Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Mércores, 28 de setembro de 2022 Páx. 51703

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 14 de setembro de 2022, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081-5363-21- 0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2022

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

044847878V

Fra. 202008253

8.10.2020

268,34

X07595420S

Fra. 202008257

8.10.2020

256,87

052454192R

Fra. 202008263

8.10.2020

268,34

078809394D

Fra. 202008563

23.10.2020

268,34

Y06158205S

Fra. 202009545

27.11.2020

256,87

049401105A

Fra. 202009549

27.11.2020

361,59

Y03939239C

Fra. 202009741

10.12.2020

256,87

X08722247A

Fra. 202100129

7.1.2021

256,87

077002904P

Fra. 202100246

13.1.2021

256,87

051270725E

Fra. 202100247

13.1.2021

256,87

045957972Q

Fra. 202101756

22.3.2021

256,87

045909150T

Fra. 202101757

22.3.2021

361,59

077339003P

Fra. 202202953

11.5.2022

256,87

52932123S

Fra. 202203457

3.6.2022

361,59

048091039V

Fra. 202203461

3.6.2022

738,95

024454976L

Fra. 202203587

13.6.2022

361,59

X05599302K

Fra. 202203641

15.6.2022

1.084,77

N0611147J

Fra. 202204096

7.7.2022

536,68