Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2022 Páx. 52083

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461D).

Con data do 11 de agosto de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG) número 153 a Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convocan o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía (códigos de procedemento PR461B e PR461D).

Con data do 17 de agosto de 2022, o Boletín Oficial del Estado publicou o anuncio da dita convocatoria e abriuse o prazo de presentación de solicitudes.

Unha vez rematado este prazo e de acordo co establecido no punto 4.1 da referida Orde do 26 de xullo de 2022, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar con carácter provisional as listaxes de persoas admitidas e excluídas ao proceso de provisión por mobilidade convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 153, do 11 de agosto).

A listaxe provisional de persoas admitidas poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública (en diante, Agasp) http://agasp.xunta.gal

A listaxe provisional de persoas excluídas no proceso de provisión por mobilidade, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

De conformidade co establecido no punto 4.2 da convocatoria, as persoas excluídas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG, para emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.

Dispoñen do mesmo prazo as persoas que, tendo presentado debidamente a solicitude no proceso de provisión por mobilidade, non consten nin como admitidas nin como excluídas nas listaxes publicadas.

A Estrada, 21 de setembro de 2022

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Listaxe provisional de persoas excluídas. Proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 26 de xullo de 2022

NIF cifrado

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

Causas exclusión

***158***

Andrade

Castro

Carlos

4

***849***

Argibay

Montero

Nicolás

1, 2, 3, 5

***322***

Boquete

Vidal

Felipe

4

***072***

Bustabad

Santiago

Daniel

4

***630***

Capelán

Martínez

Emilio José

4,5

***656***

Davila

Migueles

Eva

1, 3, 5

***671***

Díaz

Ramos

Joaquín

4

***101***

Fajardo de Andrade

Schachter

José María

4

***418***

Fernández

Camiño

Jorge

4

***750***

Fernández

Rodríguez

Alexandre

1, 4, 6

***655***

Fontenla

Oliveira

Emilio José

1,4

***280***

Furelos

Martínez

Alfonso

1,3

***929***

Galdón

Couto

Manuel Vicente

1, 4, 6

***408***

García

Fariña

Diego

1, 4, 6

***871***

García

Sanjurjo

José Manuel

4

***562***

González

González

Diego

4

***979***

Jamardo

Miguens

Jorge

4, 6

***110***

Jato

Díaz

Pablo

1,4

***814***

Lamas

López

Rosalía

1, 4, 6

***973***

Lorenzo

Pérez

Óscar José

1, 3, 5

***495***

Mallo

Mallo

Alberto

1, 4, 6, 7

***955***

Martínez

Rocha

Antonio

1, 4, 5

***887***

Martínez

Vecino

Emilio Teodoro

3, 5, 7

***166***

Míguez

Piñón

Borja

4

***225***

Moraña

Barreiro

Miguel Ángel

1, 4

***589***

Novegil

Arosa

Sara

1, 3, 5

***693***

Noya

Señoráns

Francisco Javier

4, 6, 7

***244***

Pérez

Louro

José

4

***245***

Pérez

Soto

Iván

4

***189***

Ramos

Gómez

César

1, 3, 5, 7, 8

***965***

Rey

Rodríguez

Mónica

4

***442***

Roca

Bernárdez

Álvaro

1, 3, 5

***695***

Rodríguez

Pérez

Iván

1, 5

***075***

Rodríguez

Rodríguez

David

4, 6

***121***

Rodríguez

Vila

Óscar

3

***926***

Santos

Dopazo

Diego

1, 3, 5

***954***

Senlle

Reboreda

Juan José

4

***775***

Sousa

Duarte

Roberto

1, 5, 9

***155***

Souto

Calviño

Benito

1, 6

***383***

Vidal

Somoza

Vicente

1, 3, 5

***192***

Vila

Sánchez

Manuel Ángel

1, 4

Causas de exclusión

1

Modelo de instancia ou solicitude non válido ou incompleto

2

O importe aboado é incorrecto

3

Non presenta certificado acreditativo segundo o establecido no punto 3.5.2.g) da convocatoria

4

O certificado presentado non acredita todos os requisitos do punto 3.5.2.g) da convocatoria

5

Non presenta o documento especificado no punto 3.5.2.e) da convocatoria

6

A documentación presentada incumpre o establecido no punto 3.5.2.f) da convocatoria

7

Non presentou e non foi posible comprobar o cumprimento do requisito da titulación exixida

8

Non presenta documento acreditativo de ter aboado as taxas

9

Non cumpre os requisitos establecidos no punto 2.2.e) da convocatoria