Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Xoves, 11 de agosto de 2022 Páx. 43479

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral de Industria, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN541A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 10 do anexo I da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN541A), por medio desta resolución publícase o extracto das axudas outorgadas pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN541A).

b) Aplicación orzamentaria: 06.02.732A.760.1.

c) Crédito orzamentario: 1.680.000,00 euros (840.000,00 euros para a anualidade 2022 e 840.000,00 euros para a anualidade 2023).

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Finalidade: creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Beneficiarios e importes das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios e os importes das axudas.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2022

Paula Uría Traba
Secretaria xeral de Industria

ANEXO

Subvencións concedidas

Solicitante

NIF

Expediente

Contía da axuda total

Contía da axuda anualidade 2022

Contía da axuda anualidade 2023

Concello de Baleira

P2700400A

IN541A 2022/01

240.000,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €

Concello de Bóveda

P2700800B

IN541A 2022/09

239.999,99 €

120.000,00 €

119.999,99 €

Concello do Carballiño

P3202000J

IN541A 2022/11

239.787,66 €

119.893,83 €

119.893,83 €

Concello de Cospeito

P2701500G

IN541A 2022/07

240.000,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €

Concello de Dozón

P3601600D

IN541A 2022/03

240.000,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €

Concello de Val do Dubra

P1508900F

IN541A 2022/10

240.000,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €

Concello da Veiga

P3208400F

IN541A 2022/06

240.000,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €