notificación ou cando, intentada esta, non poida efectuarse a notificación, esta farase mediante un anuncio no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial del Estado e no taboleiro de anuncios do concello, e conterá os datos catastrais da parcela.

Para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, a persoa interesada poderá comparecer no prazo de dez (10) días contados desde ao seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, nas dependencias del Negociado de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, sito en praza de Armas, s/n, das 9.00 ás 14.00 horas.

Transcorrido o dito prazo sen se efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial del Estado.

Ferrol, 22 de marzo de 2022

O alcalde
P.D. (Resolución do 8.7.2019; BOP nº 137, do 22 de xullo)
Ana Lamas Villar
Concelleira delegada da Área de Servizos, Obras,
Medio Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá

ANEXO

Expediente núm.

Ref. catastral

Acto notificado

Interesado/DNI

INC 2/2021/228 2021040544

15037A04300401

Resolución do 17.12.2021

Rodríguez Gómez, Marina

INC 6/2021/228 2021041407

15037A04300421

Resolución do 17.10.2021

Díaz Perla, José

INC 7/2021/429 2021033838

15037A03500757

Resolución do 5.10.2021

Fernández S-S, herederos de José

INC 6/2021/429 2021033802

15037A03500830

Resolución do 5.10.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 5/2021/429 2021033784

15037A03500829

Resolución do 5.10.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 2/2021/470 2021043841

15037A03700308

Resolución do 9.12.2021

Alvariño Pereira, Saturnina

INC 4/2021/760 2021034260

5336801NJ5153N

Resolución do 13.10.2021

Beade Martín, Adonis

INC 1/2021/839 2021036418

15037A03100121

Resolución do 2.11.2021

32482296V (hdros.)

INC 3/2021/755 2021035913

15037A05200584

Resolución do 2.11.2021

32675358V

INC 4/2021/755 2021036119

15037A05200585

Resolución do 2.11.2021

López Fernández, María Isabel

INC 1/2021/1038 2021036725

15037A05200590

Resolución do 8.11.2021

Brage S-S, Julia

INC 3/2021/1023 2021031255

15037A03600073

Resolución do 14.9.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 4/2021/1023 2021031261

15037A03600072

Resolución do 14.9.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 10/2021/1023 2021031277

15037A03600052

Resolución do 15.9.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 8/2021/1023 2021031273

15037A03600049

Resolución do 15.9.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 6/2021/1023 2021031271

15037A03600047

Resolución do 15.9.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 7/2021/968 2021036712

5236701NJ5153N

Resolución do 21.10.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 6/2021/968 2021036666

15037A03100114

Resolución do 21.10.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 5/2021/968 2021036638

15037A03100115

Resolución do 21.10.2021

32472740Y (hrdos.)

INC 3/2021/968 2021036617

15037A03100117

Resolución do 21.10.2021

32469275Z (hrdos.)

INC 9/2021/221 2021032159

15037A04900048

Resolución do 21.9.2021

Beceiro Bargas, herdeiros de Matilde

INC 10/2021/221 2021032172

15037A04900037

Resolución do 21.9.2021

Seijido S-S, Manuel

INC 8/2021/221 2021032141

15037A04900047

Resolución do 21.9.2021

Otero Beceiro, José

INC 7/2021/221 2021032127

15037A04900046

Resolución do 21.9.2021

Pérez Vázquez, José

INC 5/2021/221 2021032062

15037A04900042

Resolución do 20.9.2021

Beceiro S-S, José

INC 4/2021/221 2021031996

15037A04900041

Resolución do 20.9.2021

32663072J

INC 1/2021/336 2021033210

15037A50104199

Resolución do 29.9.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 1/2021/334 2021033059

15037A50104193

Resolución do 24.9.2021

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 15/2021/801 2021027070

15037A03900519

Resolución do 8.9.2021

Pedreiro López, Eusebio

INC 10/2021/801 2021026888

15037A03900514

Resolución do 7.9.2021

Cijelle Colabella, Benito

INC 2/2021/64 2021038484

15037A04300022

Resolución do 8.2.2022

Pedreiro Yáñez, Domingo

INC 03/2022/637 2022001869

15037A50109189

Resolución do 8.2.2022

En investigación art. 47 da Lei 33/2003

INC 1/2021/695

2021033959

15037A04300028

Resolución do 8.2.2022

Río Serantes, Antonio del

INC 5/2021/695

2021035006

15037A04300041

Resolución do 9.2.2022

Romero S-S, Juan

INC 8/2021/695

15037A04300044

Resolución do 8.2.2022

32609779B

INC 4/2021/853

15037A03900512

Resolución do 18.2.2022

32682079E

INC 1/2022/756

15037A03600654

Resolución do 11.2.2022

32648754R

INC 5/2022/756

15037A03600676

Resolución do 11.2.2022

32648754R

INC 2/2021/853

15037A03900443

Resolución do 18.2.2022

Fernández Díaz, herdeiros de Camilo

INC 11/2021/853

15037A03900514

Resolución do 18.2.2022

Cijelle Colabella, Benito

INC 6/2021/853

15037A04300353

Resolución do 18.2.2022

López Mayobre, Andrés

INC 1/2022/1167

15037A50104217

Resolución do 18.3.2022

En investigación art. 47 da Lei 33/2003