Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2022 Páx. 52052

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo III e categoría 062 do grupo III de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 224, do 25 de novembro), pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o 15 de setembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro), modificada pola Resolución do 23 de setembro de 2020 (DOG núm. 198, do 30 de setembro), polas que se nomean os membros do tribunal encargados de cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo III e categoría 062 do grupo III de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto nas bases II.2, II.3 e II.5 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2022

Laura Suárez Fernández
Presidenta do tribunal

ANEXO

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

II.2.1

II.2.2

Total

exper. prof.

II.2.3 Permanencia

II.2.4 Cursos

Total

***9918**

Lopo

Bermúdez

Roberto

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***3055**

López

Crende

José Javier

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***6037**

Osorio

Ruiz

María Estíbaliz

28,00

0,00

28,00

8,00

4,00

40,00

***6485**

Rodríguez

Rodríguez

Margarita

0,00

25,60

25,60

0,00

4,00

29,60

***0710**

Mato

Vilar

María

26,80

7,60

28,00

4,00

4,00

36,00

***6662**

Blanco

Chaves

Raúl

0,00

11,80

11,80

0,00

3,40

15,20