Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Venres, 13 de maio de 2022 Páx. 28596

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 28 de abril de 2022, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081-5363-21- 0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interponer, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2022

Eloína Nuñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela
e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

G28207017

Fra. 202200949

8.2.2022

256,87

G28207017

Fra. 202200992

9.2.2022

361,59

G28207017

Fra. 202201017

11.2.2022

8.246,83

G28207017

Fra. 202201021

11.2.2022

361,59

G28207017

Fra. 202201034

15.2.2022

401,94

G28207017

Fra. 202201081

16.2.2022

268,34

G28207017

Fra. 202201086

16.2.2022

268,34

G28207017

Fra. 202201127

17.2.2022

460,31

G28207017

Fra. 202201138

18.2.2022

268,34

G28207017

Fra. 202201189

21.2.2022

401,94

G28207017

Fra. 202201270

23.2.2022

361,59

G28207017

Fra. 202201277

23.2.2022

738,95

G28207017

Fra. 202201292

24.2.2022

256,87

G28207017

Fra. 202201315

24.2.2022

213,09

G28207017

Fra. 202201331

25.2.2022

361,59

G28207017

Fra. 202201332

25.2.2022

256,87

G28207017

Fra. 202201348

28.2.2022

361,59

G28207017

Fra. 202201349

28.2.2022

256,87

G28207017

Fra. 202201352

28.2.2022

361,59

G28207017

Fra. 202201353

28.2.2022

56,94