Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Xoves, 2 de xuño de 2022 Páx. 32488

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 18 de maio de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se fai pública a notificación dos expedientes de suspensión condicional PSC-FE-0266/2021-PRE e sete máis.

Tentada sen éxito a notificación persoal de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro), notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan no anexo a resolución relativa ao procedemento de solicitude de suspensión condicional que solicitaron no seu día.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, ante a Consellería do Mar, ou ben poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Así mesmo, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Os prazos empezarán a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no BOE. Os expedientes relacionados a seguir están á disposición dos interesados na Consellería do Mar (San Caetano, s/n, Santiago de Compostela, teléfono: 881 99 71 77).

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2022

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar

ANEXO

Nº de expediente

DNI/NIF/NIE

Acto que se notifica

Enderezo

PSC-FE-0266/2021-PRE

32379116S

Resolución de suspensión condicional

Lg. Corral da Igrexa, s/n, Lubre, 15166 Bergondo, A Coruña

PSC-FE-0196/2020-ORS

32659780X

Audiencia previa á revogación da suspensión condicional

R/ Río Cádavo, 17, 3º H, Perlío, 15500 Fene, A Coruña

PSC-PO-0569/2020-PPM

53113149P

Resolución de denegación de suspensión condicional

R/ Castelao, 2, 1º, 36930 Bueu, Pontevedra

PSC-PO-0578/2020-PPM

53113149P

Resolución de denegación de suspensión condicional

R/ Castelao, 2, 1º, 36930 Bueu, Pontevedra

PSC-FE-0129/2019-PPM

32638886T

Resolución de remisión de suspensión condicional

R/ Cobos, 5, 15510 Neda, A Coruña

PSC-CO-0134/2020-PRE

32770266G

Resolución de remisión de suspensión condicional

Río Sil, 16, Augas Mansas, 15174 Culleredo, A Coruña

PSC-CO-0919/2019-PPM

79328245A

Resolución de remisión de suspensión condicional

Dr. Don Teo, Entrepazos, 43, 3º, Bergondo, 15200 Noia, A Coruña

PSC-PO-0107/2021-PRE

36084802X

Resolución de remisión de suspensión condicional

Couto de San Honorato, 37, 1º interior, 36204 Vigo, Pontevedra