Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Luns, 5 de setembro de 2022 Páx. 47199

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 10 de agosto de 2022 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Cumpridos os trámites establecidos no artigo 16 da Orde desta consellería, do 11 de xaneiro de 2022, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva, esta consellería, en cumprimento do establecido no artigo 19 da citada orde,

RESOLVE:

Adxudicar as axudas para realizar as actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022 (1º Bacharelato. Inglés Canadá Integración) ao alumnado que se relaciona no anexo desta orde.

Non conceder as axudas para a realización do resto de actividades de formación en linguas estranxeiras previstas no ano 2022 (Inglés en Canadá, Inglés no Reino Unido, Francés en Francia, Portugués en Portugal), por causas alleas a esta consellería, por quedaren desertas as convocatorias abertas ás empresas para a prestación destes servizos.

Contra a resolución definitiva de adxudicación, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Listaxe definitiva de alumnado adxudicatario

1º Bacharelato. Inglés Canadá Integración.

Solicitude

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

91467

***4654**

Marcos

Álvarez

Simón

92011

***9170**

María

Salgado

Alcalde

90564

***4057**

Sofía

Vázquez

Vázquez

90369

***6036**

Tiffany

Pereiro

Salgueiro

90173

***6806**

Eva Rosalina

Núñez

Taboada

91492

***4633**

Inés

Blanco

González

90943

***4526**

Antón

Pose

Rodríguez

92345

***4568**

Esteban

Duarte

Luis

90923

***2073**

Laura

Pardavila

Davila

93185

***3059**

Sara

Rey

Gómez

92069

***3354**

Manuela

Casais

Fernández

90916

***1356**

Lucía

Vázquez

López

89747

***6131**

Rihanna

Currás

Fernández

92047

***7899**

Esther

Souto

Pastoriza

90610

***6021**

Laura

Calvar

García

93421

***7770**

Helena

Ballesteros

Sineiro

93820

***5296**

Alejandra

López

Bermúdez

93030

***1495**

María Eugenia

López

Abaz

92226

***9782**

Fernando

Rivas

Pouso

90793

***1786**

Uxía

Rúa

Novas

90187

***439**

Paula

Botana

Lozano

91402

***2986**

Jessica Alejandra

Rodríguez

Fermín

89941

***498**

Cristina

López

González

90959

***1368**

Alba

García

Fondevila

93258

***325**

Alejandro

Fontán

Roca

93284

***9275**

Adrián

Sequeiro

Miramontes

92089

***5531**

Sneshanka Blanca

Andrés

Ochoa

90592

***9317**

Guillermo

Acosta

Saborido

93714

***8798**

Coloma

De Lara

Viúdez

92026

***4457**

Carlota

Bea

Pombo