Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 22 de xuño de 2022 Páx. 35934

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 2 de xuño de 2022, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados nesta área sanitaria.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES42 00815363200001083113 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Pontevedra, 2 de xuño de 2022

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

DNI/NIF/NIE/nome

Concepto

Período

Débeda

004681444R

Fra. 202200408

3.1.22

256,87

034932531Q

Fra. 202200409

3.1.22

268,34

035283175W

Fra. 202200984

4.2.22

10.235,39

077679095E

Fra. 202201642

9.3.22

268,34

035276537B

Fra. 202201686

15.3.22

268,34

Y08423773Z

Fra. 202201690

15.3.22

442,29

Y08423773Z

Fra. 202201691

15.3.22

98,72

77408384K

Fra. 202201847

23.3.22

361,59

Y08459366A

Fra. 202202284

20.4.22

69,24

44805408M

Fra. 202202288

20.4.22

82,66

053860717F

Fra. 202202289

20.4.22

361,59

76871525M

Fra. 202230209

25.1.22

361,59

035477218V

Fra. 202230285

28.1.22

3.835,35