Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Luns, 10 de outubro de 2022 Páx. 53900

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 28 de setembro de 2022 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2020/21 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 19 de abril de 2022, publicada no Diario Oficial de Galicia do 2 de maio de 2022, aprobáronse as bases e realizouse a convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2020/21 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades do Sistema universitario de Galicia.

No punto terceiro do dito artigo establécese que as persoas propostas debían presentar obrigatoriamente a súa aceptación expresa por medios electrónicos utilizando para iso o anexo II da orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe proposta da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder os premios de excelencia académica de grao universitario oficial ao alumnado que obtivese as mellores cualificacións no curso 2020/21, que se relaciona no anexo I desta orde, pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento do premio farase mediante libramento único e directo na conta bancaria indicada polo/a alumno/a.

Artigo 3

As persoas beneficiarias deberán devolver o premio no caso de que se probe que foi outorgado indebidamente.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Alumno/a

DNI

Importe do premio

Abelenda Seoane, Laura

***9159**

1.000 €

Abrodos Guerra, Andrea

***2515**

1.000 €

Acinas Sánchez, Julia Victoria

***0608**

1.000 €

Aguirre Álvarez, Ismael

***6422**

1.500 €

Agulla Barciela, Carla

***5045**

1.500 €

Aido Vázquez, Ana María

***9460**

1.500 €

Alonso Fernández, Luís Ángel

***5001**

1.500 €

Alonso López, Alejandro

***1867**

1.000 €

Alonso Malvido, Ismael

***1567**

1.500 €

Alonso Pérez, Gabriel

***5936**

1.000 €

Álvarez Carnero, Aitana

***0654**

1.000 €

Álvarez Crespo, Marta María

***5541**

1.000 €

Álvarez de Neira Fragueiro, Diana

***5549**

1.000 €

Álvarez González, Anais Noela

***6007**

1.000 €

Álvarez Martínez, Lucía

***7490**

1.500 €

Álvarez Montes, Noa

***7669**

1.000 €

Álvarez Moyano, David

***5956**

1.000 €

Álvarez Pérez, Alejandro

***0216**

1.000 €

Álvarez Rodríguez, Lara

***1091**

1.500 €

Álvarez Suárez, Bruno

***7320**

1.000 €

Ameijeiras Lois, Belén

***9228**

1.000 €

Amoedo Carbajal, Martín

***4684**

1.000 €

Amor Pérez, Sonia

***2353**

1.000 €

Amor Villar, Paula

***0831**

1.000 €

Andión Rosende, Alejandro

***8183**

1.000 €

Aparicio Ferrero, Adriana

***1612**

1.500 €

Apolinar Rodríguez, Fernando

***9638**

1.500 €

Ara Solla, Sabela

***7885**

1.500 €

Aragundi Triñanes, Moraima

***9724**

1.000 €

Araújo Sánchez, Sara

***4541**

1.000 €

Areal Antolín, Pedro

***5882**

1.500 €

Ares Sainz, José Luis

***5089**

1.000 €

Argibay Nandín, Iria

***1940**

1.500 €

Arias Santín, Karen

***9825**

1.000 €

Arnaiz Iglesias, Martín

***9654**

1.500 €

Asín de Alcalá, Diego

***8242**

1.500 €

Balado Simó, Marta

***8186**

1.000 €

Barbosa da Silva, Paula

***6109**

1.500 €

Barcia Rodríguez, Andy

***9280**

1.000 €

Bargés Italiani, Marta

***3175**

1.000 €

Barredo Vázquez, Daniel

***6636**

1.000 €

Barreiro García, César

***9911**

1.500 €

Barriuso Álvarez, Rubén

***0351**

1.000 €

Barros Serodio, María del Carmen

***5759**

1.500 €

Bastero Sellán, Juan

***6630**

1.000 €

Battiato Miñones, Candela Lola

***8703**

1.000 €

Bengoa Fernández, Elena

***6197**

1.000 €

Bernal Naylor, Rebecca

***3926**

1.000 €

Bernárdez Veninga, Alberto

***1031**

1.500 €

Besada Troncoso, Adrián

***8769**

1.500 €

Blanco Fernández, Miguel

***6205**

1.000 €

Blanco Martínez, Nerea

***1757**

1.000 €

Blanco Meire, Xabier

***4555**

1.500 €

Blanco Mira, Lucía

***0644**

1.500 €

Blanco Obelleiro, Lucía

***4939**

1.500 €

Blanco Porteiro, Jorge

***4471**

1.000 €

Blanco Prego, Martín

***1987**

1.000 €

Blanco Valcárcel, Pedro

***8769**

1.500 €

Bolaños Acuña, Néstor

***4799**

1.500 €

Botana Álvarez, Laura

***3091**

1.000 €

Botana López, Luna

***1646**

1.000 €

Bures Amatriain, José Miguel

***8025**

1.000 €

Cabaleiro Pérez, Uxía

***7353**

1.000 €

Cacabelos Pintado, Carla

***8183**

1.500 €

Cacabelos Prol, Andrea

***2194**

1.000 €

Cadarso Rodríguez, Aurea

***4512**

1.500 €

Caíña López, Sandra

***5598**

1.500 €

Calviño Garaboa, Javier

***5057**

1.000 €

Calviño Rosales, Vicente Heraclio

***8920**

1.000 €

Calvo Riveiro, Andrea

***9322**

1.000 €

Calvo Rojo, Xandro

***1957**

1.000 €

Camescasse Rouco, Pablo

***6201**

1.000 €

Campillo Gómez, Carlos

***7747**

1.000 €

Campo Barreiro, Carmen

***6541**

1.500 €

Cañas Martínez, Isabel

***2852**

1.500 €

Capilla Sanz, Anne

***6596**

1.500 €

Carracedo Pena, Laura

***9602**

1.500 €

Carral López, Antón Manuel

***6019**

1.000 €

Carrera Alonso, Xiana

***8282**

1.500 €

Carrión Longarela, María

***9480**

1.500 €

Casais Vidal, Marta

***8936**

1.500 €

Castaño Bermúdez, Juliana

***2549**

1.000 €

Castro Fernández, Cecilia

***4004**

1.000 €

Castro Rodríguez, María

***3125**

1.500 €

Catoira Marta, Sara

***1755**

1.000 €

Cebral López, Michael

***9192**

1.000 €

Cendón Ferreiro, Zoe Ling

***3105**

1.000 €

Cidre Taboada, Christian

***4469**

1.000 €

Cobelo Parga, Laura

***2600**

1.500 €

Cogolludo Sánchez, Jorge

***4060**

1.000 €

Collazo Sorribas, Alba

***1978**

1.500 €

Comesaña Soliño, Iago

***8952**

1.500 €

Corral Sertal, Javier

***9226**

1.000 €

Correa Amoedo, Alba

***5497**

1.000 €

Costa Rial, Alba

***2890**

1.000 €

Costas Domínguez, Rebeca

***3909**

1.500 €

Costas Fragueiro, Brais

***1024**

1.500 €

Couso Núñez, Sergio

***7855**

1.000 €

Crego Deán, Teresa

***9292**

1.500 €

Creo Mariño, Aldán

***5623**

1.500 €

Crespo Lago, Borja

***1048**

1.000 €

Dacosta Fernández, Bruno

***8910**

1.000 €

Díaz Bermúdez, Cristina

***0861**

1.500 €

Díaz Longueira, Antonio Javier

***3813**

1.000 €

Díaz Rodríguez, Clara

***9298**

1.500 €

Domínguez Estévez, Pablo

***5625**

1.000 €

Domínguez González, Antía

***7643**

1.500 €

Domínguez Herrero, María

***6395**

1.000 €

Domínguez Martínez, María de los Ángeles

***7750**

1.000 €

Domínguez Rey, Alejandro

***6131**

1.000 €

Domínguez Varela, Manuel Abelardo

***9946**

1.500 €

Doval Blanco, Xurxo

***6429**

1.500 €

Durán Alonso, Iliana

***5997**

1.000 €

Eiras Rubín, Celia

***5889**

1.500 €

Eirea Orro, Catalina

***8008**

1.000 €

Elcorrobarrutia Oporto, Micaela del Pilar

***7239**

1.000 €

Escanciano Currás, Neila

***7864**

1.000 €

Español Alfonso, Javier

***9452**

1.000 €

Esteban González, Pedro

***4023**

1.000 €

Estévez Souto, Serxio

***8874**

1.000 €

Fariña Martínez, Carlos Joel

***8008**

1.000 €

Faro Rodríguez, Xian

***1105**

1.500 €

Feijoo Díaz, Raquel

***4696**

1.500 €

Fernández Ayán, José Manuel

***0859**

1.000 €

Fernández Blanco, Cristina

***4102**

1.000 €

Fernández Conde, Jennifer

***8753**

1.000 €

Fernández Fernández, Isabel

***8602**

1.500 €

Fernández Filloy, Daniel

***3516**

1.000 €

Fernández Gómez, Ángela

***4289**

1.000 €

Fernández Lamas, César

***3093**

1.500 €

Fernández Marzoa, Alejandro

***8810**

1.000 €

Fernández Mira, Daniel

***2708**

1.000 €

Fernández Pereira, Eva María

***9291**

1.000 €

Fernández Rodiño, Brais

***6814**

1.500 €

Fernández Rubio, Carla

***8398**

1.500 €

Fernández Trigo, Paula Aurora

***6363**

1.000 €

Ferreiro García, Sandra

***9482**

1.000 €

Ferreiro Romero, Lucía

***4646**

1.500 €

Ferreiro Velo, Sergio

***5540**

1.500 €

Ferro Heleno, Noelia

***9405**

1.500 €

Figueroa Filgueira, Alba

***4857**

1.000 €

Figueroa González, Leticia

***5526**

1.500 €

Folgueira Iravedra, Diego

***7310**

1.000 €

Font Gallardo, Mario

***2644**

1.000 €

Fraga Fernández, Mario

***3987**

1.000 €

Fraga Pérez, David

***5121**

1.500 €

Fraga Vilas, Iago

***0201**

1.500 €

Fragueiro Franco, Raquel

***8918**

1.000 €

Fraile Somoza, Ana

***6559**

1.000 €

Franco Lado, Laura

***0041**

1.000 €

Francos Oseira, Tania

***2383**

1.000 €

Freire Díaz, Uxía

***7587**

1.000 €

Fuente Gorgullo, Laura de la

***0484**

1.000 €

Fuentes Caamaño, Ana

***0704**

1.000 €

Galán Santos, Sabela

***5299**

1.000 €

Gallego Mariño, Vanesa

***6864**

1.000 €

Gándara Carrera, Alejandro

***9517**

1.000 €

García Amado, Adrián

***0323**

1.000 €

García Carballa, Pablo

***5501**

1.500 €

García Horta, Paula

***9891**

1.000 €

García Miragaya, Andrea

***0280**

1.000 €

García Orgeira, Stella

***4678**

1.500 €

García Ortega, Victoria

***6193**

1.500 €

García Peón, Nerea

***2859**

1.000 €

García Rodríguez, Paula

***8312**

1.000 €

García-Lastra Martorell, Macarena

***2777**

1.000 €

Garrone, Francesca

***1262**

1.000 €

Gavilanes Villar, Artai

***9990**

1.000 €

Gil Paramos, Marta

***6057**

1.500 €

Gómez Casal, Alicia

***4449**

1.000 €

Gómez Díaz, Sandra

***0400**

1.500 €

Gómez Fueyo, Marta

***2942**

1.000 €

Gómez Pérez, Icía

***9386**

1.000 €

González Calvar, Candela

***8733**

1.000 €

González Carpintero, Nicolás

***6629**

1.500 €

González Crego, Mercedes

***1812**

1.000 €

González Darroza, Gabriel

***7715**

1.500 €

González González, Pablo

***3268**

1.500 €

González Hermida, Marcos

***9406**

1.000 €

González Lois, Eladio

***7114**

1.500 €

González Losada, Lucía

***6544**

1.000 €

González Mohamed, Alexia

***3000**

1.000 €

González Pérez, Ignacio

***8916**

1.500 €

González Pillado, Iria

***9479**

1.500 €

González Portela, María

***8302**

1.000 €

González Rodal, Andrea

***1581**

1.000 €

González Solla, Ainhoa

***7948**

1.500 €

Gordejuela del Río, María

***9391**

1.000 €

Guilera Iglesias, Cristina

***4416**

1.000 €

Haua Belda, María

***7909**

1.000 €

Hermo González, Jorge

***2638**

1.500 €

Iglesias Allica, Malena

***2945**

1.500 €

Iglesias Alonso, Allison Eudoxia

***8897**

1.500 €

Iglesias Álvarez, Andrés

***4298**

1.000 €

Iglesias Balsa, Candela

***6174**

1.500 €

Iglesias Buján, Laura

***8902**

1.000 €

Iglesias Domínguez, Óscar

***9268**

1.000 €

Iglesias Fandiño, Alexandre

***1314**

1.500 €

Iglesias González, Helena

***9452**

1.500 €

Iglesias González, Marta

***3194**

1.000 €

Iglesias González, Sabela

***7808**

1.500 €

Iglesias Manteiga, Raquel

***9356**

1.000 €

Insua Moar, Xian

***2810**

1.500 €

Janeiro Conde, Adrián

***3622**

1.000 €

Juncal Vidal, José Daniel

***5681**

1.000 €

Lafuente Pérez, Antía

***8054**

1.000 €

Lage Díaz, Cristina

***8702**

1.500 €

Lage Díaz, María

***8702**

1.000 €

Lage Rodríguez, Marina

***8104**

1.000 €

Lago Alzueta, Merche

***3197**

1.500 €

Lago Sampedro, Esther

***1092**

1.500 €

Lamas Sánchez, Gonzalo

***0411**

1.000 €

Lamela Oujo, Paula

***9696**

1.500 €

Legido Vázquez, Lucía

***7402**

1.000 €

Lens Fernández, Irene

***2119**

1.500 €

Liñares Castelao, Marta

***6811**

1.500 €

Lois Fernández, María

***7924**

1.000 €

Lomba Riego, Lucía

***8096**

1.000 €

López Álvarez, Ana

***0223**

1.000 €

López Amado, Cristina

***0705**

1.000 €

López Armesto, Aroa

***7695**

1.500 €

López Castelo, Sebastián

***4453**

1.500 €

López Domínguez, Claudia

***3104**

1.500 €

López Fernández, Eva

***9206**

1.500 €

López Queijo Julia del Carmen

***7755**

1.000 €

López Teijeiro, Adrián

***8570**

1.500 €

Lorenzo Álvarez, Aroa

***7981**

1.000 €

Lorenzo Álvarez, María del Mar

***8706**

1.000 €

Lorenzo Pérez, Rita

***5954**

1.000 €

Lorenzo Rodríguez, Irene

***6411**

1.000 €

Loureiro Dopico, Pablo

***3729**

1.000 €

Loureiro Muiños, Manuel

***0329**

1.000 €

Loureiro Sánchez, Ana

***4220**

1.000 €

Luaces Pérez, Andrea

***6610**

1.000 €

Maciñeiras Otero, Carmen

***5927**

1.000 €

Mallo Ferrer, Marta

***3539**

1.000 €

Marcote Sánchez, Eva

***2892**

1.500 €

Mareque Liste, Carme

***5848**

1.500 €

Marino Fernández, Ana

***9218**

1.500 €

Mariñas González, Mauro

***3835**

1.500 €

Mariño Baca, Alba

***4265**

1.000 €

Mariño Bodelón, Henar

***2658**

1.000 €

Martínez Calvelo, Samuel

***5418**

1.500 €

Martínez Feijóo, Paula

***6382**

1.000 €

Martínez López, Raquel Isabel

***2167**

1.000 €

Martínez Rodríguez, Antía

***7994**

1.500 €

Martínez Senra, Tamara

***3600**

1.500 €

Maseda Fernández, Pablo

***8389**

1.500 €

Matías Basteiro, Iria

***4619**

1.000 €

Mayo Piñeiro, Ismael

***0209**

1.500 €

Méndez Blanco, Daniel

***9025**

1.500 €

Méndez Carracedo, Paula

***2613**

1.000 €

Mendoza Cortés, Santiago

***0426**

1.000 €

Migueles Vázquez, Marta

***9102**

1.500 €

Miguélez Millos, Ángel

***1593**

1.500 €

Míguez Gesto, Minia

***7272**

1.500 €

Míguez Roel, Ángel

***3233**

1.500 €

Millán Fernández, Laura

***2997**

1.000 €

Miranda Canedo, Pablo

***9278**

1.000 €

Mohedano Vázquez, David

***1810**

1.500 €

Monteagudo Lago, Pablo

***9332**

1.500 €

Montero Fernández, Sara

***2564**

1.500 €

Montoto Pintos, David

***9689**

1.500 €

Mora Arcas, Iago

***7646**

1.500 €

Moreno Sabio, María Uxía

***4603**

1.000 €

Mosquera Lago, Amanda

***1902**

1.500 €

Mosteiro Cagide, Virginia

***0169**

1.500 €

Navarrete Pérez, Blanca

***1688**

1.500 €

Neira Sieira, David Manuel

***8997**

1.000 €

Nogueira Bouzas, Ramón

***7090**

1.500 €

Novas González, Manuel

***9932**

1.500 €

Novas Simón, Natalia

***2919**

1.000 €

Novelle Simón, Sara

***5044**

1.000 €

Nóvoa Gómez, Sabela

***9752**

1.000 €

Núñez Fernández, Alba

***8385**

1.000 €

Núñez Suárez, Elba

***6562**

1.500 €

Oreiro Caamaño, Marco Antonio

***8820**

1.000 €

Otero Canabal, María

***7717**

1.000 €

Otero Curras, Carla

***1969**

1.000 €

Otero Mayán, Rosalía

***9111**

1.500 €

Outeda Monteagudo, Benito

***9074**

1.500 €

Outeiriño Cid, Cristina

***6480**

1.500 €

Outes Castro, Fátima

***3136**

1.500 €

Padilla Huarte, Rocío

***8058**

1.500 €

Parajuá Carpintero, Inés

***1005**

1.000 €

Paredes Rivera, Irene

***2942**

1.000 €

Parente González, Vanessa

***0892**

1.000 €

Payno Abalo, Alexandre

***9391**

1.000 €

Paz Moskowich-Spiegel, Lucía

***0357**

1.500 €

Paz Pintor, Manuel

***0003**

1.500 €

Paz Teijeiro, María José

***3574**

1.000 €

Pazos García, Luis Miguel

***5043**

1.000 €

Peco Costas, Carlos

***1180**

1.000 €

Pena Rodríguez, Carlos

***3510**

1.000 €

Penavella Casal, Ainoa

***6432**

1.000 €

Pereira Ezquerro, Ana Xiangning

***2946**

1.000 €

Pereiro López, Laura María

***0643**

1.500 €

Pérez Acuña, Santiago

***8453**

1.000 €

Pérez Alonso, Paula

***1969**

1.000 €

Pérez Cantelar, Paula

***6137**

1.500 €

Pérez Fernández, Dorindo

***3666**

1.000 €

Pérez Lamas, Patricia

***8199**

1.000 €

Pérez Madrona, Alberto

***1400**

1.000 €

Pérez Morandeira, Andrea

***5233**

1.500 €

Pérez Pérez, Daniel

***5384**

1.500 €

Pérez Piñeiro, Laura

***0755**

1.500 €

Pérez Puente, Helena

***7696**

1.500 €

Pérez Serrano, Sofía

***0729**

1.000 €

Pérez Souto, Celia

***2884**

1.500 €

Pérez Torrecilla, David

***3613**

1.500 €

Pérez Valencia, Andrea Cristina

***4873**

1.000 €

Perol Meijide, Yolanda

***9075**

1.000 €

Pico Caaveiro, Ainoa

***4083**

1.000 €

Piñeiro Agrelo, Ana

***3325**

1.000 €

Piñeiro Lobato, Gonzalo

***8416**

1.000 €

Piñeiro Varela, María

***1092**

1.000 €

Portas Vasco, Ana

***9134**

1.000 €

Portela Couñago, Laura

***1357**

1.500 €

Pose Gallart, Marina

***0844**

1.500 €

Prada Martínez, Uxía

***0023**

1.000 €

Puente Campo, Iria

***8975**

1.000 €

Puentes Carro, Rebeca

***9448**

1.500 €

Queimaño Soage, Ana

***6253**

1.500 €

Quiles Mercadal, Silvia

***8780**

1.000 €

Raindo Vázquez, Aída

***5861**

1.500 €

Rama Domínguez, José

***5138**

1.500 €

Ramil Palmeiro, Julia

***9261**

1.000 €

Reiriz López, Alicia

***6310**

1.000 €

Requejo Arias, Mireya

***4558**

1.000 €

Reseco Aguado, Lucía

***5367**

1.500 €

Rey Caamaño, Irene

***5969**

1.500 €

Rey Noya, Mariña

***6535**

1.000 €

Rey Vilas, Aroa

***0045**

1.000 €

Rial Gregores, Lucía

***9568**

1.000 €

Rico Echegaray, Pablo

***7995**

1.000 €

Río Cazón, David

***9219**

1.500 €

Río Freire, Alba

***8441**

1.000 €

Ríos Otero, Marcos

***5699**

1.000 €

Risco Montero, Helena Aurora

***7901**

1.500 €

Rivas Gómez, Abel

***6151**

1.500 €

Roade Pérez, Paula

***9917**

1.500 €

Rodríguez Bañobre, Daniel

***1790**

1.000 €

Rodríguez Basalo, Marta

***2845**

1.500 €

Rodríguez Canle, Natalia María

***0485**

1.000 €

Rodríguez de la Fuente, Lucía

***4001**

1.000 €

Rodríguez Domínguez, Estela

***1718**

1.500 €

Rodríguez Dopazo, Ainoa

***9199**

1.000 €

Rodríguez Fernández, Juan Christian

***3078**

1.000 €

Rodríguez Fernández, Penélope

***8969**

1.000 €

Rodríguez González, María

***6243**

1.500 €

Rodríguez Martínez, Pablo

***8356**

1.000 €

Rodríguez Martínez, Verónica

***4586**

1.500 €

Rodríguez Núñez, Álex

***1569**

1.500 €

Rodríguez Pérez, Ana

***8662**

1.500 €

Rodríguez Pérez, Regina Laia

***7747**

1.500 €

Rodríguez Poy, Xoel

***8875**

1.500 €

Rodríguez Seijas, Catalina

***9093**

1.500 €

Rodríguez Táboas, Alexandre

***4181**

1.500 €

Rodríguez Varela, Noelia

***8886**

1.000 €

Román Pico, María

***2425**

1.000 €

Romero Fernández, Pedro

***3066**

1.000 €

Rosende González, Marta

***9028**

1.000 €

Rouco Basanta, Adrián

***8429**

1.000 €

Rubial Yáñez, Pablo

***3220**

1.000 €

Rubiños Trelles, Manuel

***9234**

1.000 €

Rubio de Santiago, Noa

***6246**

1.000 €

Rueda Seoane, Alba

***1807**

1.000 €

Ruibal Barros, André

***8704**

1.000 €

Saavedra Mariño, Coral

***5799**

1.000 €

Sálamo Candal, Marta

***5539**

1.500 €

Salgado Gallardo, Cristina

***6439**

1.000 €

Salgado Pontón, Sofía

***1009**

1.500 €

Salvado Vigo, Enrique

***5437**

1.500 €

Sánchez Castro, Pablo

***0212**

1.000 €

Sánchez Domínguez, Claudia

***7105**

1.500 €

Sánchez Sáez, Alicia

***1427**

1.000 €

Sánchez Souto, Lucía

***5554**

1.500 €

Sanjuán Ares, Antía

***1063**

1.000 €

Sanjuan Casanova, Iria

***3602**

1.500 €

Sanmartín Vázquez, Eva

***5031**

1.500 €

Sanmiguel Vázquez, Lourdes Patricia

***0285**

1.500 €

Santamaría Criado, Eva

***9778**

1.500 €

Santamaría Parada, Melina

***2412**

1.000 €

Santos Lago, Alicia

***1464**

1.500 €

Seijo Porto, Iria

***1406**

1.500 €

Seoane Casado, Marcial

***1976**

1.500 €

Seoane Kerraous, Soraya

***8266**

1.000 €

Sequeiros Vázquez, María

***2180**

1.000 €

Serantes Fernández, Sergio

***2421**

1.000 €

Silva Balboa, Sofía da

***7646**

1.000 €

Sixto Maceiras, Uxía Zihan

***8752**

1.500 €

Sola Sanmartín, Mar

***9186**

1.500 €

Sosa-Tolosa, Rodríguez Andrea

***4591**

1.000 €

Soto Sánchez, Andrés

***6666**

1.500 €

Souto Seijo, David

***5230**

1.000 €

Soutullo Pérez, Yaiza

***6152**

1.000 €

Tacón Casal, Marta

***8288**

1.000 €

Tasende Reboredo, Rodrigo

***9097**

1.500 €

Tayebi Hillali, Hoda

***2287**

1.000 €

Toja Martínez, Laura

***5982**

1.000 €

Torrado Vázquez, Misael

***2307**

1.000 €

Valverde Cabaleiro, Lara

***8755**

1.500 €

Varela Pombo, Andrea

***5472**

1.000 €

Varela Prado, Marcos

***7466**

1.000 €

Varela Vázquez, Ezequiel

***7756**

1.500 €

Vargas Regueiro, Alba

***8261**

1.000 €

Vázquez Barbeito, Patricia María

***3082**

1.000 €

Vázquez Estévez, Aldara

***8872**

1.500 €

Vázquez Fernández, Eloy

***5459**

1.500 €

Vázquez Figueira, Iago Higinio

***8922**

1.500 €

Vázquez García, Andrés

***5005**

1.500 €

Vázquez González, Laura

***8395**

1.500 €

Vázquez Hermida, Laura

***9709**

1.500 €

Vázquez López, Oliver

***8089**

1.500 €

Vázquez Maceiras, Elías

***4140**

1.500 €

Vázquez Pajares, Jesús Luis

***6709**

1.500 €

Vázquez Prol, Sandra

***9913**

1.000 €

Vázquez Rabuñal, Iciar

***9210**

1.000 €

Vázquez Rego, Artur

***0353**

1.500 €

Vázquez Rico, Adrián

***3686**

1.000 €

Vázquez Rodríguez, Rosalía

***0306**

1.000 €

Veiga Cruz, Alba

***7189**

1.000 €

Veiga Suárez, Paula Andrea

***7366**

1.000 €

Velo Rodríguez, Alejandro

***1666**

1.500 €

Vence Nogueira, Roi

***0333**

1.500 €

Viadel Turjanicova, Patricie

***9354**

1.500 €

Vieites Pérez, Pelayo

***8500**

1.500 €

Vila Comesaña, Marta

***1281**

1.000 €

Villamor Lagos, Lucía

***0358**

1.500 €

Villaverde Caridad, Alberto

***5202**

1.500 €

Virel de la Sota, Isabel

***1944**

1.000 €

Virgós Soto, Alejandro

***5893**

1.000 €

Yagüe Novoa, Nicolás

***9319**

1.000 €

Yáñez Santana, Carolina

***4541**

1.500 €