Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Xoves, 20 de outubro de 2022 Páx. 55792

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Viveiro (expediente 2020/18 ATE).

O 7 de xullo de 2022, o xefe territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de Lugo ditou resolución de información pública da solicitude de autorización administrativa previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación modificado do proxecto LAT 132 kV D.C. sub. Magazos-sub. Boimente. Treito S.C. entre a sub. Magazos e o apoio nº 28, xunto á cal se insería o anexo coa relación de bens e dereitos afectados, que se publicou no DOG núm. 133, do 13 de xullo de 2022.

A dita relación de bens e dereitos afectados foi modificada posteriormente pola empresa, xa que contiña erros relativos ás afeccións, polo cal se deixa sen efecto a ditada o 7 de xullo, e para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro), e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, (BOE núm. 310, do 27 de decembro), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométense a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica e do anexo corrixido e actualizado:

Denominación: modificado do proxecto LAT 132 kV D.C. sub. Magazos-sub. Boimente. Treito S.C. entre a sub. Magazos e o apoio nº 28.

Solicitante: Begasa.

Domicilio social: r/ Ramón María Aller Ulloa, nº 9, 27003 Lugo.

Características técnicas principais:

– Liña de alta tensión aérea de 132 kV, cunha lonxitude de 6.567 m, con orixe na subestación de Magazos, condutor LA-280, simple circuíto con configuración símplex e con cable de comunicacións OPGW 48 F e final no apoio 28 da LAT 132 kV D/C Magazos-Boimente.

A declaración de utilidade pública, segundo o sinalado no artigo 56 da citada Lei 24/2013, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

A relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados que se consideran de necesaria ocupación figuran no anexo que se insire xunto con esta resolución.

Aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial (Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Lugo, rolda da Muralla, 70) referidas ás posibles limitacións á constitución da servidume de paso de liñas eléctricas (artigo 144 do Real decreto 1955/2000) e aqueloutras que consideren oportunas, no prazo de trinta días contado desde o día seguinte ao da última publicación ou ao da notificación individual.

Durante este prazo poderase examinar o proxecto das instalacións nesta xefatura territorial, de luns a venres, entre as nove da mañá e as dúas da tarde.

Ata o mesmo momento do levantamento das actas previas, os interesados poderán facer alegacións por escrito para os únicos efectos de corrixir posibles erros que se atopen ao relacionar os bens e dereitos afectados, segundo dispón o artigo 56.2 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 27 de xuño).

Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, (BOE núm. 236, do 2 de outubro) cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación, ou ben, intentada a notificación, non se puidese realizar, e así dirixirlle ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954.

Lugo, 10 de outubro de 2022

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Modificado de proxecto de: LAT 132 kV D/C sub. Magazos-sub. Boimente.
Treito entre a sub. de Magazos e o apoio nº 28

Número parcela

modificado de proxecto

Número parcela
segundo o proxecto redactado en 2007

Referencia catastral

Lugar/localización

Termo municipal

Propietario

Tipo cultivo

Servidume liña existente que se aproveitará

Servidume que se aproveitará segundo o proxecto redactado en 2007

Servidume nova

Servidume total

Accesos que se aproveitarán segundo o proxecto redactado en 2007

Accesos novos

Accesos
total

Apoio

Voo

Apoio

Voo

Apoio

Voo

Voo

Referencia catastral

Pol.

Parc.

Nome e apelidos

Superficie afectada m2

Lonx.
m

Superficie afectada m2

Superficie afectada m2

Lonx.
m

Superficie afectada m2

Superficie afectada m2

Lonx.
m

Superficie afectada m2

Lonx.
m

Superficie afectada
m2

Lonx.
m

Superficie afectada
m2

Lonx.
m

Superficie afectada
m2

Lonx. m

Superficie afectada m2

3

 

2935403PJ1323N0001DO

 

 

Estr. Fontecova- Magazos, 8

Viveiro

Herdeiros de Manuel Fernández Dovale

Prado

 

 

29

429

 

 

 

 

 

 

 

29

429

 

 

 

 

 

 

6

 

2935430PJ1323N0002GP

 

 

Cm. Atallo,

Do 1(D)

Viveiro

Bernardo Santiago Melchor Pena
(Rpte. Aureliano Melchor Fernández)

Monte baixo

3

16

25

228

 

 

 

 

 

 

 

25

228

 

 

 

 

 

 

7

 

2935431PJ1323N0002QP

 

 

Cm. Atallo,

Do 2(D)

Viveiro

Elvira Chao Martínez

Prado

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

8

 

2935408PJ1323N0002DP

 

 

Cm. Vilamarcol Arriba-Magazos, 38

Viveiro

Bernardo Santiago Melchor Pena
(Rpte. Aureliano Melchor Fernández)

Prado

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

9

 

2935407PJ1323N0001EO

 

 

Estr. Fontecova- Magazos, 16

Viveiro

Bernardo Santiago Melchor Pena
(Rpte. Aureliano Melchor Fernández)

Prado

 

 

47

679

 

 

 

 

 

 

 

47

679

 

 

 

 

 

 

10

 

27067A037003080000XZ

37

308

Vilamarcol

Viveiro

Bernardo Santiago Melchor Pena
(Rpte. Aureliano Melchor Fernández)

Prado

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

11

 

27067A037002270000XL

37

227

Vilamarcol

Viveiro

Bernardo Santiago Melchor Pena
(Rpte. Aureliano Melchor Fernández)

Monte baixo

 

 

21

239

 

 

 

 

 

 

 

21

239

 

 

 

 

 

 

12

 

27067A016003020000XK

16

302

Vilamarcol

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte baixo

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

13

1

27067A037003010000XR

37

301

Raña

Viveiro

Herdeiros de María del Carmen Galdó Casas,
María Carmen Penabad Galdó

Monte baixo

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

15

 

27067A016003010000XO

16

301

Mariquelo

Viveiro

Elvira Chao Martínez

Monte baixo

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

11

27067A016003040000XD

16

304

Mariquelo

Viveiro

Herdeiros de María del Carmen Galdó Casas,
María Carmen Penabad Galdó

Prado

 

 

3

107

 

 

 

 

 

 

 

3

107

 

 

 

 

 

 

17

 

27067A016003090000XS

16

309

Mariquelo

Viveiro

Elvira Chao Martínez

Monte baixo

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

18

17

27067A016003150000XH

16

315

Mariquelo

Viveiro

Gloria Pernas Baltar

Prado

 

 

24

375

 

 

 

 

 

 

 

24

375

 

 

 

 

 

 

19

19

27067A016003160000XW

16

316

Mariquelo

Viveiro

Vicente Fernández Vázquez

Prado

 

 

26

449

 

 

 

 

 

 

 

26

449

 

 

 

 

 

 

20

 

27067A016003170000XA

16

317

Mariquelo

Viveiro

Vicente Fernández Vázquez

Prado

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

21

21

27067A016003180000XB

16

318

Mariquelo

Viveiro

Javier Chao Oca

Prado

 

 

11

140

 

 

 

 

 

 

 

11

140

 

 

 

 

 

 

23

29

27067A037001780000XJ

37

178

Outeiro

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte baixo

 

 

14

205

 

 

 

 

 

 

 

14

205

 

 

 

 

 

 

24

32

27067A037017270000XZ

37

1727

Pontellas

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Prado

4

16

49

737

 

 

 

 

 

 

 

49

737

 

 

 

 

 

 

25

32

27067A037001760000XX

37

176

Pontellas

Viveiro

María Teresa Penabad García

Prado

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

26

 

27067A037001770000XI

37

177

Fontellas Outeiro

Viveiro

Montserrat Fanego García

Monte baixo

 

 

11

175

 

 

 

 

 

 

 

11

175

 

 

 

 

 

 

29

34

27067A037001910000XA

37

191

Pontellas

Viveiro

Herdeiros de María del Carmen Galdó Casas,
María Carmen Penabad Galdó

Monte baixo

 

 

20

395

 

 

 

 

 

 

 

20

395

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

132

 

177

 

 

 

 

 

 

31

38

27067A037001940000XG

37

194

Sub. Áspera

Viveiro

María Carmen Penabad Galdó

Monte baixo

 

 

9

189

 

 

 

 

 

 

 

9

189

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

18

 

31

 

 

 

 

 

 

33

38A

27067A037001950000XQ

37

195

Áspera

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

3

176

 

 

 

 

 

 

 

3

176

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

10

 

23

 

 

 

 

 

 

34

38C

27067A037001980000XT

37

198

Sub. Áspera

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

 

867

 

 

394

 

 

 

7

 

1.268

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

87

 

 

 

172

 

 

 

22

87

194

 

 

 

 

 

 

35

38B

27067A037002070000XI

37

207

Áspera Rego

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

3

 

15

 

 

 

 

 

 

36

38C

27067A037002050000XD

37

205

Carbelo

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

37

38C

27067A037002040000XR

37

204

Carbelo

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

 

 

38

39

27067A036000370000XD

36

37

Outeiro

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

36

585

 

 

 

 

 

 

 

36

585

 

 

19

71

19

71

Monte alto

 

 

 

 

 

31

1.169

 

 

 

18

31

1.187

 

 

1

7

1

7

38A

 

27067A036000500000XU

36

50

Outoira

Viveiro

María Carmen Penabad Galdó

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

1

6

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

42

10

42

38B

 

27067A036000480000XH

36

48

O Rego

Viveiro

María Carmen Penabad Galdó

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

56

14

56

38C

 

27067A036000470000XU

36

47

Outeiro

Viveiro

María Carmen Penabad Galdó

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

96

24

96

40

39

27067A036000420000XI

36

42

Costa Raña

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

 

6

26

6

26

Monte alto

 

 

 

 

 

41

521

6

26

 

3

41

524

 

 

11

46

11

46

43

43

27067A036002110000XW

36

211

Áspera

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte alto

 

 

 

 

 

9

142

 

 

4

439

13

580

 

 

 

 

 

 

45

45

27067A036002120000XA

36

212

Áspera

Viveiro

Mª Carmen Penabad Galdó e Isabel, Carmen e Manuel Galdó Dopico
(Rpte. Manuel Galdó Dopico)

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

41

3

41

Monte alto

 

 

 

 

 

76

1.262

7

29

30

1.670

107

2.932

5

20

25

82

30

102

45A

46

27067A036005020000XY

36

502

Raña

Viveiro

Margarita Martínez Orcazberro

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

8

45B

47

27067A036005010000XB

36

501

Raña

Viveiro

María Salomé Salgueiro Paleo

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

20

5

20

45D

49

27067A036004990000XA

36

499

Raña

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

32

8

32

45E

50

27067A036004980000XW

36

498

Raña

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

33

8

33

46

52

27067A036004960000XU

36

496

Raña

Viveiro

Elda Mariño Leal

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

32

8

32

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

 

 

 

 

 

47

53

27067A036004950000XZ

36

495

Raña

Viveiro

Herdeiros de José López Rúa, Andrés López Blanco

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

16

4

16

Monte alto

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

51

57

27067A036004910000XI

36

491

Raña

Viveiro

Herdeiros de Manuel Fernández Dovale

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

30

8

30

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

8

20

8

220

8

220

 

 

 

 

 

 

52

58

27067A036004900000XX

36

490

Raña

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

35

10

35

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

8

5

6

153

6

153

 

 

5

22

5

22

53

59

27067A036004890000XJ

36

489

Raña

Viveiro

Mª Isabel Álvarez Vázquez

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

28

7

28

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

181

7

181

 

 

 

 

 

 

57

62

27067A036002720000XZ

36

272

Penahedrá

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

140

 

197

 

 

 

 

 

 

84

 

27067A037012960000XL

37

1296

Boibal

Viveiro

Ángel Antonio Labaen Lamelas

Monte baixo

 

 

 

141

 

 

 

 

 

 

12

 

153

 

 

 

 

 

 

87

 

27067A037012760000XI

37

1276

Puxón

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. Dolores Rey Rey)

Prado

 

 

 

85

 

 

 

 

 

23

246

23

331

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

266

2

266

 

 

 

 

 

 

89

 

27067A037012780000XE

37

1278

Porta da Xea

Viveiro

Herdeiros de Antonia Balsa Romeo

Prado

 

 

 

50

 

 

 

 

 

9

86

9

136

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

33

 

 

 

 

 

9

154

9

187

 

 

 

 

 

 

91

 

27067A037007940000XH

37

794

Cruces

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. Dolores Rey Rey)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

 

406

 

 

 

 

 

 

108

124 e 124A

27067A040010350000XG

40

1035

Castro

Viveiro

María Dolores García Labaen

Monte alto

 

 

 

 

 

 

255

 

 

 

 

 

255

 

 

 

 

 

 

110

 

27067A040009600000XY

40

960

Castro

Viveiro

María Dolores García Labaen

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

603

20

603

 

 

 

 

 

 

114

 

27067A040000880000XU

40

88

Castro

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. Jesús Matinote Chao)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

902

36

902

 

 

 

 

 

 

120

 

27067A040000760000XK

40

76

Lamas de Foxo

Viveiro

Vanessa Santos Rolle

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

14

20

49

1.175

49

1.175

 

 

20

79

20

79

122

134

27067A040000640000XY

40

64

Pinar de Abaixo

Viveiro

María del Carmen Docal Louzao

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

273

 

 

 

 

 

 

125

 

27067A040000670000XP

40

67

Pousadoiro

Viveiro

Javier Docal Louzao

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

1.387

54

1.387

 

 

 

 

 

 

127

138

27067A040000650000XG

40

65

Pousadoiro

Viveiro

María Dolores Docal Iglesias (Rpte. Antonio Docal Iglesias)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

319

4

319

 

 

4

16

4

16

131

 

27067A040002040000XR

40

204

Seixas Altas

Viveiro

Antonia López López

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

 

196

 

 

 

 

 

 

133

141A

27067A039003480000XR

39

348

Valadiño

Viveiro

Herdeiros de Dora Franco López

Monte alto

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

144

 

160

 

 

 

 

 

 

135

142

27067A039003490000XD

39

349

Valadiño

Viveiro

Herdeiros de Avelina Rodríguez Blanco,
Celia Louzao Rodríguez

Monte alto

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

84

 

103

 

 

 

 

 

 

138

 

27067A040002070000XI

40

207

Seixas Altas

Viveiro

Herdeiros de Dora Franco López

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

178

9

178

 

 

 

 

 

 

139

 

27067A040002090000XE

40

209

Seixas Altas

Viveiro

Antonio Docal Calvo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

380

15

380

 

 

 

 

 

 

141

 

27067A040010070000XT

40

1007

Seixas Altas

Viveiro

José Salgueiro Abad

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

238

7

238

 

 

 

 

 

 

142

 

27067A040002110000XJ

40

211

Seixas Altas

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

75

2

75

 

 

 

 

 

 

143

 

27067A040002120000XE

40

212

Seixas Altas

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

99

3

99

 

 

 

 

 

 

146

150

27067A040002150000XU

40

215

Seixas Altas

Viveiro

Herdeiros de Manuel Rego González (Rpte. Luz Paz Díaz)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

69

 

 

8

125

8

193

 

 

 

 

 

 

150

155

27067A040001940000XG

40

194

Seixas Altas

Viveiro

Gerardo López Pernas

Monte alto

 

 

 

 

 

 

7

 

 

6

212

6

219

 

 

5

20

5

20

156A

 

27067A040001880000XA

40

188

Abuin

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. José Cao Cerdeiras)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

36

9

36

160

167

27067A040001840000XZ

40

184

Abuin

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. descoñecido)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

228

 

346

 

 

2

15

2

15

163

170

27067A040002390000XI

40

239

Rego de Arnalde

Viveiro

Antonio Docal Calvo

Monte alto

 

 

 

 

 

29

651

 

 

5

119

34

770

 

 

 

 

 

 

163A

 

27067A040009250000XY

40

925

Rego de Arnalde

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. Jesús Cazas Prieto)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

164

170

27067A040002380000XX

40

238

Rego de Arnalde

Viveiro

Antonio Docal Calvo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

228

 

 

 

34

 

262

 

 

 

 

 

 

165

170

27067A040002370000XD

40

237

Rego de Arnalde

Viveiro

Antonio Docal Calvo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

166

 

27067A039006490000XW

39

649

Rego de Arnalde

Viveiro

Ilda Paz Díaz

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

417

14

417

 

 

14

56

14

56

168

174

27067A039006510000XH

39

651

Rego de Arnalde

Viveiro

Gerardo Vázquez Galdó

Monte alto

 

 

 

 

 

 

678

 

 

 

 

 

678

 

 

 

 

 

 

171

178

27067A063004820000XJ

63

482

Condomiñas

Viveiro

Victoria Martínez Cora e Francisco
Martínez Vigo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

575

 

 

 

9

 

584

 

 

 

 

 

 

172

178

27067A063004830000XE

63

483

Condomiñas

Viveiro

Victoria Martínez Cora e Francisco
Martínez Vigo

Monte alto

 

 

 

 

 

33

451

 

 

 

14

33

464

 

 

 

 

 

 

173

178

27067A063004840000XS

63

484

Condomiñas

Viveiro

Victoria Martínez Cora e Francisco
Martínez Vigo

Monte alto

 

 

 

 

74 (ap. 18 antiguo, ap. 20 actual)

 

492

 

 

 

 

 

492

 

 

48

199

48

199

174

178

27067A063004850000XZ

63

485

Condomiñas

Viveiro

Victoria Martínez Cora e Francisco
Martínez Vigo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

3

 

118

 

 

 

 

 

 

181

184

27067A063004730000XO

63

473

Cancelo Rego

Viveiro

Victoria Martínez Cora

Monte alto

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

3

 

12

 

 

 

 

 

 

186

189,

192,

195

27067A063004420000XK

63

442

Cancelo

Viveiro

Herdeiros de José A. Sánchez Álvarez,
Josefa Canoura Díaz

Monte alto

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

28

 

32

 

 

 

 

 

 

189

 

27067A063004120000XD

63

412

Nadal

Viveiro

Josefa Canoura Díaz

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

21

29

59

1.723

59

1.723

 

 

20

80

20

80

191

 

27067A041005530000XG

41

553

Golpilleira

Viveiro

Josefa Canoura Díaz

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1.168

39

1.168

 

 

311

438

311

438

192

208

27067A041005410000XE

41

541

Nadal

Viveiro

Antonio Docal Calvo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

8

 

14

 

 

 

 

 

 

193

209,

210,

211,

212

27067A041010080000XY

41

1008

Costa Po

Viveiro

Ramón Pérez del Río

Monte alto

 

 

 

 

 

54

1.353

 

 

 

255

54

1.608

 

 

55

220

55

220

194

213

27067A041005190000XQ

41

519

Meixón Lebres

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. José Ramón Vila Vázquez)

Monte alto

 

 

 

 

 

32

1.185

22

32

46

1.164

77

2.349

 

 

37

148

37

148

198

215

27067A041011440000XL

41

1144

Po

Viveiro

Alicia Pernas Rodríguez

Monte alto

 

 

 

 

 

 

17

 

 

77

2.255

77

2.272

 

 

 

 

 

 

203

219

27067A041004990000XK

41

499

Po

Viveiro

Antonio Sánchez López

Prado

 

 

 

68

 

 

 

 

 

5

99

5

167

 

 

 

 

 

 

204

220

27067A041005010000XR

41

501

Po

Viveiro

Antonio Sánchez López

Prado

 

 

 

55

 

 

 

 

 

4

77

4

132

 

 

 

 

 

 

207

224,

225 e 227

27067A041004890000XQ

41

489

Po

Viveiro

Antonio Sánchez López

Prado

 

 

 

2.049

 

 

14

 

 

124

3.566

124

5.629

 

 

 

 

 

 

210

 

27067A041004870000XY

41

487

Po

Viveiro

Antonia García Polo

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

83

 

 

 

 

 

 

212A

 

27067A041004630000XT

41

463

Po

Viveiro

Antonio Sánchez López

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

218

233A

27067A042013310000XZ

42

1331

Rega de Niños

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. Mª Carmen González Dopico)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

219

234A

27067A042013320000XU

42

1332

Rega de Niños

Viveiro

Mª Carmen Albo Mon

Monte baixo

 

 

 

315

 

 

27

 

 

 

 

 

342

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

 

 

 

677

 

 

 

35

 

712

 

 

 

 

 

 

220

 

27067A042020740000XJ

42

2074

Penasqueiro

Viveiro

Antonio Daniel Casabella del Río

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

 

166

 

 

 

 

 

 

221

234

27067A042013330000XH

42

1333

Rega de Niños

Viveiro

Mª Carmen Albo Mon

Monte baixo

 

 

 

655

 

 

 

 

 

13

153

13

808

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

223

237

27067A042013360000XB

42

1336

Rego

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. Jesús Dopico García)

Monte baixo

 

 

 

438

 

 

182

 

 

 

85

 

705

 

 

 

 

 

 

227

 

27067A042013400000XY

42

1340

Cabreira de Abaixo

Viveiro

Olimpia Rouco Fraga

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

 

797

 

 

 

 

 

 

228

238

27067A042013380000XG

42

1338

Rega de Niños

Viveiro

Fiscal Audiencia Provincial de Lugo (Rpte. Dolores González Balseiro)

Monte baixo

 

 

 

50

 

 

8

 

 

 

5

 

63

 

 

 

 

 

 

229

240A

27067A042020670000XR

42

2067

Campo de Roque

Viveiro

José Antonio Rubal Fernández

Monte baixo

 

 

 

8

 

 

2

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

230

240

27067A042012320000XE

42

1232

Campo de Roque

Viveiro

José Antonio Rubal Fernández

Monte baixo

 

 

 

1.007

 

 

 

 

 

 

 

 

1.007

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

226

26

226

 

 

31

117

31

117

231

241

27067A042012310000XJ

42

1231

Campo de Roque

Viveiro

Luisa del Carmen Dopico Paleo

Monte baixo

 

 

 

451

 

 

 

 

 

 

 

 

451

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

2.453

75

2.453

 

 

 

 

 

 

233A

242A

27067A042012330000XS

42

1233

Fonte Cova

Viveiro

Eulogio Casabella del Río

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

1

8

234

247

27067A042019360000XZ

42

1936

Cadaval

Viveiro

Ramón Ramos Casabella

Monte baixo

 

 

 

375

 

 

 

 

 

95

1.059

95

1.434

 

 

7

29

7

29

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

24

23

9

219

9

219

 

 

 

 

 

 

235A

246

27067A042012270000XI

42

1227

Campo de Roque

Viveiro

María Dolores e Luis Vázquez Rey

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

65

258

65

259

236

248

27067A042020300000XT

42

2030

San Xoán

Viveiro

Ramón Ramos Casabella

Monte baixo

 

 

 

131

 

 

 

 

 

18

198

18

329

 

 

36

140

36

140

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

25

20

15

263

15

263

 

 

 

 

 

 

238

249

27067A042014130000XO

42

1413

Campo de Roque

Viveiro

Flora Casabella Yáñez

Monte baixo

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

6

24

6

24

Monte alto

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

108

6

110

 

 

 

 

 

 

239

250

27067A042014090000XM

42

1409

Campo de Roque

Viveiro

Carlos Martínez Millor

Monte baixo

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

11

44

11

44

Monte alto

 

 

 

 

 

 

21

 

 

11

181

11

203

 

 

 

 

 

 

241

252

27067A042014160000XD

42

1416

Campo de Roque

Viveiro

Carlos Martínez Millor

Monte baixo

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

13

54

13

54

Monte alto

 

 

 

 

 

9

60

 

 

4

181

13

241

 

 

 

 

 

 

242

253

27067A042014170000XX

42

1417

Campo de Roque

Viveiro

Ilda Iglesias González

Monte baixo

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

19

74

19

74

Monte alto

 

 

 

 

 

9

70

 

 

10

279

19

349

 

 

 

 

 

 

245

256

27067A042014270000XH

42

1427

Campo de Roque

Viveiro

Arístides García Lestegas

Monte baixo

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

12

49

12

49

Monte alto

 

 

 

 

 

9

142

 

 

3

87

12

229

 

 

 

 

 

 

247

258

27067A042014290000XA

42

1429

Campo de Roque

Viveiro

Carlos Martínez Millor

Monte baixo

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

 

 

6

111

 

 

4

91

10

202

 

 

 

 

 

 

248

259

27067A042014300000XH

42

1430

Campo de Roque

Viveiro

Laura Orol Lestegas

Monte baixo

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Monte alto

 

 

 

 

 

9

152

 

 

1

58

10

210

 

 

 

 

 

 

251

262

27067A042014330000XB

42

1433

Campo de Roque

Viveiro

Flora Casabella Yáñez

Monte alto

 

 

 

 

 

12

206

 

 

3

205

15

411

 

 

 

 

 

 

252

263

27067A042019280000XX

42

1928

Campo de Roque

Viveiro

Modesto Martínez Millor (Rpte. Carlos Martínez Millor)

Monte alto

 

 

 

 

 

24

370

 

 

9

695

33

1.066

 

 

 

 

 

 

253

264

27067A042019290000XI

42

1929

Campo de Roque

Viveiro

Modesto Martínez Millor (Rpte. Carlos Martínez Millor)

Monte alto

 

 

 

 

 

 

257

 

 

24

644

24

901

 

 

 

 

 

 

256

267

27067A042018920000XF

42

1892

Pena dos Corvos

Viveiro

Arístides García Lestegas

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

3.368

124

3.368

 

 

 

 

 

 

257

268

27067A042018500000XB

42

1850

Pena dos Corvos

Viveiro

Arístides García Lestegas

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

872

 

872

 

 

 

 

 

 

265A

 

27067A043001880000XP

43

188

Pena Longa

Viveiro

José María Ramos Casabella

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

42

11

42

266A

281

27067A043002060000XZ

43

206

Casas Vellas

Viveiro

María José González Cal

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

226

53

226

267

282

27067A043002830000XG

43

283

Escourido

Viveiro

Jesús Ramos Casabella

Monte alto

28

44

12

179

 

 

6

 

 

 

108

12

293

9

32

3

17

12

49