Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Luns, 23 de maio de 2022 Páx. 30401

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica reforma da LMTA LAL803 no Castelo, Cepeiras, Cancelas e Erbo de Arriba, no concello de Lalín, do cal resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2021/56-4).

A instalación reforma da LMTA LAL803 no Castelo, Cepeiras, Cancelas e Erbo de Arriba, no concello de Lalín, foi declarada de utilidade pública mediante Resolución do 31 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, o que leva implícita a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados, tendo a condición de beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A.

Segundo o disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa e no artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, comunícase que o día 9 de xuño de 2022, a partir das 12.00 horas, terá lugar sobre o terreo o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos contidos na relación de predios que se expón xunto con esta resolución e no taboleiro de edictos do Concello de Lalín.

Os interesados recibirán unha notificación individual coa debida antelación legal, na cal se lles comunicará a data e a hora en que deberán presentarse nos seus predios. Infórmase de que poderán ir acompañados por un perito ou un notario, pola súa conta, se así o consideran conveniente.

Cando as persoas propietarias ou titulares de dereitos sobre os predios afectados sexan descoñecidos ou se ignore o lugar de notificación, dirixiranse ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan destas, de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa. Neste caso, igualmente, de acordo co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicarase un anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Vigo, 29 de abril de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Reforma da LMTA LAL803 no Castelo, Cepeiras, Cancelas e Erbo de Arriba

Referencia catastral

Titular

Nº de apoio

m2 Solo

ml servidume de paso aérea

m2 servidume de paso aérea

1

36024A029002510000AP

Descoñecido

1

1,96

2

36024A029002480000AP

Descoñecido

2

14,44

3

36024A029002470000AQ

Descoñecido

3

9,2

4

36024A028001450000AP

Descoñecido

4

2,89

5

36024A031000400000AU

Descoñecido

5

1,44

6

36024A031000370000AU

Descoñecido

6

19,44

92

425,7

7

36024A031002640000AH

Descoñecido

35

176,3

8

36024A031002240000AJ

Belisario Gil Crespo

7

1,69

35

64,3

9

36024A031000470000AQ

Pablo Varela Silva

8

1,69

10

36024A031000920000AK

Pablo Varela Silva

9

1,69

11

36024A033000410000AM

Concepción Vilariño Galego

10

0,84

12

36024A033000420000AO

Josefina Fernández García

10

0,84

13

2807406NH7320N0001XU

Manuel González Iglesias

11

1,96

14

28107403NH7320N0001KU

José Ramón Crespo Blanco

12

15,42

15

2807407NH320N0001IU

Carmen Vilar Madriñán

12

3

16

2807408NH7320N0001JU

José Luis Taboada Fernández

12

0,3

17

2707421NH7320N0001LU

José Luis Iglesias Varela

13

15,42