Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Xoves, 2 de xuño de 2022 Páx. 32476

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 13 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se comunican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego do lote 194.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderá interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Pontevedra, 13 de maio de 2022

Marta Mariño Regueiro
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

35480439H

35480439H/13-04-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vilanova de Arousa

36066622T

36066622T/03-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36071243K

36071243K/02-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36131467P

36131467P/01-03-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

39453609F

39453609F/12-04-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

01849493V

01849493V/18-03-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

32752384Q

32752384Q/24-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

35304525P

35304525P/31-03-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

35547065J

35547065J/10-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

35627630D

35627630D/18-02-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

36029922P

36029922P/01-02-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36045790Y

36045790Y/11-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36073400Q

36073400Q/03-03-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

39457504S

39457504S/13-01-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

50772552Y

50772552Y/02-03-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

54428544X

54428544X/08-03-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

54921792T

54921792T/09-02-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

77421931K

77421931K/02-09-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

77461925H

77461925H/09-07-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

Y0168419G

Y0168419G/27-10-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

Y6834484W

Y6834484W/12-11-2021/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo