Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Mércores, 29 de xuño de 2022 Páx. 37146

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 225, do 26 de novembro), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o 21 de xuño de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro), para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación provisional da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto nas bases II.2, II.3 e II.5 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base II.5 da convocatoria, as persoas aspirantes poderán presentar as reclamacións que consideren oportunas con relación ás puntuacións, no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. O formulario de reclamación estará á disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Dirección Xeral da Función Pública e deberá cubrirse e presentarse electronicamente segundo o establecido na base II da convocatoria e deberá especificar a alínea ou alíneas da base II.2 sobre as que se reclama, con indicación expresa daqueles méritos que se consideran erroneamente puntuados e a causa concreta obxecto de reclamación.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

Paula Oliete Trillo
Presidenta do tribunal

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

II.2.1

II.2.2

Total exp. prof.

II.2.3

II.2.4

Total

***6907**

Ana Cristina Reguera Ramos

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***1567**

Ana Isabel Miragaya López

28,00

0,00

28,00

6,00

2,65

36,65

***3116**

Luz Aguiar Vale

28,00

1,50

28,00

6,00

4,00

38,00

***4141**

Patricia París Padilla

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***7994**

María Purificación Lloret Ares

0,00

21,70

21,70

0,00

1,30

23,00

***9798**

Yolanda Nélida Zotes Tarrío

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

***4115**

Gabriel Núñez Chao

0,00

19,60

19,60

0,00

4,00

23,60

***8429**

María del Mar Martínez Besada

0,00

25,70

25,70

0,00

4,00

29,70

***2188**

Miguel Ángel Martínez García

0,00

3,20

3,20

0,00

0,39

3,59

***7851**

Ana María González González

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***2645**

Belén García Rodríguez

0,00

20,70

20,70

0,00

2,15

22,85

***9516**

María Luisa Blanco Pérez-Ardá

4,00

0,00

4,00

0,00

1,03

5,03

***0925**

Ledicia Suárez Rodríguez

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***3127**

María Mariño Poza

28,00

4,70

28,00

6,00

4,00

38,00

***9351**

Susana Ferreira Maañón

0,00

25,50

25,50

0,00

4,00

29,50

***2036**

Rosa María Pérez Martínez

0,00

21,80

21,80

0,00

4,00

25,80