Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 22 de xuño de 2022 Páx. 35944

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Oza-Cesuras

ANUNCIO da oferta extraordinaria de emprego público para o ano 2022 para a estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021).

Mediante o Decreto da Alcaldía do 27 de maio de 2022, resolveuse avocar a competencia para aprobar a oferta de emprego público que foi delegada polo Decreto do 5 de xullo de 2019 (BOP da Coruña nº 180, do 23 de setembro) na Xunta de Goberno Local e, en cumprimento do disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, aprobar a oferta extraordinaria de emprego público do Concello de Oza-Cesuras para o ano 2022, para a estabilización do emprego temporal que cumpre as previsións do artigo 2 da citada Lei 20/2021 das prazas estruturais de persoal laboral que se relacionan a seguir:

Grupo de clasificación

Nº de prazas

Categoría profesional

Posto de traballo

D.A. 6ª e D.A. 8ª Lei 20/2021

Tipo de xornada

A2

1

Traballador/a social-coordinadora (1)

Programa de servizos sociais municipais

X

Completa

A2

1

Traballador/a social (2)

Programa de servizos sociais municipais

X

Completa

A2

1

Educador/a familiar (2)

Programa de educación familiar municipal

X

Completa

E/Agr. Prof.

1

Asistenta de axuda a domicilio (1)

Servizo de axuda no fogar

X

Parcial

E/Agr. Prof.

1

Asistenta de axuda a domicilio (1)

Asistencia social municipal

X

Parcial

E/Agr. Prof.

1

Asistenta de axuda no fogar (1)

Servizo de axuda no fogar

X

Parcial

E/Agr. Prof.

1

Asistenta de axuda no fogar (2)

Servizo de axuda no fogar

X

Completa

E/Agr. Prof.

1

Asistenta de axuda no fogar (2)

Servizo de axuda no fogar

X

Completa

C2

1

Auxiliar administrativo (2)

Programa de servizos sociais municipais

X

Completa

C2

1

Auxiliar administrativo na área de benestar (1)

Servizos na área de benestar

X

Completa

A2

1

1 Axente de emprego e desenvolvemento local (1)

Axente de emprego e desenvolvemento local

X

Completa

C2/E-Agr. Prof.

1

Oficial de 2ª, oficios varios condutor (1)

Reparación e reposición de infraestrutura viaria, locais e espazos públicos municipais

X

Completa

C2/E-Agr. Prof.

1

Condutor (1)

Reparación e reposición de infraestrutura viaria, locais e espazos públicos municipais

X

Completa

E/Agr. Prof.

1

Operario oficios varios (1)

Acondicionamento, mantemento e limpeza de espazos públicos municipais

X

Completa

C1

1

Oficial electricista (2)

Mantemento das instalacións eléctricas en xeral e alumeado público

X

Completa

C2/E-Agr. Prof.

1

Tratorista-condutor (2)

Limpeza, mantemento e conservación dos lugares públicos do concello

X

Completa

C2/E-Agr. Prof.

1

Tratorista-condutor (2)

Limpeza, mantemento e conservación dos lugares públicos do concello

X

Completa

E/Agr. Prof.

1

Limpadora (1)

Limpadora

X

Parcial

C2

1

Auxiliar administrativo (2)

Dixitalización do arquivo municipal e eventual notificador

X

Completa

C1

1

Delineante (1)

Organización e planificación do departamento de urbanismo

X

Completa

C2

1

Auxiliar administrativo (1)

Posta ao día do arquivo municipal

X

Completa

E/Agr. Prof.

1

Peón punto limpo (1)

Atender o punto limpo municipal

X

Parcial

C2

1

Auxiliar administrativo-notificador (2)

Programa de control de persoal e estocaxe

X

Completa

C2

1

Auxiliar encargado OMIX e biblioteca (2)

Xestión da oficina de información xuvenil e atención da biblioteca municipal

X

Completa

Nº total prazas OEP estabilización 2022

24

(1) Persoal laboral temporal procedente do antigo Concello de Oza dos Ríos.

(2) Persoal laboral temporal procedente do antigo Concello de Cesuras.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Oza-Cesuras, 1 de xuño de 2022

José Pablo González Cacheiro
Alcalde