Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Venres, 10 de xuño de 2022 Páx. 34028

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

DECRETO 94/2022, do 9 de xuño, polo que se nomea secretaria xeral de Industria a Paula María Uría Traba.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 26 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día nove de xuño de dous mil vinte e dous,

NOMEO secretaria xeral de Industria a Paula María Uría Traba.

Santiago de Compostela, nove de xuño de dous mil vinte e dous

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

Francisco José Conde López
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industria e Innovación