Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Luns, 7 de novembro de 2022 Páx. 58089

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (Diario Oficial de Galicia número 20, do 31 de xaneiro).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas (anexo) na convocatoria de 2022, con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.514A.781.0 para o financiamento de proxectos colectivos, cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola Comunidade Autónoma, de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2022

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Expediente

NIF

Beneficiaria

Ano 2022

Ano 2023

Total concedido

PE209G-2022/02

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo

13.175,00 €

13.175,00 €

PE209G-2022/03

G15070360

Confraría de pescadores de Laxe

9.772,00 €

9.772,00 €

PE209G-2022/04

G36007714

Confraría de pescadores San Cipriano de Aldán Hío

1.325,00 €

1.325,00 €

PE209G-2022/05

G15038516

Confraría de pescadores de Lira

15.677,48 €

15.677,48 €

PE209G-2022/06

G36014389

Confraría de pescadores San José de Cangas

84.500,00 €

253.500,00 €

338.000,00 €

PE209G-2022/07

G36014744

Confraría de pescadores San Martín do Grove

31.050,00 €

31.050,00 €

PE209G-2022/09

G15029192

Confraría de pescadores de Cedeira

1.908,90 €

1.908,90 €

PE209G-2022/12

G36012839

Confraría de pescadores San Roque de Portonovo

5.950,00 €

29.720,00 €

35.670,00 €

PE209G-2022/13

G15033186

Confraría Santiago Apóstol de Barallobre

49.300,00 €

49.300,00 €

PE209G-2022/14

G36014744

Confraría de pescadores San Martín do Grove

85.209,50 €

85.209,50 €

PE209G-2022/15

G15029192

Confraría de pescadores de Cedeira

5.975,00 €

5.975,00 €

PE209G-2022/18

G15034887

Confraría de pescadores de Portosín

95.000,00 €

95.000,00 €

PE209G-2022/19

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

112.004,63 €

112.004,63 €

PE209G-2022/21

G15033186

Confraría Santiago Apóstol de Barallobre

13.213,90 €

13.213,90 €

PE209G-2022/22

G27008820

Confraría de pescadores Santiago Apóstol de Celeiro

409.485,00 €

105.615,00 €

515.100,00 €

PE209G-2022/24

G15070360

Confraría de pescadores de Laxe

26.950,00 €

26.950,00 €

PE209G-2022/26

G15038516

Confraría de pescadores de Lira

93.426,00 €

93.426,00 €

PE209G-2022/27

G15038516

Confraría de pescadores de Lira

298.000,00 €

298.000,00 €

PE209G-2022/28

G27008515

Confraría de pescadores de Burela

306.350,00 €

306.350,00 €

PE209G-2022/29

G27008515

Confraría de pescadores de Burela

64.701,00 €

64.701,00 €

PE209G-2022/31

G15495997

Asociación de mariscadores Fonte de Santa Helena

7.500,00 €

7.500,00 €

PE209G-2022/32

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

13.780,00 €

13.780,00 €

PE209G-2022/35

G27008515

Confraría de pescadores de Burela

1.608,00 €

1.608,00 €

PE209G-2022/36

G36012821

Confraría de pescadores Virgen del Carmen

4.650,00 €

4.650,00 €

PE209G-2022/37

G36012821

Confraría de pescadores Virgen del Carmen

53.909,70 €

53.909,70 €

PE209G-2022/38

G15047707

Confraría de pescadores Virxe do Carme de Corcubión

3.689,00 €

3.689,00 €

PE209G-2022/39

G15035116

Confraría de pescadores de Ferrol

2.937,00 €

2.937,00 €

PE209G-2022/41

G15034887

Confraría de pescadores de Portosín

64.510,19 €

64.510,19 €

PE209G-2022/42

G36012813

Confraría de pescadores Santiago Apóstol de Carril

113.845,00 €

113.845,00 €

PE209G-2022/43

G36012813

Confraría de pescadores Santiago Apóstol de Carril

73.000,00 €

73.000,00 €

PE209G-2022/44

G15047707

Confraría de pescadores Virxe do Carme de Corcubión

55.922,35 €

55.922,35 €

PE209G-2022/45

G36013712

Confraría de pescadores San Martiño de Bueu

34.800,00 €

34.800,00 €

PE209G-2022/46

G15033087

Confraría pescadores San Pedro de Ribeira

62.300,00 €

62.300,00 €

PE209G-2022/47

G36012839

Confraría de pescadores San Roque de Portonovo

65.000,00 €

65.000,00 €

PE209G-2022/49

G15033103

Confraría de pescadores Virxe do Monte de Camariñas

43.750,00 €

43.750,00 €

PE209G-2022/51

G36619252

Confraría de pescadores San Francisco de Vigo

25.094,25 €

25.094,25 €

PE209G-2022/53

G36619252

Confraría de pescadores San Francisco de Vigo

4.270,00 €

4.270,00 €

PE209G-2022/54

Q3667002D

Autoridade Portuaria de Vigo

105.000,00 €

105.000,00 €

PE209G-2022/55

Q3667002D

Autoridade Portuaria de Vigo

77.180,00 €

77.180,00 €

PE209G-2022/57

F36608131

Cooperativa Armadores de Pesca Puerto de Vigo, S. Coop. Galega

36.785,55 €

77.352,96 €

114.138,51 €

PE209G-2022/58

F36608131

Cooperativa Armadores de Pesca Puerto de Vigo, S. Coop. Galega

24.861,00 €

44.819,00 €

69.680,00 €

PE209G-2022/59

F36608131

Cooperativa Armadores de Pesca Puerto de Vigo, S. Coop. Galega

5.342,00 €

31.900,00 €

37.242,00 €

PE209G-2022/60

G15030844

Confraría de pescadores San Bartolomé de Noia

162.192,00 €

162.192,00 €

PE209G-2022/62

G15030844

Confraría de pescadores San Bartolomé de Noia

48.805,00 €

48.805,00 €

PE209G-2022/63

F36010916

Confraría de pescadores San Juan

1.375,00 €

1.375,00 €

PE209G-2022/64

G27008820

Confraría de pescadores Santiago Apóstol de Celeiro

249.730,00 €

249.730,00 €

PE209G-2022/65

G15047707

Confraría de pescadores Virxe do Carme de Corcubión

65.230,00 €

65.230,00 €

PE209G-2022/66

G36012847

Confraría de pescadores San Antonio de Cambados

600.709,96 €

600.709,96 €

PE209G-2022/71

F36010916

Confraría de pescadores San Juan

42.448,50 €

42.448,50 €