Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Venres, 13 de maio de 2022 Páx. 28545

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ANUNCIO do 28 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifican ás persoas interesadas as afeccións por construción dunha instalación eléctrica nos concellos do Irixo, na provincia de Ourense, e de Dozón e Lalín, na provincia de Pontevedra.

Mediante o Acordo do 22 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, foi sometida a información pública a solicitude de autorizacións administrativas previa e de construción, a declaración de utilidade pública, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto Modificado da LAT Irixo-Lalín, nos concellos do Irixo, na provincia de Ourense, e de Dozón e Lalín, na provincia de Pontevedra (expediente IN407A 2007/169-3), a cal foi publicada no DOG do 16 de marzo de 2022, realizando, ao mesmo tempo, a notificación aos particulares afectados.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, mediante este anuncio emprázanse os titulares dos predios que se relacionan no anexo para seren notificados por comparecencia, por non ter sido posible efectuar a notificación prevista na citada norma.

O/as interesado/as, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de dez días, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado, nas dependencias da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación en Ourense, na rúa Curros Enríquez, nº 1, 3º (Servizo de Enerxía e Minas), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. A eficacia deste anuncio queda supeditada á súa publicación no TEU.

Transcorrido o dito prazo sen efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Ourense, 28 de abril de 2022

Pablo Fernández Vila
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Relación de afectados descoñecidos, de domicilio ignorado ou non notificados

Número de expediente: IN407A 2007/169-3.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación da instalación: proxecto modificado da LAT Irixo-Lalín, 132 KV.

Nº de parcela Proxecto

Propietario

Datos catastrais

Cultivo

Afección do solo

Afección voo

Pol.

Parc.

Lugar

Nº de apoio

Superficie
(m²)

Subterráneo (m²)

Lonxitude (m)

Superficie (m²)

Concello de Dozón

637

CMVMC dos veciños do Zudreiro

53

282

Comunal

Prado

-

-

-

86

1.973

638

CMVMC dos veciños do Zudreiro

353

488

Comunal

Monte

39 e 41

36

-

599

17.830

924

Herdeiros de Rosalía Varela Cacheda
Representante: Celso Senra Varela

53

570

Toxal

Monte

38N

35

45

1.449

927

Manuel López Ferreiro

53

28

Braña

Monte

-

255

936

Celso Senra Varela

53

271

Leira Grande

Monte

-

70

Concello de Lalín

952

Tito Orlando Reboredo Reboredo

95

532

Os Casares

Monte

-

-

-

-

35

953

José Iglesias Fernández (20 %)
Pilar Iglesias Fernández (20 %)
Carmen Iglesias Fernández (20 %)
José Iglesias Fernández (20 %)

95

531

Os Casares

Monte

-

-

-

-

17

955

José Iglesias Fernández (20 %)
Pilar Iglesias Fernández (20 %)
Carmen Iglesias Fernández (20 %)
José Iglesias Fernández (20 %)

95

142

Zarra dos Casares

Monte

50N

250

47

10

236

958

María Paz Vázquez Surribas (12,50 %)
José Vázquez Surribas (12,50 %)
María del Carmen Vázquez Surribas (12,50 %)
Jesús Vázquez Surribas (12,50 %)
Herdeiros de Felisindo Vázquez Surribas (12,50 %)
Celia Vázquez Surribas (12,50 %)

95

237

Os Casares

Monte

-

-

-

-

2