Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30080

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 2 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego do lote 179.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e logo de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícanselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderán interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditado na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Pontevedra, 2 de maio de 2022

Marta Mariño Regueiro
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

01847510N

01847510N/16-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

09397971X

09397971X/02-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cangas

10205004L

10205004L/16-02-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36131320E

36131320E/17-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

39460902D

39460902D/22-02-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

39469255J

39469255J/11-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

X4976026E

X4976026E/15-02-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

35483487F

35483487F/17-12-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

35627112C

35627112C/16-12-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

36159083R

36159083R/17-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

53181439B

53181439B/20-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

10205004L

10205004L/16-02-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo