Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Venres, 16 de setembro de 2022 Páx. 48787

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 25 de agosto de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de febreiro de 2022 pola que establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 9 de marzo).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade da publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 16 da orde de convocatoria, esta resolución notificaráselles aos interesados consonte o artigo 17 da orde e publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades: https://www.cultura.gal

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 10.40.432B.481.2, para institucións sen fin de lucro, e 10.40.432B.460.0, para entidades locais galegas, de «subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado».

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Relación de entidades e proxectos subvencionados

I) Institucións sen fin de lucro.

Nº de expediente

Entidade

NIF

Proxecto

Subvención

2022/003_Asoc

Asociación SonSistema

G01799535

Treme Terra-I Encontro do SoundSystem da Terra Brava

3.000 €

2022/005_Asoc

Feteagal

G42784447

II Ciclo de teatro Amador galego

2.000 €

2022/006_Asoc

Asociación de Gaiteiros Galegos

G15208358

XXIX Mostra de instrumentos de música tradicional

2.000 €

2022/007_Asoc

Asociación Agrocuir da Ulloa

G27489855

Festival Agrocuir da Ulloa

4.000 €

2022/010_Asoc

Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valadares

G36617082

XXVIII Revoltallo de Música e Cultura Emerxente

4.000 €

2022/014_Asoc

Asociación Cultural Ether

G27479682

Ether and Electronica Odyssey, 5ª edición

3.000 €

2022/021_Asoc

Asociación G.C.D.

O Submarino

G70466560

Frionrostro Festival das linguas 2022

3.000 €

2022/022_Asoc

Asociación Folclórica Colexiata do Sar

G15061070

Festival de folclore Folk na beira do Sar

3.000 €

2022/024_Asoc

Asociación O Soño de Lilith

G94133907

VI edición Mulleres creando

4.000 €

2022/026_Asoc

Lideiras Asociación Cultural

G67674598

Festival Pícnic sesións

2.000 €

II) Entidades locais galegas.

Nº de expediente

Entidade

NIF

Proxecto

Subvención

2022/02_Conc

Concello de Noia

P1505800A

XIII Festival de jazz

4.000 €

2022/04_Conc

Concello de Boborás

P3201400C

II Festival do circo e do humor

5.000 €

2022/05_Conc

Concello de Catoira

P3601000G

XXIX Semana de Romaría Viquinga 2021

3.000 €

2022/07_Conc

Concello de Cangas

P3600800A

IX Aturuxos da ría

3.000 €

2022/11_Conc

Concello de Viveiro

P2706700H

Superarte 3

3.000 €

2022/18_Conc

Concello de Chantada

P2701600E

Mostra de teatro Maruxa Villanueva

2.000 €