Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Xoves, 20 de outubro de 2022 Páx. 55745

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2022 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, convocadas pola Resolución do 25 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 110, do 9 de xullo).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 25 de maio de 2022 (DOG núm. 110, do 9 de xullo) convocáronse as subvencións para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 20 regúlase a resolución e notificación destas axudas, unha vez que a comisión de selección establecida no artigo 17 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 18.

De acordo con isto, e atendendo ao informe elaborado na sesión do 9 de setembro de 2022 pola Comisión de Selección establecida no artigo 17 das bases da Resolución do 25 de maio de 2022, a Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, a todas ás entidades que non resultan denegadas por incumprimento orzamentario, as cales foron puntuados de conformidade co disposto no artigo 18 das bases reguladoras, que figuran no anexo I para a liña 1 e anexo II para a liña 2A e anexo III para a liña 2B a esta proposta (ordenadas por número de expediente). O importe total das axudas concedidas é 910.626,06 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación/proxecto

Liña

Anualidade 2022

Total

06.A2.561A.770.0 / 2016 00013

Liña 1. Servizos de apoio á innovación

715.871,56 €

910.626,06 €

Liña 2A. Tramitación de incentivos fiscais

117.371,50 €

Liña 2B. Xestión de axudas

 77.383,00 €

2. Denegar as solicitudes que, unha vez revisado o orzamento, de conformidade cos artigos 7 e 8, non acada o orzamento mínimo do artigo 7.1.b) (anexo IV).

3. A relación de solicitudes que non foron admitidas a trámite figura no anexo V.

4. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 26 da resolución de convocatoria no prazo establecido no artigo 25 no seu punto 1.

5. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2022

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Proposta de concesión liña 1 (orde de nº de expediente)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

001_IN848F_2022/1628055

Academia Trinidad, S.L.

B32379125

17,0

50.000,00 €

35.000,00 €

003_IN848F_2022/1656917

Ad Hoc Developments, S.L.

B87778601

13,0

47.809,00 €

33.466,30 €

008_IN848F_2022/1785719

Activiza Projects & Training, S.L.

B94089216

19,0

33.200,00 €

23.240,00 €

010_IN848F_2022/1795282

Baup Solutions, S.L.

B70552625

11,0

30.000,00 €

21.000,00 €

011_IN848F_2022/1798219

Bricemar Food, S.L.

B09857434

23,0

35.400,00 €

24.780,00 €

014_IN848F_2022/1799495

Lenda Pet Food, S.L.

B36584761

16,0

50.000,00 €

35.000,00 €

020_IN848F_2022/1807278

Diversa Technologies, S.L.

B09628991

32,0

49.950,00 €

34.965,00 €

021_IN848F_2022/1807481

Soluciones Conceptuales e Innovación, S.L.

B70026190

21,0

50.000,00 €

35.000,00 €

023_IN848F_2022/1808435

Elcano Solutions, S.L.

B06816250

23,0

36.000,00 €

25.200,00 €

024_IN848F_2022/1808691

Gestion del Valor y Soluciones, S.L.

B70069281

31,0

30.120,00 €

21.084,00 €

027_IN848F_2022/1810816

Grupo Meixide Gaioso, S.L.

B70016589

18,0

37.780,00 €

26.446,00 €

029_IN848F_2022/1811693

Rodabell, S.A.

A27016476

15,0

50.000,00 €

35.000,00 €

033_IN848F_2022/1813222

Limpiezas y Reciclajes de Galicia, S.L.

B32435737

29,0

30.054,75 €

21.038,33 €

034_IN848F_2022/1813319

Technology Energy Chain XXI, S.L.

B27500495

14,0

49.427,90 €

34.599,53 €

036_IN848F_2022/1813785

Valdeconsa, S.L.

B32299885

17,0

46.800,00 €

32.760,00 €

038_IN848F_2022/1814429

Beagle Technology, S.L.

B67942250

18,0

50.000,00 €

35.000,00 €

040_IN848F_2022/1814619

Bflow, S.L.

B70616990

30,0

33.532,00 €

23.472,40 €

043_IN848F_2022/1814896

Norlean, S.L.

B27848506

17,0

48.400,00 €

33.880,00 €

054_IN848F_2022/1815988

Miguel Ángel Roig Barber

20030920J

20,0

35.500,00 €

24.850,00 €

058_IN848F_2022/1816378

Maremal Agencia de Consultoría en Innovación, S.L.

B27869270

20,0

32.000,00 €

22.400,00 €

062_IN848F_2022/1817237

Aine Producions, S.L.

B70433032

13,0

44.200,00 €

30.940,00 €

065_IN848F_2022/1817660

Noelia Ron Vega

10084904W

27,0

40.000,00 €

28.000,00 €

066_IN848F_2022/1817717

Aleutos Solutions, S.L.

B27501378

18,0

30.000,00 €

21.000,00 €

072_IN848F_2022/1818575

Agroamb Prodalt, S.L.

B27257666

19,0

33.000,00 €

23.100,00 €

073_IN848F_2022/1818600

Libera Bio, S.L.

B70617329

31,0

49.500,00 €

34.650,00 €

ANEXO II

Proposta de concesión liña 2A (orde de nº de expediente)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

002_IN848F_2022/1638830

Moonoff, S.L.

B70328307

12,0

7.500,00 €

5.000,00 €

003_IN848F_2022/1656917

Ad Hoc Developments, S.L.

B87778601

10,0

2.500,00 €

1.750,00 €

005_IN848F_2022/1724436

Ecocelta Galicia, S.L.

B36449643

13,0

4.373,24 €

3.061,27 €

006_IN848F_2022/1762210

Seguridad Alimentaria del Noroeste, S.L.

B15982796

11,0

7.504,53 €

5.000,00 €

007_IN848F_2022/1770892

Sunrock Biopharma, S.L.

B95781787

11,0

5.720,00 €

4.004,00 €

009_IN848F_2022/1786996

Syspro Automation, S.L.

B36940831

7,0

9.616,02 €

5.000,00 €

012_IN848F_2022/1798320

Comenza, S.L.

B83900670

11,0

7.140,00 €

4.998,00 €

013_IN848F_2022/1798883

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

B32423485

10,0

1.746,32 €

1.222,42 €

015_IN848F_2022/1801110

Pumpun Dixital, S.L.

B27757723

9,0

11.200,00 €

5.000,00 €

018_IN848F_2022/1802869

Demaq Galicia, S.L.

B27323138

11,0

7.140,00 €

4.998,00 €

026_IN848F_2022/1809851

Celtarys Research, S.L.

B42952028

16,0

6.111,16 €

4.277,81 €

030_IN848F_2022/1811745

Councilbox Technology, S.L.

B27815596

9,0

29.100,00 €

5.000,00 €

031_IN848F_2022/1812727

Utingal, S.L.

B36254258

11,0

7.145,00 €

5.000,00 €

039_IN848F_2022/1814598

Alonso Doldan, Ingeniería y Servicios, S.L.

B94025657

10,0

6.500,00 €

4.550,00 €

041_IN848F_2022/1814708

Talleres Campiños, S.L.

B36624880

9,0

7.145,00 €

5.000,00 €

042_IN848F_2022/1814854

Interveira, S.L.

B15823339

12,0

7.145,00 €

5.000,00 €

044_IN848F_2022/1814909

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

B36562445

13,0

7.000,00 €

4.900,00 €

045_IN848F_2022/1815032

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

A36610509

8,0

7.145,00 €

5.000,00 €

047_IN848F_2022/1815181

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

8,0

7.145,00 €

5.000,00 €

057_IN848F_2022/1816303

Asenjo-Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

B27708866

11,0

5.800,00 €

4.060,00 €

060_IN848F_2022/1816447

Codeor, S.L.

B32153249

9,0

7.145,00 €

5.000,00 €

063_IN848F_2022/1817479

Krack Zapaterías, S.L.

B36283372

14,0

6.500,00 €

4.550,00 €

064_IN848F_2022/1817610

Kinarca, S.A.

A36646040

8,0

7.145,00 €

5.000,00 €

074_IN848F_2022/1818794

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

B36222917

17,0

7.200,00 €

5.000,00 €

075_IN848F_2022/1819212

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

10,0

9.100,00 €

5.000,00 €

077_IN848F_2022/1819569

Triomachine, S.L.

B27711183

9,0

7.750,00 €

5.000,00 €

ANEXO III

Proposta de concesión liña 2B (orde de nº de expediente)

Nº de expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

006_IN848F_2022/1762210

Seguridad Alimentaria del Noroeste, S.L.

B15982796

7,0

7.350,00 €

5.000,00 €

007_IN848F_2022/1770892

Sunrock Biopharma, S.L.

B95781787

14,0

3.600,00 €

2.520,00 €

017_IN848F_2022/1802624

Humara Environment, S.L.

B67907709

8,0

2.000,00 €

1.400,00 €

022_IN848F_2022/1807505

Balidea Consulting and Programing, S.L.

B15850647

6,0

2.000,00 €

1.400,00 €

025_IN848F_2022/1808967

Sparks, Circuits and Robotics, S.L.

B27872753

10,0

7.000,00 €

4.900,00 €

032_IN848F_2022/1812969

Nova Industria Galega, S.L.

B27518364

10,0

2.090,00 €

1.463,00 €

035_IN848F_2022/1813343

Enso Innovation, S.L.

B66099631

18,0

7.140,00 €

4.998,00 €

040_IN848F_2022/1814619

Bflow, S.L.

B70616990

19,0

7.100,00 €

4.970,00 €

046_IN848F_2022/1815124

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

A36606507

6,0

4.500,00 €

3.150,00 €

050_IN848F_2022/1815716

Pazo de Valdomiño, S.A.

A36297455

9,0

7.145,00 €

5.000,00 €

051_IN848F_2022/1815729

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

11,0

7.500,00 €

5.000,00 €

052_IN848F_2022/1815882

Syntelix Avances Tecnologicos, S.L.

B84989854

5,0

7.145,00 €

5.000,00 €

056_IN848F_2022/1816031

Soluciones Digitales Oasis, S.L.

B16822819

9,0

3.000,00 €

2.100,00 €

057_IN848F_2022/1816303

Asenjo-Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

B27708866

12,0

8.000,00 €

5.000,00 €

059_IN848F_2022/1816421

Datasalus, SCOP galega

F42818724

10,0

2.730,00 €

1.911,00 €

061_IN848F_2022/1816747

Insati Innovation, S.L.

B27783216

8,0

7.150,00 €

5.000,00 €

067_IN848F_2022/1817755

Vidiv Arena, S.A.

A02947521

8,0

5.000,00 €

3.500,00 €

069_IN848F_2022/1818130

Silverlogy, S.L.

B01607258

10,0

2.730,00 €

1.911,00 €

070_IN848F_2022/1818358

Triple Alpha Innovation, S.L.

B70548706

12,0

6.300,00 €

4.410,00 €

072_IN848F_2022/1818575

Agroamb Prodalt, S.L.

B27257666

19,0

5.000,00 €

3.500,00 €

076_IN848F_2022/1819406

Tabalu Cocina Deportiva, S.L.

B40646564

9,0

5.000,00 €

3.500,00 €

077_IN848F_2022/1819569

Triomachine, S.L.

B27711183

5,0

2.500,00 €

1.750,00 €

ANEXO IV

Solicitudes denegadas da liña 1 por non acadar orzamento mínimo de conformidade co artigo 7.1.b)

Expediente

Razon social

CIF

Puntuación

Orzamento revisado

019_IN848F_2022

Grupo Vilgorpe, S.L.

B70611744

18

12.800,00 €

028_IN848F_2022

Dim Formación Mecánica, S.L.

B42895912

8

         0,00 €

037_IN848F_2022

Prelo, S.L.

B27021237

17

  9.000,00 €

ANEXO V

Solicitudes non admitidas a trámite

Nº de expediente

Liña solicitude excluída

Razón social

CIF

Motivos

004_IN848F_2022

Liña 2A

Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.

B94165495

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

016_IN848F_2022

Liña 1

Talentya Digital Global Solutions, S.L.

B88457791

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

048_IN848F_2022

Liña 2B

Strategic Minerals Spain, S.L.

B37512753

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

049_IN848F_2022

Liña 1

Astilleros Sabor, S.L.

B36416188

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

053_IN848F_2022

Liña 1

Mínimo Boats, S.L.

B94202207

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

055_IN848F_2022

Liña 1

Mundinova, S.L.

B36939411

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

068_IN848F_2022

Liña 1,
liña 2A,
liña 2B

Aerocamaras, S.L.

B72075922

Incumprimento do artigo 5.1.c) de exclusións

071_IN848F_2022

Liña 1

Deza Music, S.L.

B94195997

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

078_IN848F_2022

Liña 1

Proyestegal, S.L.

B27159730

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria

079_IN848F_2022

Liña 1

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

Incumprimento do artigo 10.2 relativo á memoria