Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Xoves, 16 de xuño de 2022 Páx. 34751

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vilagarcía de Arousa

ANUNCIO da oferta de emprego público de 2022 extraordinaria de estabilización.

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra núm. 96, do 20 de maio de 2022, publicouse a oferta de emprego público extraordinaria correspondente ao ano 2022 para a estabilización do emprego temporal, prevista no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público para as prazas que a seguir se indican:

Persoal funcionario:

Grupo

Denominación praza

Xornada

Sistema selectivo

Total

C1

TSAAFD-(Téc. Act. físicas e deportivas)

Completa

Concurso

1

Parcial

Concurso

Concurso-oposición

3

1

A2

Arquitecto técnico

Completa

Concurso

1

C2

Auxiliar administrativo

Completa

Concurso

5

C2

Auxiliar Admón. xeral

Completa

Concurso

8

C2

Auxiliar clínica

Completa

Concurso

1

AP

Axudante carpinteiro

Completa

Concurso-oposición

1

C2

Capataz

Completa

Concurso

4

AP

Condutor

Completa

Concurso-oposición

1

AP

Conserxe

Completa

Concurso

Concurso-oposición

2

3

C2

Coordinador grupo

Completa

Concurso

3

C1

Diseñador/a gráfico

Completa

Concurso

1

A2

DUE

Parcial

Concurso

1

A2

Educador/a social

Completa

Concurso

Concurso-oposición

2

2

A2

Educadordor/a social

Completa

Concurso

1

C1

Informador/a turismo

Completa

Concurso

1

AP

Limpador/a

Parcial

Concurso

1

A2

Mediador/a familiar

Completa

Concurso

1

A1

Médico

Completa

Concurso

1

AP

Operario

Completa

Concurso

Concurso-oposición

17

12

AP

Operario albanel

Completa

Concurso

Concurso-oposición

2

3

AP

Operario condutor/maquinista

Completa

Concurso-oposición

2

AP

Operario conserxe

Completa

Concurso

Concurso-oposición

3

2

AP

Operario sepultureiro

Completa

Concurso

1

AP

Operario servizos múltiples

Completa

Concurso

1

AP

Operario soldador

Completa

Concurso

1

A1

Orientador/a laboral

Completa

Concurso

1

A1

Pedagoga

Completa

Concurso

1

A2

Profesor Música

Completa

Concurso

5

Parcial

Concurso

Concurso-oposición

3

3

C1

Program. Máq. auxiliares

Completa

Concurso

1

A1

Psicólogo/a

Completa

Concurso

3

Parcial

Concurso

1

A2

Recadador

Completa

Concurso

1

A1

Sociólogo/a

Completa

Concurso

1

AP

Subalterno

Completa

Concurso

Concurso-oposición

3

1

Parcial

Concurso

1

A1

Téc. coordinación servizos sociais

Completa

Concurso

1

C1

Técnico actividades turísticas

Completa

Concurso

2

A2

Traballador/a social

Completa

Concurso

Concurso-oposición

4

1

C1

Xestor-administrativo

Completa

Concurso

1

C1

Administrativo

Completa

Concurso

1

A1

TAE (asesor xurídico)

Completa

Concurso

2

A2

TMAE AEDL

Completa

Concurso

1

A1

Profesor superior Música

Completa

Concurso

1

Parcial

Concurso

5

C2

Auxiliar de redacción (en promoción interna c1)

Completa

Concurso

1

AP

Operario emerxencias

Completa

Concurso

Concurso-oposición

4

3

Persoal laboral fixo:

Grupo

Denominación praza

Xornada

Sistema selectivo

Total

A1

Profesor superior Música

Completa

Concurso

1

Parcial

Concurso

Concurso-oposición

4

1

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do texto refundido do Estatuto básico do empregado público, faise público para xeral coñemento.

Vilagarcía de Arousa, 24 de maio de 2022

Alberto Varela Paz
Alcalde presidente