Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 165 Mércores, 31 de agosto de 2022 Páx. 46617

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ANUNCIO do 19 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe leste, nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175).

Mediante o Acordo do 28.4.2022, da Xefatura Territorial de Ourense, foi sometida a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175), o cal foi publicado no DOG do 6 de maio de 2022, realizando, ao mesmo tempo, a notificación aos particulares afectados.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, mediante este anuncio emprázanse os titulares dos predios que no anexo se relacionan para seren notificados por comparecencia, por non ter sido posible efectuar a notificación prevista na citada norma.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de dez días, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), nas dependencias da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación en Ourense, na rúa Curros Enríquez, nº 1, 3º (Servizo de Enerxía e Minas), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. A eficacia deste anuncio queda supeditada á súa publicación no TEU.

Transcorrido o dito prazo sen efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Ourense, 19 de agosto de 2022

Alicia María López Míguez
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Relación de afectados descoñecidos, de domicilio ignorado ou non notificados

Nº de expediente: IN408A 2020/175.

Solicitante: Adelanta Corporación, S.A.; CIF: A32015547.

Denominación da instalación: instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe leste.

Termo municipal: concellos de Beariz, Boborás e O Irixo (Ourense).

Nº de parcela

Datos catastrais

Afeccións

Titular catastral

Polígono

Parcela

Lugar

Cultivo

Servidume de voo (m²)

Apoios

Accesos apoios (m²)

Ocupacións temporais (m²)

Nº (%)

Superficie (m²)

3

Filomena Dobarro Dobarro

73

465

Zarra

Matogueira

 

 

 

 

5,08

5

Concepción Silvares López

69

18

Rozada de Cervela

Matogueira

13,22

3

1,93

177,43

6

Daniel Moreiras Vázquez

69

19

Rozada de Cervela

Matogueira

207,80

3

35,47

40,40

231,59

7

Edelmiro Dorribo Silvares

69

20

Rozada de Cervela

Matogueira

145,76

74,72

10

Amando Surribas Fariñas

69

23

Rozada de Cervela

Matogueira

218,47

11

Manuel Silvares Fariñas

69

24

Rozada de Cervela

Matogueira

367,06

13

Edelmiro Dorribo Silvares

69

27

Rozada de Cervela

Matogueira

156,53

17

Gloria Losada Barreira

62

154

Peniña

Matogueira

24,29

24

María Bravo Fernández

62

146

Arriba do Baliño

Matogueira

615,36

89,78

25

María Bravo Fernández

62

165

Riba da Estivada

Matogueira

158,14

28,69

31

María Bravo Fernández

62

161

Riba da Estivada

Matogueira

236,37

46,94

32

Gloria Losada Barreira

62

226

Riba da Estivada

Matogueira

393,37

84,55

35

María Bravo Fernández

62

138

Arriba da Chousa

Matogueira

543,15

5

1,74

213,27

205,17

38

Descoñecido

62

229

Riba da Estivada

Matogueira

51,85

9,03

39

José Rodríguez Fernández

62

230

Riba da Estivada

Matogueira

58,07

9,80

40

María Bravo Fernández

62

231

Riba da Estivada

Matogueira

82,09

15,63

41

María Bravo Fernández

62

232

Riba da Estivada

Matogueira

65,58

12,46

49

Gloria Losada Barreira

62

257

O Piñeiro

Matogueira

4,09

54

Gloria Losada Barreira

62

262

Medio do Coto

Matogueira

930,31

56

Gloria Losada Barreira

62

254

Medio do Coto

Matogueira

2.323,81

58

Gloria Losada Barreira

62

264

Estivada Vella

Matogueira

805,57

59

Gloria Losada Barreira

62

270

Pena do Redondo

Matogueira

112,80

74

Antonio de Oliveira Rascado

59

468

Tras da Fonte

Matogueira

20,24

81

Veciños de Regueiro e Sonelle

47

1504

Lomba y Chancela

Matogueira

17.633,18

33

6,01

664,72

500,00