Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Venres, 12 de agosto de 2022 Páx. 43841

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 26 de xullo de 2022 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Para adaptar a organización dos centros docentes ás necesidades efectivas da poboación escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á diversidade coa introdución de profesorado especialista e a mellora da súa oferta educativa, deben revisarse as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

De conformidade co Decreto 119/2022, do 23 de xuño, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo docentes de centros educativos

Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas de educación infantil (EEI), colexios de educación primaria (CEP), colexios de educación infantil e primaria (CEIP) e centros públicos integrados (CPI) que se relacionan no anexo I desta orde.

– Centro de educación especial (CEE) que se detalla no anexo II.

– Colexios rurais agrupados (CRA) relacionados no anexo III.

Artigo 2 . Integración de centros

1. A EEI Nosa Señora do Carme, do Concello de Marín, código 36004538, intégrase no CEP de Sequelo-Marín do mesmo concello, código 36004496, do cal se modifica a denominación xenérica pola de CEIP.

2. A EEI Vagalume, do Concello de Vilagarcía, código 36015071, intégrase no CEIP Arealonga do mesmo concello, código 36012419.

Artigo 3. Supresión de centros

Suprimir os centros docentes que se relacionan no anexo IV .

Artigo 4. Situación do persoal docente

1. Aos centros que, como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo 1, incrementen o número de postos de traballo aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992, pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras e mestres nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderán ser solicitados polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/91, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade, regulados na Orde do 30 de marzo de 1992, que se produzan como consecuencia desta orde desenvolveranse durante o mes de setembro de 2022 e terán efectos do primeiro día do mesmo mes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Datos do centro

Unidades

Postos

Provincia

Concello

Código

Denominación

EI

EP

EE

Total

EI

EP

FI

FF

EM

EF

AL

PT

DO

ALC

PTC

OC

Total

A Coruña

Ames

15000107

CEIP A Maía

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

38

A Coruña

Arteixo

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

14

30

0

44

18

29

4

1

2

4

2

3

1

1

0

0

65

A Coruña

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

12

A Coruña

Brión

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

5

18

0

23

6

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

36

A Coruña

Cedeira

15003054

CEIP Nicolás del Río

6

14

0

20

8

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

30

A Coruña

Coristanco

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

7

A Coruña

Coruña (A)

15019323

CEIP Plurilingüe Alborada

5

13

0

18

6

12

2

1

1

2

1

1

1

0

1

0

28

A Coruña

Coruña (A)

15021792

CEIP Salgado Torres

3

12

1

16

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

A Coruña

Coruña (A)

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

7

18

0

25

9

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

39

A Coruña

Culleredo

15021809

CEIP Sofía Casanova

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

A Coruña

Ferrol

15006699

CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

1

7

0

8

1

6

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

13

A Coruña

Laracha (A)

15007886

CEIP Ramón Otero Pedrayo

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

40

A Coruña

Lousame

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

15

A Coruña

Mugardos

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

A Coruña

Muros

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

23

A Coruña

Neda

15010307

CEIP San Isidro

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

14

A Coruña

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

5

12

1

18

6

11

2

1

1

2

1

3

1

0

0

0

28

A Coruña

Ordes

15025487

CEIP Campomaior

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

A Coruña

Pobra do Caramiñal (A)

15013199

CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

0

13

0

13

0

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

21

A Coruña

Porto do Son

15013977

CEIP Santa Irene

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

17

A Coruña

Santa Comba

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

7

A Coruña

Santiago de Compostela

15015688

CEIP Raíña Fabiola

3

8

0

11

4

6

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

16

A Coruña

Santiago de Compostela

15022590

CEIP de Roxos

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

25

A Coruña

Teo

15025724

CEIP Plurilingüe Os Tilos

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Lugo

Chantada

27003126

CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Lugo

Folgoso do Courel

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Lugo

Guntín

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

10

Lugo

Lugo

27014793

CEIP Paradai

4

11

0

15

5

10

2

1

1

2

1

2

0

0

0

0

24

Lugo

Monterroso

27020801

CEIP Plurilingüe de Monterroso

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

16

Lugo

Sarria

27012012

CEIP Frei Luís de Granada

3

15

0

18

4

14

3

1

1

2

1

1

1

0

1

0

29

Lugo

Vicedo (O)

27012887

CEIP do Vicedo

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Lugo

Viveiro

27014100

EEI San Roque

4

0

0

4

5

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

8

Ourense

Carballiño (O)

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

1

3

1

0

0

0

41

Ourense

Ourense

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

4

8

0

12

5

7

2

1

1

1

0

1

0

0

0

1

19

Ourense

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

7

18

0

25

9

17

3

1

2

3

1

3

1

0

0

0

40

Ourense

Ourense

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

4

9

0

13

5

8

2

1

1

2

1

2

1

0

0

0

23

Ourense

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

5

12

1

18

6

11

2

1

1

2

1

3

1

0

0

0

28

Ourense

Ourense

32009153

CEIP Mariñamansa

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

3

1

0

0

0

1

14

Ourense

Ribadavia

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

2

1

0

0

0

25

Ourense

Verín

32015797

CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Ourense

Xinzo de Limia

32004829

CEIP Rosalía de Castro

6

14

0

20

8

13

2

1

1

2

1

2

1

0

0

0

31

Ourense

Xunqueira de Ambía

32005691

CEIP Padre Crespo

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

Pontevedra

Baiona

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

Pontevedra

Baiona

36000247

CPI de Cova Terreña

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

24

Pontevedra

Baiona

36018963

CEIP Plurilingüe de Belesar

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

12

Pontevedra

Cambados

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

0

11

0

11

0

10

2

1

1

2

0

1

0

0

0

0

17

Pontevedra

Cambados

36019773

EEI da Pastora

3

0

0

3

4

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

Pontevedra

Cangas

36000879

CEIP Nazaret

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Pontevedra

Cangas

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

1

0

27

Pontevedra

Cuntis

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

4

10

0

14

5

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

22

Pontevedra

Grove (O)

36003807

CEIP Rosalía de Castro

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

0

1

0

0

0

0

18

Pontevedra

Lalín

36014970

CEIP Plurilingüe Varela Buxán

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Pontevedra

Lalín

36004101

CEIP Xesús Golmar

9

18

0

27

12

18

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

43

Pontevedra

Lalín

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

2

6

1

9

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

13

Pontevedra

Marín

36004496

CEIP de Sequelo-Marín

1

7

0

8

1

6

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

13

Pontevedra

Meis

36018446

CEIP da Armenteira

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Pontevedra

Meis

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

0

9

0

9

0

8

2

1

1

1

0

1

0

1

0

0

15

Pontevedra

Moaña

36004733

CEIP Plurilingüe de Reibón

5

14

0

19

6

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Pontevedra

Moaña

36013552

CEIP de Seara

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

17

Pontevedra

Moaña

36016590

CEIP de Abelendo

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

14

Pontevedra

Neves (As)

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

13

Pontevedra

Oia

36006067

CEIP Mestre Manuel García

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

Pontevedra

Pazos de Borbén

36006079

CPI Curros Enríquez

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

12

Pontevedra

Poio

36007242

CEIP de Viñas

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

10

Pontevedra

Ponteareas

36007370

CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

2

5

0

7

5

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

22

Pontevedra

Ponteareas

36007497

CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

6

15

0

21

8

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

32

Pontevedra

Ponteareas

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

4

13

0

17

5

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira nº 1

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

23

Pontevedra

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Pontevedra

Pontevedra

36019611

CEP Marcos da Portela

0

13

0

13

0

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

21

Pontevedra

Redondela

36007709

CEIP Plurilingüe de Reboreda

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

22

Pontevedra

Redondela

36014726

EEI A Marisma

7

0

0

7

9

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

11

Pontevedra

Salceda de Caselas

36008489

CEP Altamira

0

23

0

23

0

21

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

34

Pontevedra

Sanxenxo

36008805

CEIP de Portonovo

4

11

0

15

5

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

24

Pontevedra

Sanxenxo

36008829

CEIP Magaláns-Dorrón

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Pontevedra

Sanxenxo

36008866

CEIP Plurilingüe A Florida

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

0

1

0

0

0

1

18

Pontevedra

Sanxenxo

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

16

Pontevedra

Tomiño

36009494

CEIP Plurilingüe de Tebra

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

11

Pontevedra

Tui

36016668

CEIP de Caldelas

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

11

Pontevedra

Tui

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

5

13

0

18

6

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

27

Pontevedra

Vigo

36009974

CEIP de Coutada-Beade

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

Pontevedra

Vigo

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

9

0

15

8

8

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

25

Pontevedra

Vigo

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Pontevedra

Vigo

36017697

CEIP Escultor Acuña

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

5

1

1

0

0

0

32

Pontevedra

Vigo

36010241

CEIP Illas Cíes

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

Pontevedra

Vigo

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

16

Pontevedra

Vigo

36010162

CEIP A Canicouva

6

11

0

17

8

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

27

Pontevedra

Vigo

36010009

CEIP Virxe do Rocío

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36012419

CEIP Arealonga

6

14

0

20

4

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36012407

CEIP A Lomba

9

18

0

27

12

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

42

Pontevedra

Vilanova de Arousa

36015792

CEIP Plurilingüe Xulio Camba

4

11

0

15

5

10

2

1

1

2

1

1

0

0

1

1

25

ANEXO II

Provincia: Ourense

Concello

Código

Denominación

Unidades

Postos de traballo

Ef

Em

Pt

Al

Do

Ourense

32015463

CEE Miño

10

1

1

10

3

1

ANEXO III

Provincia: A Coruña

Concello: Boqueixón

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

OC

Total

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra Neira

6

0

8

0

1

1

0

1

1

1

13

Escolas

Camporrapado

1

0

Lestedo

1

0

San Fins de Sales

1

0

San Xiao de Sales

1

0

Sarandón

1

0

Sergude

1

0

Concello: Ponteceso

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

7

1

9

1

1

1

0

1

1

1

15

Escolas

Brantuas de arriba

1

0

Campelo, O

1

0

Froxán

1

0

Mens

1

0

Neaño

0

1

Pazos

1

0

Tallo

1

0

Tella

1

0

Concello: Rianxo

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

15027551

CRA de Rianxo

8

1

11

1

1

1

0

1

1

1

17

Escolas

Abuín

1

0

Burato

1

0

Capela

1

1

Cruceiro

1

0

Cuvide

1

0

Outeiro

1

0

Quintáns

1

0

Rañó

1

0

Concello: Teo

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

15026169

CRA de Teo

5

3

6

3

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

A Casalonga

1

1

Cacheiras

1

1

Raxó

1

0

Recesende

1

0

Reis

1

1

Concello: Valdoviño

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

15026509

CRA de Valdoviño

2

1

2

1

1

1

0

1

1

0

7

Escolas

Atrio

0

1

Lago

1

0

Taraza

1

0

Provincia: Pontevedra

Concello: Rosal (O)

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

36024173

CRA María Zambrano

8

3

11

3

1

1

1

1

1

1

20

Escolas

Calvario (O Rosal)

2

0

Fornelos

1

1

Marzán (O Rosal)

1

0

Medas-Novas

1

1

Paradela (Tabagón)

1

0

Pías (S. Miguel de Tabagón)

2

1

Concello: Salceda de Caselas

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

36024318

CRA Raíña Aragonta

14

0

17

0

1

1

0

1

1

1

22

Escolas

Entenza

1

0

Parderrubias (Fontán)

1

0

Picoña, A (O Carballal)

1

0

San Xurxo de Salceda (Vendanova)

1

0

Soutelo (Outeiriño)

1

0

Sta. María de Salceda (A Esfarrapada)

7

0

Sta. Maria de Salceda (O Barreiro)

1

0

Sto. Estevo de Budiño (A Lomba)

1

0

Concello: Tui

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

OC

Total

36024112

CRA Mestra Clara Torres

5

0

6

0

1

1

0

1

1

1

11

Escolas

A Igrexa (Baldráns)

1

0

O Souto (Guillarei)

1

0

Os Gaios (Areas)

1

0

Pexegueiro

1

0

Ribadelouro

1

0

ANEXO IV

Código

Centro

Provincia: A Coruña

Concello: Fene

15006365

CEIP de Sillobre

Provincia: Pontevedra

Concello: Vila de Cruces

36015937

CEIP de Merza