Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Mércores, 29 de xuño de 2022 Páx. 37150

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020, pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o día 22 de xuño de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución da Dirección Xeral de Función Pública do 21 de setembro de 2020 para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 195, do 25 de setembro), modificada polas resolucións do 20 de outubro de 2020 (DOG núm. 218, do 29 de outubro), do 1 de marzo de 2021 (DOG núm. 42, do 3 de marzo) e do 4 de marzo de 2021 (DOG núm. 46, do 9 de marzo), unha vez revisadas as alegacións presentadas á baremación provisional,

Acordou:

Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas distintas persoas aspirantes en cada epígrafe, de acordo co disposto na base II.5 da convocatoria.

De conformidade co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Eduardo Suárez Campo
Presidente do tribunal

anexo

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

a

b

c

d

e

f

Total

***8797**

María Rosario

Abraldes

Castro

14,10

3

0,140

5,40

2,25

0

24,890

***9905**

Maribel

Barreiro

García

7,20

3

0,120

3,35

1,75

0

15,420

***0184**

Antonio

Castro

Fresco

18,00

3

0,320

5,38

3,00

0

29,700

***9863**

María del Rosario

Fernández

Cadaya

9,12

3

0,140

4,30

3,00

0

19,560

***3731**

Marta

Fernández

Regueiro

8,76

3

0,120

3,35

3,00

0

18,230

***1408**

Marina

Fernández de Córdoba

Soto

12,00

3

0,200

1,85

3,00

0

20,050

***4150**

Eulalia Isabel

Fraga

Martínez

7,20

3

0,120

6,00

3,00

0

19,320

***5623**

María Isabel

López

García

18,00

3

0,321

0,46

0,00

0

21,781

***9062**

Juana

Martínez

Otero

10,14

3

0,140

5,10

3,00

0

21,380

***1979**

Elsa

Montes

Vence

16,86

3

0,120

6,00

3,00

0

28,980

***5561**

Eva

Orjales

Ramírez

15,00

3

0,220

3,14

3,00

0

24,359

***6149**

Sandra

Souto

Ferreiro

14,40

3

0,140

6,00

2,25

0

25,790

***0745**

María del Carmen

Villaverde

Vázquez

9,30

3

0,140

0,20

2,25

0

14,890