Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2022 Páx. 51997

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 27 de setembro de 2022 pola que se amplían o prazo de xustificación dos investimentos e a dotación orzamentaria establecidos na Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A).

BDNS (Identif.): 608621.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro

1. A dotación orzamentaria prevista para as subvencións convocadas para o ano 2022, de acordo coa Orde do 30 de decembro de 2021 (DOG núm. 25, do 7 de febreiro de 2022), incrementase nun importe total de 11.568.156 €.

2. A ampliación prevista no artígo único desta orde non afecta ao prazo de presentación de solicitudes establecido na Orde do 30 de decembro de 2021.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2022

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural