Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 190 Mércores, 5 de outubro de 2022 Páx. 53354

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado mediante a Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 225, do 26 de novembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 27 de setembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro) para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado mediante a Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG desta resolución, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal laboral fixo.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13 da orde da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada, ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2022

Paula Oliete Trillo
Presidenta do tribunal

ANEXO

Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

Nº orde

Acceso

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Concurso

Total

1

Libre

***6907**

Reguera Ramos, Ana Cristina

26,84

16,55

38,00

81,39

2

Libre

***3116**

Aguiar Vale, Luz

26,68

16,30

38,00

80,98

3

Libre

***1567**

Miragaya López, Ana Isabel

27,18

16,45

36,65

80,28

4

Libre

***3127**

Mariño Poza, María

24,61

15,00

38,00

77,61

5

Libre

***4141**

Paris Padilla, Patricia

24,11

15,00

38,00

77,11

6

Libre

***2645**

García Rodríguez, Belén

28,26

21,40

22,85

72,51

7

Libre

***0925**

Suárez Rodríguez, Ledicia

16,77

15,70

38,00

70,47

8

Libre

***7994**

Lloret Ares, María Purificación

22,28

22,75

23,00

68,03

9

Libre

***4115**

Núñez Chao, Gabriel

27,37

16,15

23,60

67,12

10

Libre

***8429**

Martínez Besada, María del Mar

21,20

15,70

29,70

66,60

11

Libre

***9351**

Ferreira Maañón, Susana

21,04

15,00

29,50

65,54

12

Libre

***2036**

Pérez Martínez, Rosa María

20,52

15,00

25,80

61,32

13

Libre

***9798**

Zotes Tarrío, Yolanda Nélida

24,33

20,30

4,00

48,63

14

Libre

***9516**

Blanco Pérez-Ardá, María Luisa

21,85

21,25

5,03

48,13

15

Libre

***2188**

Martínez García, Miguel Ángel

24,42

15,00

3,59

43,01

16

Libre

***7851**

González González, Ana María

26,16

16,20

0,00

42,36