Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 29849

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

DECRETO 63/2022, do 19 de maio, polo que se dispón que cese Álvaro Pérez López como secretario xeral da Presidencia.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 26 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezanove de maio de dous mil vinte e dous,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia, Álvaro Pérez López como secretario xeral da Presidencia, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, dezanove de maio de dous mil vinte e dous

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes