Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Xoves, 27 de outubro de 2022 Páx. 56654

IV. Oposicións e concursos

Consellería do Medio Rural

ORDE do 18 de outubro de 2022 pola que se declara deserta a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería, anunciada pola Orde do 17 de febreiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 42, do 2 de marzo).

Unha vez convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería do Medio Rural, mediante a Orde do 17 de febreiro de 2022 (DOG núm. 42, do 2 de marzo), de acordo co artigo 17 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, esta consellería

DISPÓN:

Único. Declarar deserto o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2022

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I

Denominación do posto: xefatura do Departamento de Coordinación Administrativa.

Código: MR.A11.00.002.15770.002.

Nivel: 28.

Centro destino: Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal).

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1-A2.

Corpo/escala: xeral.

Adscrición administracións públicas: A11 (adscrición indistinta a funcionarios/as da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA.).

Formación específica: 640, para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).