Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Martes, 7 de xuño de 2022 Páx. 33425

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 11 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos BS626F e BS618D.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e ao abeiro do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, intentada a notificación das resolucións ditadas nos procedementos no último domicilio coñecido das persoas que se citan nos anexos sen que esta se puidese practicar por causas non imputables á Administración, notifícanselles mediante anuncio os referidos actos administrativos ás ditas persoas emprazándoas para que no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte ao da data da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, comparezan en persoa ou debidamente representadas nas dependencias do Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de Vigo, rúa Concepción Arenal, número 8, 1º andar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñeceren o texto íntegro das resolucións e advertíndolles que, de non facelo así, se terá por practicada a notificación ao vencemento do prazo indicado para comparecer.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, cabe interpor o recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Política Social, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da data da súa notificación, practicada por comparecencia, segundo o disposto nos artigos 38 e 53 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, e nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Vigo, 11 de maio de 2022

María José Pérez-Izaguirre López
Xefa territorial de Vigo

ANEXO I

Procedemento BS626F

Número expediente

Núm. DNI/NIE/pasaporte

ou similar persoa interesada

Resolución e data

36033000322

X3960644K

Concesión 25.3.2022

36024006121

76869123H

Concesión 5.4.2022

36024002619

X3521569Q

Extinción 24.3.2022

36057065321

33260698F

Extinción 22.3.2022

36042001921

34876653M

Extinción 14.3.2022

36057020121

53178180H

Suspensión 14.3.2022

36057077021

34265397C

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 24.3.2022

36057058320

71141860P

Extinción 22.3.2022

36057077821

72281759G

Concesión 21.3.2022

36042010420

X9836807Y

Modificación 25.3.2022

36057017816

76515523C

Suspensión 22.3.2022

36057037012

35768415B

Modificación 22.3.2022

36057022322

Y2507690Z

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 21.4.2022

36057067014

54470813M

Modificación 24.3.2022

36057061721

73020406Y

Suspensión 14.3.2022

36057031218

Y1013352D

Extinción 18.4.2022

36039001322

Y4942728L

Renovación 25.2.2022

36057065516

52935600L

Reanudación 21.3.2022

36057023511

36149965Z

Suspensión 22.3.2022

36057037608

53199157L

Extinción 22.3.2022

36042009620

34279878B

Extinción 24.3.2022

36057060217

44476215B

Extinción 18.4.2022

36057051918

44707067N

Suspensión 14.3.2022

36057072818

39499312D

Suspensión 14.3.2022

36057054118

54232387C

Suspensión.4.4.2022

36057089314

54468216F

Suspensión 4.4.2022

36041001416

44088423E

Extinción 22.3.2022

36038011821

Y8804084C

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 25.2.2022

36057007709

36110790P

Suspensión 4.4.2022

36057056620

Y7217306N

Extinción 24.3.2022

36057038112

76969128L

Suspensión 14.3.2022

36057086521

36137516P

Concesión 21.3.2022

36057095917

53178326A

Suspensión 22.3.2022

36057073221

36173095Y

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 24.3.2022

36057008521

Y2193475W

Extinción 18.4.2022

36057098317

36107056T

Extinción 24.3.2022

36057089220

Y3869638V

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 24.3.2022

36057124411

X7403356R

Suspensión 4.4.2022

36057113814

36124036Y

Modificación 24.3.2022

36057010621

39457816M

Modificación 14.3.2022

36057045907

36085632N

Suspensión 22.3.2022

36057026221

01847279B

Suspensión 14.3.2022

36024002221

Y8578471Z

Desistencia 25.2.2022

36038014421

78777574K

Concesión 21.3.2022

36023000221

50258565T

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 11.4.2022

36057144613

36122352R

Modificación 14.3.2022

36060000219

53487024H

Extinción 22.3.2022

36057122214

53175519W

Modificación 21.3.2022

36038002220

44313628B

Extinción 22.3.2022

36038006212

35486271P

Suspensión 22.3.2022

36057070917

36171202E

Extinción 24.3.2022

36008005220

X5369970E

Extinción 18.4.2022

36030000721

Y7637882X

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 24.3.2022

36024001522

X7534406C

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 7.4.2022

36039006121

X2144572Y

Suspensión 14.3.2022

36053000620

01352600Q

Suspensión 14.3.2022

36057001721

Y6549951W

Extinción 18.4.2022

36060005520

50971125C

Extinción 22.3.2022

36057025818

34876461C

Reanudación 25.3.2022

36057023915

36107211V

Suspensión 14.3.2022

36057014920

Y7594777F

Extinción 24.3.2022

36057092321

54917479B

Concesión 5.4.2022

36026003420

47365386Z

Extinción 24.3.2022

36042003620

77001119V

Extinción 18.4.2022

36057068319

35549547B

Extinción 24.3.2022

36052000419

X3343142T

Reanudación 17.2.2022

36052001021

52938361C

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 07.4.2022

36044000220

Y5043441S

Extinción 24.3.2022

36050001919

36091289B

Extinción 21.3.2022

36061001521

X7141662R

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 25.02.2022

36057041220

X5960917F

Extinción 24.3.2022

36057042315

36159416N

Suspensión 4.4.2022

36057080318

78584188L

Extinción 25.3.2022

36057073918

53178340V

Suspensión 14.3.2022

36057026521

36118990C

Extinción 14.3.2022

36057073121

36109476M

Denegación 25.2.2022

36008003815

36175273E

Extinción 14.3.2022

36057085416

36127996X

Extinción 22.3.2022

36029000119

51481642Y

Extinción 18.4.2022

36039005020

52470682T

Modificación 25.3.2022

36023001021

76894410M

Modificación 21.3.2022

36054002517

41005255G

Extinción 24.3.2022

36042001320

38069978X

Extinción 24.3.2022

36057026211

36145271N

Suspensión 4.4.2022

36057033619

X6887377G

Extinción 24.3.2022

36057040006

X3093591E

Extinción 14.3.2022

36057041521

Y8199091L

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 25.2.2022

36057067419

36138852X

Reanudación 21.3.2022

36057125313

49060652L

Extinción 24.3.2022

36039005420

36173425Z

Extinción 18.4.2022

36038002521

71882181M

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 11.4.2022

36057076311

36032892B

Suspensión 4.4.2022

36049000319

35587810W

Extinción 24.3.2022

36057086921

Y7454953T

Denegación 25.2.2022

36055000322

35570851V

Concesión 21.3.2022

36061001621

23050942C

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 18.3.2022

36057029121

Y7381542M

Extinción 24.3.2022

36004002517

52494024C

Suspensión 22.3.2022

36057094919

76360163W

Extinción 24.3.2022

36026001918

53115341S

Extinción 24.3.2022

36057001722

39513441Q

Concesión 21.3.2022

36038006720

35318987A

Extinción 25.3.2022

36057046119

39487454L

Extinción 18.4.2022

36057078020

77479785F

Suspensión 22.3.2022

36057007122

Y1897473X

Denegación 18.3.2022

36057011513

36063593F

Extinción 24.3.2022

36057125312

52455780W

Suspensión 4.4.2022

36045000220

39494241K

Extinción 24.3.2022

36057058020

Y2438614F

Extinción 24.3.2022

36057018015

51880786P

Suspensión 14.3.2022

36021001020

15492370F

Caducidade 5.10.2021

36057089919

X7804129E

Suspensión 14.3.2022

36057036316

Y2342102A

Suspensión 14.3.2022

36057069421

36145825Z

Denegación 25.2.2022

36060007621

35484152M

Concesión 17.2.2022

36057089421

Y2185148R

Concesión 5.4.2022

36057057315

22679214H

Suspensión 4.4.2022

36008006021

25472185F

Concesión 25.3.2022

36038002621

Y6705130T

Modificación 17.2.2022

36057153813

54470436L

Suspensión 14.3.2022

36026004321

52497694X

Concesión 21.3.2022

36057086217

36165122Z

Extinción 24.3.2022

36034000522

34875947N

Concesión 25.3.2022

36057034309

51477874X

Reanudación 25.3.2022

36057002417

36089847H

Modificación 21.3.2022

36038000113

35289151K

Suspensión 4.4.2022

36042011617

76860629B

Extinción 24.3.2022

36005000110

52471560G

Suspensión 22.3.2022

36057080116

36078807H

Extinción 24.3.2022

36057103716

X1707260Q

Suspensión 4.4.2022

36058000521

X8614643Q

Extinción 24.3.2022

36057045919

X5716434Z

Renovación 18.3.2022

36057101519

01849131T

Extinción 18.4.2022

36057075117

36040703W

Extinción 4.4.2022

36060008421

35487037S

Concesión 21.3.2022

36045004418

36051747Y

Extinción 24.3.2022

36003001420

36125521L

Extinción 18.4.2022

36026004416

77971785Z

Suspensión 22.3.2022

36049000821

X5025702H

Renovación 25.2.2022

36057021720

53973215N

Suspensión 14.3.2022

36009000222

53974183Z

Concesión 21.3.2022

36057064820

77408030N

Suspensión.4.4.2022

36057078618

36052703L

Suspensión 22.3.2022

36057028502

36091138K

Suspensión 4.4.2022

36005001012

36031124Z

Extinción 14.3.2022

36050001521

78586337Y

Extinción 25.3.2022

36038000319

36055048H

Extinción 14.3.2022

36049001621

35552270C

Concesión 21.3.2022

36057017119

54506904D

Extinción 24.3.2022

36057083321

X8204409X

Concesión 21.3.2022

36057080821

01852240G

Desistencia 24.3.2022

36055005320

Y8219246A

Suspensión 14.3.2022

36057070718

52490343L

Renovación 7.4.2022

36038005119

X1543123F

Reanudación 17.2.2022

36057135713

35577899G

Suspensión 14.3.2022

36057057820

54427333H

Suspensión 14.3.2022

36057085318

39462957V

Suspensión 22.3.2022

36038003417

76828825Q

Suspensión 14.3.2022

36057042617

36141924T

Suspensión 14.3.2022

36057033111

X5055289G

Suspensión 14.3.2022

36033002016

76993225N

Extinción 24.3.2022

36057063515

54507603H

Modificación 24.3.2022

36038006121

25980342W

Suspensión 22.3.2022

36057081819

Y7299820W

Suspensión 22.3.2022

36008005416

53113709Q

Extinción 24.3.2022

36038010621

52493192Q

Concesión 21.3.2022

36057084021

X2387852S

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 25.2.2022

36057059017

36021666D

Extinción 4.4.2022

36057076919

Y3370522R

Extinción 24.3.2022

36057096619

X8629508T

Extinción 24.3.2022

ANEXO II

Procedemento BS618D

Número expediente

Núm. DNI/NIEpasaporte

ou similar persoa interesada

Resolución e data

36057057021

53188330W

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 21.2.2022

36057039621

54429630S

Desistencia 16.3.2022

36057049921

24162218M

Desistencia 16.3.2022

36057082721

Y8335866J

Desistencia 4.4.2022

36038010021

Y7152760G

Desistencia 16.3.2022

36057087521

Y0272684X

Desistencia 21.2.2022

36057008021

Y6460559B

Desistencia 16.3.2022

36057003422

094274356

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 4.4.2022

36045002421

Y1457020F

Desistencia 21.2.2022

36057050021

35996300N

Desistencia 16.3.2022

36057089621

53174193X

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 21.2.2022

36057094021

53199781E

Denegación 4.4.2022

36057088021

39511648V

Aceptación da desistencia e acordo de arquivamento 4.4.2022

36057032521

47435539V

Revogación 8.4.2022

36055006821

36134551X

Denegación 4.4.2022