Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Luns, 10 de outubro de 2022 Páx. 53883

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se publican os concellos e as entidades (asociacións e comunidades de montes veciñais en man común) beneficiarios das subvencións concedidas en virtude da Orde do 20 de xaneiro de 2022 pola que se aproban as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para actuacións de concellos e entidades en reservas da biosfera de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT724B).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, publícanse as subvencións concedidas.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas en virtude da Orde do 20 de xaneiro de 2022 pola que se aproban as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para actuacións de concellos e entidades en reservas da biosfera de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT724B).

A finalidade desta orde é promover a conservación e a xestión da biodiversidade e dos recursos naturais, o fomento do desenvolvemento sustentable e a mellora do patrimonio cultural nas reservas da biosfera de Galicia.

Esta subvención é financiada integramente pola Unión Europea a través dos fondos asignados á Xunta de Galicia para o financiamento de actuacións en reservas da biosfera con cargo ao PRTR, mediante o instrumento do Mecanismo de recuperación e resiliencia, aprobado polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, dentro do compoñente 4, Conservación e restauración de ecosistemas mariños e terrestres e a súa biodiversidade, liña de investimento I2 Conservación da biodiversidade terrestre e mariña. Aplicacións orzamentarias 08.03.541B.760.0 e 08.03.541B.781.1.

As contías e persoas beneficiarias por cada unha das liñas recóllense nos anexos I e II desta resolución.

As axudas aos concellos e entidades foron aprobadas pola Resolución da directora xeral de Patrimonio Natural dos días 8 de setembro de 2022 e 14 de setembro de 2022, respectivamente.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2022

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO I

Relación de concellos beneficiarios ao abeiro da liña orzamentaria 08.03.541B.760.0

Expediente

NIF

Solicitante

Actuación

Total

puntuación

Importe

elixible

Anualidade 2022

Anualidade 2023

MT724B/15/2022/100006/C

P1504900J

Concello de Miño

Proxecto de actuacións de conservación, xestión da biodiversidade e melloras na conectividade asociado ás contornas dos ríos Xarío e Baxoi

109

79.853,08 €

23.955,92 €

55.897,16 €

MT724B/15/2022/100004/C

P1500029B

Concello de Oza-Cesuras

Proxecto de restauración ambiental do Monte do Gato

107

71.000,00 €

21.300,00 €

49.700,00 €

MT724B/15/2022/100001/C

P1505900I

Concello de Oleiros

Eliminación da especie invasora Helichrysum petiolare no monumento natural Costa de Dexo

87

49.742,00 €

14.922,60 €

34.819,40 €

MT724B/27/2022/200018/C

P2704800H

Concello da Pontenova

Anteproxecto de recuperación e posta en valor da biodiversidade no complexo histórico-recreativo das minas de Consuelo e Boulloso

82

79.019,00 €

23.705,70 €

55.313,30 €

MT724B/15/2022/100002/C

P1502700F

Concello de Coirós

Restauración de ecosistema degradado A Cortella

82

79.903,96 €

23.971,18 €

55.932,78 €

MT724B/15/2022/100010/C

P1503100H

Concello de Culleredo

Actuacións para preservar a biodiversidade no Monte Xalo

76

71.804,44 €

21.541,33 €

50.263,11 €

MT724B/27/2022/400004/C

P2700200E

Concello de Alfoz

Execución de diversas actuacións na reserva da biosfera Terras do Miño, no concello de Alfoz

67

58.463,51 €

17.539,05 €

40.924,46 €

MT724B/32/2022/600003/C

P3204300B

Concello de Lobios

Mellora do bosque de frondosas e sendas do Pozo da Seima

66

74.338,20 €

22.301,46 €

52.036,74 €

MT724B/27/2022/200020/C

P2705100B

Concello de Ribadeo

Actuacións de restauración ambiental e melloras da conectividade en infraestruturas de uso público na reserva da biosfera

66

63.942,18 €

19.182,65 €

44.759,53 €

MT724B/15/2022/100011/C

P1501700G

Concello de Cambre

Proxecto de conservación da biodiversidade do río Mero e do encoro de Cecebre

64

69.375,10 €

20.812,53 €

48.562,57 €

MT724B/15/2022/100005/C

P1500800F

Concello de Bergondo

Mellora ambiental da zona verde do polígono industrial de Bergondo

64

55.789,85 €

16.736,95 €

39.052,90 €

MT724B/32/2022/600004/C

P3203100G

Concello de Entrimo

Conservación e xestión da biodiversidade e dos recursos naturais

62

79.998,61 €

23.999,58 €

55.999,03 €

MT724B/32/2022/600005/C

P3201700F

Concello de Calvos de Randín

Restauración de ecosistemas naturais fluviais en Calvos de Randín

62

63.690,06 €

19.107,01 €

44.583,05 €

MT724B/32/2022/700010/C

P3205800J

Concello de Parada de Sil

Actuacións varias na reserva da biosfera en Parada de Sil. Rozas manuais lixeiras, roza, clareo e poda de soutos

61

75.275,00 €

22.582,50 €

52.692,50 €

MT724B/15/2022/100008/C

P1508100C

Concello de Sobrado

Actuacións de mellora ambiental na lagoa de Sobrado con eliminación de especies invasoras

60

61.421,43 €

18.426,42 €

42.995,01 €

MT724B/32/2022/200011/C

P3200200H

Concello de Allariz

Proxecto de conservación e recuperación do territorio como motor de desenvolvemento

54

73.945,60 €

22.183,68 €

51.761,92 €

MT724B/32/2022/700007/C

P3206000F

Concello da Peroxa

Conservación, xestión e mellora do patrimonio paisaxístico do recinto natural do Castelo da Peroxa (A Peroxa, Ourense)

46

80.000,00 €

24.000,00 €

56.000,00 €

MT724B/27/2022/700012/C

P2701700C

Concello de Folgoso do Courel

Memoria de execución de diversas actuacións na reserva da biosfera Ribeira Sacra e serras do Oribio e Courel

36

60.531,46 €

18.159,43 €

42.372,03 €

MT724B/27/2022/300001/C

P2700600F

Concello de Becerreá

Execución de diversas actuacións na reserva da biosfera Os Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá, no concello de Becerreá

28

69.749,17 €

20.924,75 €

48.824,42 €

Totais

11.317.842,65 €

395.352,74 €

922.489,91 €

ANEXO II

Relación de entidades beneficiarias ao abeiro da liña orzamentaria 08.03.541B.781.1

Expediente

NIF

Solicitante

Actuación

Total puntuación

Importe elixible

Anualidade 2022

Anualidade 2023

MT724B/32/2022/600013/P

G32471377

Asociación Medioambiental Xuresianos/Geresianos

Conservación e mellora de hábitat da aguia real e mellora de pradeiras de alta montaña no monte de Serra de Lobios e Nichos

111

24.989,18 €

7.496,75 €

17.492,43 €

MT724B/32/2022/600018/P

V32269938

CMVMC de Sarreaus

Actuacións para a conservación de hábitats na CMVMC de Sarreaus

111

24.694,88 €

7.408,46 €

17.286,42 €

MT724B/32/2022/600017/P

V32411183

CMVMC Serra de Santa Eufemia

Actuacións para a conservación de hábitats no CMVMC Serra de Santa Eufemia

111

23.242,76 €

6.972,82 €

16.269,94 €

MT724B/32/2022/600022/P

V32480683

CMVMC Gustomeao,

A Regada e Sa

Axuda ao establecemento de masas autóctonas de frondosas no CMVMC Tapada do Crego, Ribadeira e Extremadoiro

111

24.637,17 €

7.391,15 €

17.246,02 €

MT724B/32/2022/600039/P

V32408320

CMVMC Quintela e Buscalque Quinxo

Conservación de hábitats terrestres e xestión sustentable de ecosistemas forestais na CMVMC de Quintela e Buscalque, municipio de Lobios

111

24.996,00 €

7.498,80 €

17.497,20 €

MT724B/32/2022/600025/P

V32304446

CMVMC número 1266 Santa Comba

Conservación e mellora de bosque autóctono no lugar de Santa Comba, parroquia de Santa Comba, Bande

111

24.984,92 €

7.495,47 €

17.489,45 €

MT724B/32/2022/600029/P

V32265431

CMVMC Puxedo, Guende e Cela

Recuperación ambiental do Souto do Gabián e mellora da área recreativa do Outeiro do Muíño

111

24.999,12 €

7.499,73 €

17.499,39 €

MT724B/32/2022/600011/P

G32502932

Asociación Ambiental Serra do Quinxo

Conservación de hábitats terrestres, eliminación de invasoras e xestión sustentable de ecosistemas forestais

111

24.766,64 €

7.429,99 €

17.336,65 €

MT724B/32/2022/600014/P

G32468126

Asociación de Veciños Amigos do Río Mao

Recuperación da vexetación de ribeira e mellora de sendas no río Mao

111

24.998,15 €

7.499,44 €

17.498,71 €

MT724B/32/2022/600012/P

G32474066

Asociación de Veciños Montes de Puxedo, Guende e A Cela

Recuperación ambiental da Carballeira da Sobreira e mellora do camiño da Eira do Santo

111

13.010,25 €

3.903,07 €

9.107,18 €

MT724B/32/2022/600015/P

G06813703

Asociación Xures Xoven

Recuperación ambiental da Carballeira de Porreiras e mellora da Senda dos Curros

111

13.010,25 €

3.903,07 €

9.107,18 €

MT724B/32/2022/600042/P

V32170813

CMVMC Veredo e Coutada Chao de Zudro

Conservación dos recursos naturais e restauración de ecosistemas degradados no Monte Veredo, Coutada e Ponte Darriba

107

24.611,77 €

7.383,53 €

17.228,24 €

MT724B/32/2022/600038/P

V32208779

CMVMC da Parroquia da Fraga San Bartolomeu

Actuacións para a conservación de hábitats no CMVMC Monte Baixo da Fraga

107

24.959,97 €

7.487,99 €

17.471,98 €

MT724B/32/2022/600020/P

V32388852

CMVMC 1579 Guxinde Entrimo

Axuda ao establecemento de masas autóctonas de frondosas no CMVMC Acevedo

107

24.962,57 €

7.488,77 €

17.473,80 €

MT724B/32/2022/600028/P

V32207961

CMVMC Parroquia de Requias

Xestión sustentable de ecosistemas forestais integrados por bosques de especies autóctonas no CMVMC Portela, Serra de Pitos e Revolta

107

24.974,81 €

7.492,44 €

17.482,37 €

MT724B/32/2022/600043/P

V32272031

CMVMC de Monte de Pazos

Xestión sustentable de ecosistemas forestais integrados por especies autóctonas no CMVMC Monte de Pazos

107

24.318,34 €

7.295,50 €

17.022,84 €

MT724B/32/2022/600021/P

V32026411

CMVMC Casas Vellas, Portela, Fontao, Guxinde, Ferreiro de Arriba, Queguas, Venceans e Vilar

Melloras do hábitat en masas de frondosas autóctonas e eliminación de especies exóticas invasoras

107

24.914,00 €

7.474,20 €

17.439,80 €

MT724B/32/2022/600037/P

V32172892

CMVMC Motas e Viso

Mellora e aumento das masas de frondosas autóctonas naturais coa finalidade de formar uns cortalumes verdes naturais

107

24.789,84 €

7.436,95 €

17.352,89 €

MT724B/32/2022/600030/P

V32217184

CMVMC Serra de

Quinxo-Olelas

Eliminación de especies invasoras, Acacia spp, e consolidación do bosque autóctono, parroquia da Illa, Entrimo (Ourense)

107

24.939,38 €

7.481,81 €

17.457,57 €

MT724B/27/2022/300006/P

V27257716

CMVMC de Vilela

Restauración de souto e carballeira no CMVMC de Vilela (Navia de Suarna, Lugo)

107

17.030,71 €

5.109,21 €

11.921,50 €

MT724B/32/2022/600024/P

V32224925

CMVMC nº 1907, Touros

Mellora de pequenas infraestruturas, control de especies exóticas invasoras e xestión sustentable de ecosistemas forestais no CMVMC Portela, Outeiro e Veiga

107

22.407,69 €

6.722,30 €

15.685,39 €

MT724B/32/2022/600023/P

V32185282

CMVMC Lantemil e Reloeira

Creación de corredores verdes

107

24.777,74 €

7.433,32 €

17.344,42 €

Totais

511.016,14 €

153.304,77 €

357.711,37€