Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2022 Páx. 57381

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cangas (expediente IN407A 2022/349-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: substitución apoios 9T76STWU//1-21 na LMT CTI809 e 9T7GJLOC//1-20 na LMT CII818.

Situación: Cangas.

Características técnicas: substitución dos apoios 9T76STWU/1-21 e 9T7GJLOC//1-20 no tramo da LMT aérea CII8093141, por un C-2000/16 e C-2000/14 respectivamente. Liña de media tensión aérea a 20 kV, con condutor LA-110, de 95 metros de lonxitude, con orixe no apoio proxectado C-2000/16 e final no apoio proxectado C-1000/14. Retensado dos vans aéreos contiguos aos apoios proxectados. A instalación está situada en San Pedro, Darbo, no municipio de Cangas (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 5 de outubro de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº expediente: IN407A 2022/349-4.

Denominación: substitución apoios 9T76STWU//1-21 na LMT CTI809 e 9T7GJLOC//1-20 na LMT CII818.

Concello: Cangas.

Lugar

Cultivo

Referencia catastral

Titular

Apoio

Afeccións

m2

ml sub.

m2 aér.

m2 sub.

1

Río da Mo

Rústico

36008A045007190000JM

Eugenio Cordeira Iglesias

1

1,69

2

Campo da Fame

Rústico

36008A045006880000JF

José Paz Martínez

2

1,44