Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2022 Páx. 30554

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ANUNCIO do 6 de maio de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente PR925A 2021/535 e cento dous máis.

Intentada a notificación persoal das resolucións no enderezo que consta nos correspondentes expedientes, esta non puido efectuarse. Por este motivo, e de conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por medio de anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE) emprázanse as persoas interesadas que se sinalan no anexo para seren notificadas por comparecencia das resolucións das axudas solicitadas ao abeiro do programa de axudas económicas individuais de 2021.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, aínda que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Para o coñecemento íntegro do acto que se notifica e a constancia de tal coñecemento, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio, para compareceren nas dependencias do Servizo de Programas Sociais da Secretaría Xeral da Emigración, na praza de Mazarelos, número 15, 2º andar, Santiago de Compostela (A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida o día da publicación deste anuncio no BOE.

Contra cada resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2022

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO

Procedemento/expediente

Pasaporte/nº identidade

País

Acto de notificación

PR925A 2021/535

XDD763596

Arxentina

Resolución de concesión

PR925A 2021/482503

XDC027993

Brasil

Resolución denegatoria

PR925A 2021/363885

XDD673166

Brasil

Resolución denegatoria

PR925A 2021/482426

43010408631

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/436164

29070103338

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466870

42030902321

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/ 391/RX1099739-11

75061310655

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/319532

62010901296

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/483171

43041305620

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/467012

32071108140

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/ 373650

39122026921

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/373666

41081906060

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/372809

46012804131

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/396895

55101600477

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/481824

41010203758

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/348779

39110806624

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/ 311893

38042800719

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/ 435800

47011316370

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/ 391/RX1099739-10

40081106409

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/435845

50121917378

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/436032

37081105830

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/350500

39062403798

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/384583

29032412010

Cuba

Resolución denegatoria

PR925A 2021/U0153

XDC319230

Uruguai

Resolución denegatoria

PR925A 2021/U0076

XDC559839

Uruguai

Resolución de concesión

PR925A 2021/U0079

XDA947481

Uruguai

Resolución de concesión

PR925A 2021/480280

XDC985096

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/22229/RX643692

XDD484754

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466333

XDD451622

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466958

XDD451650

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/465513

XDC647575

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466342

XDC818534

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/22264/RX645801

XDA446990

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/21674/RX625954

XDD351695

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466326

XDA781745

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/465574

XDB393747

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/455454

XDC604912

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466740

XDA612964

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466843

XDC818560

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466364

XDD021443

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/465592

XDC818570

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/27/RX591397

XDB179814

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/454955

XDD342231

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/482274

XDB189887

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466700

XDB149162

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466996

XDB298116

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/374570

XDA906988

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/480514

XDA400978

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/481707

XDD288540

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/21779/RX632852

XDC238343

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/481683

XDA232585

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/21777/RX632848

XDA734788

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466808

XDD475330

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/481761

XDC172327

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/455674

XDA551292

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/384689

XDC042722

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/385263

XDA944519

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/480297

XDB297768

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466890

XDD326600

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/466899

XDB303256

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/385261

XDD096677

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/482249

XDA232577

Venezuela

Resolución denegatoria

PR925A 2021/414845

XDA581835

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/310874

XDB309608

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/476625

XDC897229

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/482072

XDA382967

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/179923

XDC017746

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/280412

XDC647937

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/480618

XDA909008

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/482246

XDD374907

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/435036

XDC968879

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/385390

PAH584405

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/339056

XDC192457

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/203158

XDA861076

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/385618

XDD556188

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/361138

XDA872166

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/468921

XDD390997

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/482130

XDB236592

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/311719

XDC927960

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/406745

XDB291466

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/481696

XDC835878

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/477192

XDD096780

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/280382

XDD230341

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/465542

XDC2525228

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/482151

XDD032719

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/385525

XDA343532

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/426708

XDA878284

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/280448

XDD410588

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/414645

XDB178819

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/202824

XDC081784

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/475822

PAB084621

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/475893

XDC845283

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/476668

XDC948811

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/427524

XDD028414

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/475945

XDA530323

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/482273

XDC763937

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/427471

XDC616849

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/455695

XDC712534

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/466354

XDC253027

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/476241

XDC984524

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/482071

XDC171601

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/481675

XDA054715

Venezuela

Resolución de concesión

PR925A 2021/278408

XDD028704

Venezuela

Resolución de concesión