Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Venres, 23 de setembro de 2022 Páx. 49524

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado mediante a Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 225, do 26 de novembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 14 de setembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro) para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado mediante a Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada, ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2022

Paula Oliete Trillo
Presidenta do tribunal

ANEXO

Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2

Orde

Acceso

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Concurso

Total

1

Libre

***9422**

Pazo

Fernández

Silvia

26,37

22,60

22,20

71,17

2

Libre

***6267**

Prieto

Acuña

Gabriel

23,94

23,55

23,39

70,88

3

Libre

***4350**

Rama

Remuiñán

Antonio Pablo

23,11

15,00

29,60

67,71

4

Libre

***9662**

Guardado

Calvo

Jeanette María

22,45

18,40

23,80

64,65

5

Libre

***7145**

Carneiro

Caneiro

Gloria María

18,73

16,25

27,70

62,68

6

Libre

***5733**

Lamelas

Carballo

Ermitas

20,59

17,60

24,20

62,39

7

Libre

***6339**

Vilas

Fandiño

Milagros

20,68

20,55

19,20

60,43

8

Libre

***7919**

Martínez

González

Josefa

16,68

18,00

24,80

59,48

9

Libre

***1429**

Otero

Pérez

Iván

17,52

20,20

21,10

58,82

10

Libre

***7874**

Fernández

Silvar

María

21,15

16,85

19,20

57,20

11

Libre

***0798**

Vilouta

Iglesias

María Trinidad

24,41

15,00

16,62

56,03

12

Libre

***4285**

Colmenares

Díaz

Sandra María

15,75

20,15

18,90

54,80

13

Libre

***3833**

Eijo

Álvarez

María Rosario

20,96

15,90

17,30

54,16

14

Libre

***0122**

González

López

Elena

16,49

16,60

20,00

53,09

15

Libre

***7543**

Crespo

López

Celso Santiago

16,12

17,30

18,26

51,68

16

Libre

***1174**

Novas

Rodríguez

Sonia

18,45

16,10

16,75

51,30

17

Libre

***1907**

Barreal

Faginas-Valoria

Pablo

25,99

16,15

8,70

50,84

18

Libre

***9434**

Fontao

Paradela

Ana

27,21

23,60

0,00

50,81

19

Libre

***0808**

Ferradás

Cao

Iris

27,67

23,00

0,00

50,67

20

Libre

***3978**

Esparís

Suárez

Lucía

25,90

24,55

0,00

50,45

21

Libre

***9535**

López

Ben

Silvia

18,82

19,80

11,81

50,43

22

Libre

***3625**

Alonso

Alonso

Pilar

19,01

19,75

11,20

49,96

23

Libre

***4021**

Carballeira

Campos

Verónica

15,00

20,40

12,99

48,39

24

Libre

***9686**

Jurjo

García

Diana María

24,69

23,45

0,00

48,14

25

Libre

***2885**

Lado

González

Ignacio

24,69

22,40

0,40

47,49

26

Libre

***4226**

Vázquez

Feijoo

Jorge

25,81

21,45

0,21

47,47

27

Libre

***2703**

López

Sánchez

Silvia

22,45

17,60

7,40

47,45

28

Libre

***8514**

Cendón

Vázquez

Iván

25,43

15,50

6,02

46,95

29

Libre

***8438**

Lozano

Montes

Lucía

23,11

23,35

0,00

46,46

30

Libre

***0719**

Brañas

Vázquez

Melania

20,31

20,50

5,15

45,96

31

Libre

***1805**

García

Seoane

José Luis

17,42

15,00

13,43

45,85

32

Libre

***6941**

López

Estévez

Mónica

23,57

22,00

0,00

45,57

33

Libre

***0918**

Morán

Tenreiro

David

24,88

16,55

3,99

45,42

34

Libre

***1560**

Piñeiro

Sabarís

Julio César

23,01

19,80

2,60

45,41

35

Libre

***0672**

Astray

Yepes

Emilio

23,48

21,75

0,00

45,23

36

Libre

***4690**

Sicre

González

María del Mar

25,34

18,95

0,90

45,19

37

Libre

***7016**

González

Del Río

Laura

23,66

21,25

0,00

44,91

38

Libre

***3939**

Rodríguez

Rego

María del Pilar

17,05

20,50

7,30

44,85

39

Libre

***9262**

Dopazo

Abreu

Carmen María

22,55

15,00

7,27

44,82

40

Libre

***5464**

López

Miguélez

Ana

25,34

19,15

0,00

44,49

41

Libre

***6805**

Díaz Pavón

Sánchez Tembleque

María del Pilar

26,27

18,05

0,00

44,32

42

Libre

***8947**

Martín

Barrios

Cristina

24,04

20,00

0,00

44,04

43

Libre

***9966**

Rama

Lago

María Inés

20,68

23,35

0,00

44,03

44

Libre

***7305**

Queipo

Díaz

Marta

21,06

22,25

0,00

43,31

45

Libre

***7407**

Montero

López

José Manuel

21,71

20,50

0,70

42,91

46

Libre

***2626**

Casal

Vicente

Juan Manuel

20,12

15,25

7,10

42,47

47

Libre

***6150**

Padreda

Expósito

Iván

24,22

18,20

0,00

42,42

48

Libre

***5392**

Sanda

Mato

Milagros

19,38

22,75

0,00

42,13

49

Libre

***8279**

Fernández

Rodríguez

Antía

20,96

20,75

0,00

41,71

50

Libre

***8474**

Rivero

Prieto

Vanesa

19,84

21,80

0,00

41,64

51

Libre

***6196**

Cruz

Fernández

Tais

19,75

21,70

0,00

41,45

52

Libre

***7229**

Gómez

López

Inmaculada Concepción

16,68

20,85

3,88

41,41

53

Libre

***9236**

Utrera

Iglesias

David Martín

21,15

20,05

0,00

41,20

54

Libre

***4444**

Puig

Malvar

Jorge

22,17

18,75

0,00

40,92

55

Libre

***6670**

López

Romero

Cristina

21,89

18,55

0,00

40,44

56

Libre

***7147**

Lugilde

Santos

Uxía

19,94

20,10

0,00

40,04

57

Libre

***5973**

Nespereira

Fernández

Raquel

17,70

22,10

0,00

39,80

58

Libre

***1705**

González

Placer

Adrián

24,04

15,75

0,00

39,79

59

Libre

***8099**

Seoane

Pardo

Paula

19,01

20,55

0,00

39,56

60

Libre

***4989**

Blanco

Álvarez

Paula

16,30

23,20

0,00

39,50

61

Libre

***5715**

Del Río

Pérez

María Sol

20,03

19,00

0,10

39,13

62

Libre

***6708**

Moar

Dopico

Nuria

18,73

20,10

0,00

38,83

63

Base I.1.1

***9158**

López

Zurita

Elisa Madelon

15,19

21,10

0,00

36,29

64

Base I.1.1

***5684**

Barreiro

Pereira

Marc

18,35

16,80

0,00

35,15