Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30089

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 4 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se comunican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego do lote 190.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícanselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou as resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que consideren oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderá interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Pontevedra, 4 de maio de 2022

Marta Mariño Regueiro
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

35471700L

35471700L/14-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cambados

35484662D

35484662D/08-04-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

35578402R

35578402R/21-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36031588H

36031588H/14-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36118663S

36118663S/05-04-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36144548W

36144548W/15-02-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ribadumia

36167857N

36167857N/17-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36168476X

36168476X/08-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cangas

39485204T

39485204T/18-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

39492465Q

39492465Q/15-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

53176655B

53176655B/21-09-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Pontevedra

53186715C

53186715C/01-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

53821016G

53821016G/03-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

54224768Z

54224768Z/08-04-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

76865471T

76865471T/23-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

77004177Q

77004177Q/18-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

77466158L

77466158L/18-10-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Pontevedra

78735976F

78735976F/21-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cangas

X4038794V

X4038794V/24-02-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cambados

X5829875L

X5829875L/15-02-2022/2.1.A

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cambados

Y3420840H

Y3420840H/20-09-2021/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Pontevedra

Y3819958V

Y3819958V/10-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Cangas

03129934W

03129934W/04-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

32862475Y

32862475Y/07-10-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

35469430A

35469430A/26-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Illa de Arousa, A

35479395D

35479395D/16-07-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

35490408M

35490408M/16-09-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

35598325Y

35598325Y/04-02-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

35601548D

35601548D/25-08-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilanova de Arousa

39452779M

39452779M/03-09-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

39460802R

39460802R/17-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

44794922F

44794922F/26-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

Y2206603C

Y2206603C/24-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

Y3819958V

Y3819958V/10-03-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Cangas