Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Luns, 13 de xuño de 2022 Páx. 34355

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 27 de maio de 2022 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de sendas peonís na AC-542, Abegondo, de clave AC/21/071.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referido.

Antecedentes:

Por Resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 25 de maio de 2022 aprobouse provisionalmente o contido do documento para información pública do proxecto de construción de sendas peonís na AC-542, Abegondo, de clave AC/21/071.06.

O obxecto do proxecto é a execución de dúas sendas de uso compartido peonil e ciclista, na marxe dereita da estrada autonómica AC-542, no concello de Abegondo (A Coruña), nos seguintes treitos:

• Treito 1: entre os puntos quilométricos (pp.qq.) 7+150 e 7+580, na parroquia de Mabegondo; a senda discorre entre a intersección coa AC-221 e a glorieta situada na intersección coa estrada provincial CP-0106.

• Treito 2: entre os puntos quilométricos 12+410 e 12+890, na parroquia de Montouto, e finaliza no cruzamento coa estrada provincial CP-0103.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construcción sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular, por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña) e na Casa do Concello de Abegondo (San Marcos, 1, 15318 Abegondo, A Coruña).

Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transparencia/procedementos-informacion-publica/estudos-proxectos), atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago Compostela, 27 de maio de 2022

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Sendas peonís na AC-542, Abegondo, de clave AC/21/071.06.

Concello de Abegondo (A Coruña).

Referencia catastral

Pol.

Parcela

Lugar

Titular

DNI

Sup. expropiación (m2)

Sup. total (m2)

Clase

Uso do solo

Bens afectados

Ud.

Lonx.

(m)

1

15001B506003390000PR

506

339

Lg. Nogueiras

Bestilleiro Vilas, María Antonia

***2364**

177

976

Urbano

Solo sen edif.

Froiteiro

3

Losada Sánchez, José Marcos

***9174**

2

15001B506003380000PK

506

338

Lg. Nogueiras

Vilas Rodríguez, Alicia

***9204**

17

117

Urbano

Solo sen edif.

Vilas Rodríguez Dolores (herdeiros de)

***9470**

Vilas Rodríguez, José Luis

***1346**

Vilas Rodríguez Manuel (herdeiros de)

***2317**

3

15001B506010260000PX

506

1026

Lg. Nogueiras

Vilas Rodríguez, Alicia

***9204**

64

402

Urbano

Solo sen edif.

Bestilleiro Boado Manuel (herdeiros de)

***8734**

4

15001B506003360000PM

506

336

Lg. Viñas

-

****

5

465

Rústico

Agrario

5

15001B506003350000PF

506

335

Lg. Viñas

Rico Beade, Félix Ángel

***9206**

152

634

Rústico

Agrario

Árbores mediano porte

2

Fachal Taboada, María Manuela

***6762**

6

000101600NH58D0001IP

506

334

Lg. Nogueiras

Rico Beade, Félix Ángel

***9206**

20

2.631

Rústico

Espect.

Fachal Taboada, María Manuela

***6762**

7

15001B506008080000PP

506

808

Lg. Viñas

-

****

95

5.156

Rústico

Agrario

8

15001B506003330000PL

506

333

Lg. Viñas

-

****

71

7.420

Rústico

Agrario

9

5001B506003320001AA

506

302

Lg. Nogueiras

Lago Rodríguez, Francisco Javier

***8620**

3

1.370

Urbano

Residencial

10

15001B506003310000PQ

506

331

Lg. Eiroas

Rodríguez Lesta José Antonio (herdeiros de)

***2523**

114

4.525

Rústico

Agrario

11

15001B506010240000PR

506

1024

Lg. Eiroas

Rodríguez Lesta José Antonio (herdeiros de)

***2523**

67

4.092

Rústico

Agrario

12

15001B506003290000PP

506

329

Lg. Francés

-

****

15

3.200

Rústico

Agrario

13

15001B506003300000PG

506

330

Lg. Francés

Vaamonde Martínez, Avelino

***2319**

347

1.824

Rústico

Agrario

14

15001B506003210000PU

506

321

Lg. Francés

Meizoso Iglesias, Gloria María

***1959**

88

919

Urbano

Industrial

Froiteiro

1

Malla simple torsión

1

19,7

Sebe

1

19,7

15

000101000NH58D0001MP

13

Lg. Fisos

Patiño Seoane, Josefa

***7948**

66

2.252

Urbano

Residencial

Xardineiras

5

16

15001A013007820000JP

13

782

Lg. Fisos

Seoane Barreiro, Victoria

****

72

1.106

Urbano

Solo sen edif.

17

15001A013005070000JE

13

507

Lg. Fisos

Patiño Seoane, Josefa

***7948**

46

1.296

Urbano

Solo sen edif.

18

8984105NH5888S0001FG

508

5

Lg. Igrexa, 11

Couceiro Rodríguez, Josefa

***9218**

21

2.789

Urbano

Residencial

Fernández Varela Manuel

(herdeiros de)

***8483**

19

8984104NH5888S0000RF

508

4

Lg. Lamansián

Fernández Varela Manuel

(herdeiros de)

***8483**

270

3.394

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

1

22,3