Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Venres, 9 de setembro de 2022 Páx. 48110

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2022, do tribunal cualificador do proceso extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulado/a superior, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o 1 de setembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro), modificada pola Resolución do 23 de setembro de 2020 (DOG núm. 198, do 30 de setembro), e pola Resolución do 8 de setembro de 2021 (DOG núm. 175, do 10 de setembro), para cualificar o proceso extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulado/a superior, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto nas bases II.2, II.3 e II.5 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2022

Juan José Nieto Montero
Presidente do tribunal

ANEXO

NIF

Apelidos e nome

II.2.1

II.2.2

Total exp. profesional

II.2.3

II.2.4

Total

***3116**

Aguiar Vale, Luz

0,00

19,90

19,90

0,00

4,00

23,90

***6682**

Cagiao Míguez, Alicia María

28,00

0,00

28,00

8,00

4,00

40,00

***1155**

Domínguez Carballo, Anabel

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***1110**

Fernández Pérez, Enrique Diego

28,00

1,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***0129**

García Velasco, Lucía

28,00

0,00

28,00

6,00

1,96

35,96

***8430**

Martínez Casal, José

28,00

1,30

28,00

6,00

1,87

35,87

***7919**

Martínez González, Josefa

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***4115**

Núñez Chao, Gabriel

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***3305**

Pombo Romero, Marcos Manuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***6296**

Santano Gómez, Manuel

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***7428**

Vidal Castro, María Lourdes

28,00

0,00

28,00

8,00

0,00

36,00