Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2022 Páx. 52071

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 224, do 25 de novembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 26 de setembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro), modificada pola Resolución do 23 de setembro de 2020 (DOG núm. 197, do 29 de setembro) para cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Publicar a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2022

Laura Suárez Fernández
Presidenta do tribunal

ANEXO

Nº de orde

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Acceso

1º exercicio

2º exercicio

3º exercicio

Concurso

Total

1

***7294**

Mosquera

Uzal

Mónica Inés

L

26,59

19,29

Exento/a

40,00

85,88

2

***9318**

Caamaño

Gómez

Susana

L

26,93

25,71

Exento/a

29,70

82,34

3

***4955**

Guitián

Arias

María Belén

L

29,43

27,86

Exento/a

21,20

78,49

4

***6138**

Suárez

Salgado

María José

L

26,31

24,64

Exento/a

27,15

78,10

5

***6864**

Noya

Liste

Pilar

L

21,93

16,07

Exento/a

40,00

78,00

6

***2110**

Guerrero

Murillo

Susana

L

22,90

15,86

Exento/a

39,10

77,86

7

***7084**

Martínez

Iglesias

Roberto

L

17,56

22,50

Exento/a

37,60

77,66

8

***3620**

Montenegro

Ballesteros

Juan Diego Manuel

L

27,67

28,07

Exento/a

20,05

75,79

9

***1709**

Sánchez

Tomé

María Belén

L

25,68

17,14

Exento/a

32,13

74,95

10

***2436**

Martínez

Bermúdez

Mercedes

L

26,42

20,14

Exento/a

25,03

71,59

11

***2631**

Castro

Antas

Emma

L

23,47

25,07

Exento/a

22,20

70,74

12

***1797**

Verea

Rodríguez

Silvia

L

26,31

23,57

Exento/a

20,60

70,48

13

***5733**

Lamelas

Carballo

Ermitas

L

22,61

23,57

Exento/a

24,20

70,38

14

***7315**

Torres

Ferrín

María Mercedes

L

23,75

18,43

Exento/a

27,55

69,73

15

***2594**

Padín

Fariña

María Cristina

L

25,06

27,00

Exento/a

16,80

68,86

16

***1343**

Garabato

Villaverde

Carlos

L

26,99

20,36

Exento/a

21,40

68,75

17

***7128**

Fernández

Anta

Adelina

L

21,82

20,36

Exento/a

25,67

67,85

18

***2957**

Padín

Presa

María Gloria

L

26,36

21,43

Exento/a

19,70

67,49

19

***8151**

Fernández

Carballo-Calero

José Ramón

L

22,56

15,43

Exento/a

29,40

67,39

20

***4678**

Rosende

Iglesias

Adrián

L

24,03

24,64

Exento/a

18,70

67,37

21

***9849**

Canedo

Añón

Katia

L

26,42

24,43

Exento/a

16,50

67,35

22

***3911**

Bernárdez

Barreiro

Iván

L

24,94

22,71

Exento/a

19,60

67,25

23

***1174**

Novás

Rodríguez

Sonia

L

28,58

26,79

Exento/a

11,65

67,02

24

***1136**

Pérez

Señarís

María José

L

27,05

22,29

Exento/a

17,50

66,84

25

***4845**

Barcia

González

María Martina

L

21,25

18,21

Exento/a

27,20

66,66

26

***9657**

Edrosa

Quintana

Hortensia

L

23,18

18,43

Exento/a

24,60

66,21

27

***7487**

González

Cabarcos

María

L

22,56

20,36

Exento/a

23,25

66,17

28

***9818**

Silva

González

Natividad

L

24,15

19,29

Exento/a

22,69

66,13

29

***3684**

Pena

Lagares

Mónica

L

26,65

20,36

Exento/a

18,90

65,91

30

***1074**

Miras

Pulleiro

José Manuel

L

28,30

24,00

Exento/a

13,40

65,70

31

***7622**

Monteagudo

Diz

Paula

L

26,99

22,50

Exento/a

16,10

65,59

32

***0403**

Pérez

Castrillón

Paula María

L

27,96

24,43

Exento/a

13,15

65,54

33

***3342**

Vidal

Lago

Rafael

L

25,63

24,64

Exento/a

14,99

65,26

34

***9506**

Aparicio

Lorenzo

Mónica

L

27,16

22,93

Exento/a

15,14

65,23

35

***4914**

Rodríguez

López

Sonia

L

23,52

18,64

Exento/a

23,00

65,16

36

***9818**

Esmorís

Naya

María Isabel

L

18,58

18,64

Exento/a

27,80

65,02

37

***3810**

Martínez

Pulgar

Esther

L

28,13

24,64

Exento/a

12,15

64,92

38

***9161**

Varela

Alonso

Eva María

L

22,78

22,71

Exento/a

19,20

64,69

39

***4540**

López-Quiroga

Núñez

Jesús

L

27,44

23,57

Exento/a

13,60

64,61

40

***7285**

Outeda

Outeda

María Pilar

L

24,49

22,50

Exento/a

17,49

64,48

41

***4669**

Rúa

Veloso

Olalla

L

26,42

20,36

Exento/a

17,32

64,10

42

***9320**

Alonso

Lameiro

María José

L

24,15

19,50

Exento/a

20,26

63,91

43

***7404**

Álvarez

Villaverde

María Teresa

L

20,40

20,79

Exento/a

22,66

63,85

44

***6448**

Dapena

Gil

Gemma

L

25,51

18,64

Exento/a

19,50

63,65

45

***9774**

Hernández

Álvarez

María Avelina

L

23,58

22,50

Exento/a

16,80

62,88

46

***6013**

Faya

Saavedra

Jorge

L

20,34

15,86

Exento/a

26,45

62,65

47

***7237**

González

Vázquez

Miguel Ángel

L

21,53

20,36

Exento/a

20,70

62,59

48

***0716**

Gálvez

Sanmartín

María Luisa

L

25,85

18,21

Exento/a

17,74

61,80

49

***9500**

Fernández

Posada

Monserrat

L

24,55

17,36

Exento/a

19,70

61,61

50

***7590**

Martínez

Albor

María Beatriz

L

26,02

15,21

Exento/a

20,30

61,53

51

***8912**

Seoane

Mosquera

María Luisa

L

26,08

18,43

Exento/a

16,90

61,41

52

***1672**

Vidal

Touza

Virginia

L

25,57

22,93

Exento/a

12,90

61,40

53

***7874**

Fernández

Silvar

María

L

21,71

20,36

Exento/a

19,20

61,27

54

***8868**

Álvarez

Rodríguez

Laura

L

25,97

22,93

Exento/a

12,10

61,00

55

***0847**

Palmero

Aneiros

Eva

L

26,19

18,21

Exento/a

16,40

60,80

56

***8276**

Soto

Fernández

Arturo

L

25,63

21,64

Exento/a

13,50

60,77

57

***1657**

Vázquez

Souza

Iria

L

26,88

18,21

Exento/a

15,65

60,74

58

***2682**

Iglesias

Fornos

Eva

L

23,35

18,21

Exento/a

19,00

60,56

59

***1681**

Martínez

López

María Pilar

L

25,68

18,00

Exento/a

16,80

60,48

60

***4797**

Cendán

Vázquez

Eva

L

29,21

30,00

Exento/a

1,00

60,21

61

***2733**

Regueiro

Roca

Josefina

L

21,08

15,21

Exento/a

23,81

60,10

62

***2002**

Pardo

Barrio

Juan Ramón

L

27,84

24,64

Exento/a

6,76

59,24

63

***5599**

Carballal

Liste

Esteban

L

27,44

26,79

Exento/a

5,00

59,23

64

***7873**

Otero

Vázquez

Paula

L

26,53

22,07

Exento/a

10,45

59,05

65

***9535**

Varela

Vázquez

Adrián

L

28,86

28,93

Exento/a

1,20

58,99

66

***2701**

Touriño

Eirín

Irene

L

28,64

30,00

Exento/a

0,00

58,64

67

***4721**

Millán

Conde

Sabrina

L

21,76

21,43

Exento/a

15,40

58,59

68

***3153**

Romero

Gándara

Miguel Ángel

L

26,59

18,21

Exento/a

13,40

58,20

69

***4945**

Álvarez

Nion

Iria

L

28,41

25,71

Exento/a

3,60

57,72

70

***8392**

Hombre

Tuñas

Luz

L

28,52

28,93

Exento/a

0,00

57,45

71

***7612**

Pardo

Taracido

Cristina

L

22,16

15,00

Exento/a

20,00

57,16

72

***2438**

Balado

García

Lucía

L

25,46

15,00

Exento/a

16,60

57,06

73

***8937**

Valverde

Alonso

Felipe

L

23,52

18,21

Exento/a

15,30

57,03

74

***6694**

Viéitez

Prieto

Isabel

L

26,71

18,43

Exento/a

11,88

57,02

75

***4224**

Núñez

Fernández

Sabela

L

27,96

26,79

Exento/a

1,90

56,65

76

***8758**

Alonso

Tejada

Carlos

L

26,59

20,79

Exento/a

9,25

56,63

77

***0576**

Pérez

Rubio

Mª Reyes

L

24,83

18,00

Exento/a

13,40

56,23

78

***4622**

Villares

Santín

Laura

L

28,35

27,86

Exento/a

0,00

56,21

79

***7132**

Domínguez

Castro

José Manuel

L

20,06

20,36

Exento/a

15,50

55,92

80

***0417**

Cornide

González

Amanda María

L

28,98

26,79

Exento/a

0,00

55,77

81

***8514**

Cendón

Vázquez

Iván

L

24,77

22,50

Exento/a

8,42

55,69

82

***3939**

Rodríguez

Rego

María del Pilar

L

24,77

23,57

Exento/a

7,30

55,64

83

***7149**

Seijo

García

Concepción

L

27,67

27,86

Exento/a

0,00

55,53

84

***2731**

Rodríguez

Martínez

Iria Ruth

L

26,59

28,93

Exento/a

0,00

55,52

85

***3252**

Díaz

Domínguez

Jorge

L

29,72

25,71

Exento/a

0,00

55,43

86

***2073**

Otero

Fernández

Victoria Eugenia

Base I.1.1.

15,63

16,29

Exento/a

16,80

48,72

87

***9505**

Sueiro

Brea

Begoña

Base I.1.1.

25,06

16,07

Exento/a

2,00

43,13

88

***3322**

Cera

Márquez

Enrique

Base I.1.1.

23,47

15,00

Exento/a

0,00

38,47

89

***4807**

Fernández

Peñamaría

Mónica

Base I.1.1.

20,11

16,07

Exento/a

0,00

36,18

90

***7721**

Veloso

Pardo

Laura

Base I.1.1.

20,85

15,00

Exento/a

0,00

35,85

91

***7089**

Gullón

Gómez

Miguel Ángel

Base I.1.1.

19,94

15,00

Exento/a

0,60

35,54