Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Luns, 14 de novembro de 2022 Páx. 59062

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2022 pola que se recoñecen as persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, atribuíndo, así mesmo, á comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, que elevará a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 30 de setembro de 2022, pola referida comisión, na súa reunión de valoración, e a proposta de resolución da Secretaría Xeral para o Deporte, do 13 de outubro de 2022, esta Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigo 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2022

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento,
rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, xuíces,
técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Acevedo Gómez

Ana

***4718**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

2

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

3

Ares Maneiro

Jesús

***9902**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

4

Bardelás Rivera

Alex

***6505**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.11.2027

5

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

Deportista de alto nivel

27.8.2026

6

Bellas Prieto

Lucía

***4082**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

7

Boudjenane Liñares

Mateo

***2626**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

2.11.2027

8

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

9

Castro Freire

Salvador

***1922**

Remo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

10

Castro Suárez

Nuria

***9257**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

11

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

8.6.2027

12

Cernadas Ageitos

Nuria

***2526**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.8.2026

13

Cerviño Ruíz

Celia

***8291**

Tenis

Deportista de alto nivel

2.11.2027

14

Coello Berreco

Sergio

***4432**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

16.2.2027

15

Conde Lamela

José Luis

***2524**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

29.11.2026

16

Conde Romero

Naiara

***9972**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

17

Coton Vázquez

Anderson Dibaris

***2319**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

18

Couce Insua

Sofía

***3928**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

19

Cruz Gómez

Lorena

***1454**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

20

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

21

De la Torre Carabelos

Paula

***6034**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

4.7.2026

22

Díaz Fernández

Asheber

***3268**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

23

Faro Martínez

Yoel

***7585**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

24

Felpeto Rodríguez

Beatriz

***2537**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.12.2022

25

Fernández Baltar

Manuel

***5702**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

26

Fernández Galloso

Aitor

***0567**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

27

Fernández Lago

David

***4801**

Deporte adaptado, cegos

Deportista de alto nivel

2.11.2027

28

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

Deportista de alto nivel

1.2.2026

29

Fernández Pereira

Luis

***8276**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.9.2026

30

Ferrer Fernández

David

***2200**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

27.6.2026

31

Franco Martínez

Tomasa

***2521**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

32

Freire Rodríguez

Manuel

***7509**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

33

García Castro

Mateo

***0036**

Natación

Deportista de alto nivel

2.11.2027

34

García Pereira

Enrique

***1987**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

35

García Puga

Uxía

***8391**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

36

García Souto

Hugo

***8068**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

37

González Villares

Santiago

***9644**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

38

González Dacosta Evangelista

Noa

***9394**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

39

González Meixus

Pablo

***4749**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

40

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.1.2026

41

Guerra Vázquez

Víctor

***0317**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.2.2027

42

Hermelo Rodríguez

Ada

***1663**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

43

Hernández Martín

Carla

***7628**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

44

Herrero Baspino

César

***7372**

Vela

Deportista de alto nivel

2.11.2027

45

Lago Misa

Blanca

***7077**

Birlos

Deportista de alto nivel

5.9.2026

46

Lima Luaces

Celia

***6637**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

47

López Antonio

Nahir

***5451**

Esgrima

Deportista de alto nivel

2.11.2027

48

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

30.12.2026

49

López Formoso

Julia

***2527**

Birlos

Deportista de alto nivel

23.2.2026

50

López Formoso

Miguel

***2527**

Birlos

Deportista de alto nivel

26.9.2026

51

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

Deportista de alto nivel

1.8.2026

52

Mallo Pena

Iago

***9111**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

53

Meilán García

Aldara

***8451**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

54

Meilán Irago

Samuel

***1931**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

55

Méndez Leis

Samuel

***2229**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

2.10.2026

56

Millares Sieira

Clara Mª

***8501**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

57

Moreira Pazos

Yago

***1918**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

58

Moreno Campo

June

***2985**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

59

Naveira Filgueiras

Roberto Antonio

***9969**

Judo e D.A.

Técnico

8.8.2024

60

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo discap.

Deportista de alto nivel

16.12.2022

61

Pacheco Rodal

Esther

***1578**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.11.2027

62

Palmas Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

63

Pazos Amoedo

Alex

***8372**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

64

Penedo González

Yeray

***4974**

Tiro olímpico

Deportista de alto rendemento

30.10.2026

65

Pereira Lorenzo

Lucía

***2977**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

28.11.2026

66

Pérez Pacheco

Verónica

***1163**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

67

Prego Reguera

Alejandro

***6434**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

68

Quereda Rodríguez

Almudena

***6379**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

2.11.2027

69

Ramos Sánchez

Damián Jaime

***6829**

Ciclismo adaptado

Deportista de alto nivel

2.11.2027

70

Reclusa Muñoz

Tobías Victorio

***5823**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

71

Regozo Bournaud

Maxime

***4019**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

72

Rodríguez Baño

Lara

***2274**

Birlos

Deportista de alto nivel

5.9.2026

73

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno con discapacidade

Vitalicia

Vitalicia

74

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

75

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Esgrima

Deportista de alto nivel

2.11.2027

76

Rojas Suárez

Dolores

***6023**

Atletismo

Xuíz de alto nivel

5.8.2026

77

Román Leiros

Jorge

***8795**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

78

Ruíz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

79

Sande Robles

Iago

***9135**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

80

Santamaría Pérez

Carme

***2688**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.3.2027

81

Seoane Alcaraz

Alberto

***7454**

Tenis de Mesa

Deportista de alto nivel

17.6.2023

82

Seoane Vaz

Bruno

***9583**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

83

Sío Trillo

Hernán

***1023**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.11.2027

84

Sobral Lusquiños

Claudia

***8174**

Vela

Deportista de alto nivel

8.6.2027

85

Tavares Sousa

Wilson Alberto

***7848**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

86

Tellado Rey

Daniel

***3800**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

87

Torres Gestal

Marta

***2399**

Vela

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

88

Valiño García

Carolina

***5569**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

89

Veira Quiñones

Tomás

***3116**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

2.11.2023

90

Vicente García

David

***4702**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.7.2026

91

Vigo Sánchez

Noa

***9060**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

92

Vila Bargiela

Desiree

***9399**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

21.12.2026

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Causa

1

Cagiao Sueiras

Jorge

***1829**

Automobilismo

Non, por non acadar mérito deportivo, é copa e hai campionato

2

Fernández López

Rubén

***6568**

Xadrez

Caducado

3

Figueira Marzoa

Alba

***6966**

Taekwondo

Non, por non acadar o número de participantes na proba

4

Gómez Tojo

Ander

***8878**

Natación

Caducado

5

Gourdón Rafael

Alex

***3998**

Motociclismo

Non, por non acadar mérito deportivo por non acadar 6º posto na proba

6

Gourdón Rafael

Theo

***3998**

Motociclismo

Caducado

7

López Fernández

Xiana

***7386**

Salvamento e socorrismo

Caducado

8

Ortega Cadavid

María Margarita

***3800**

Kickboxing

Non, por non acadar o número de participantes nas probas

9

Otero Padín

José Luis

***4793**

Piragüismo

Non, por non acadar mérito deportivo por non ser adestrador de probas olímpicas

10

Peláez López

Xian

***4597**

Montañismo

Caducado

11

Pérez Sánchez

Nicolás

***3029**

Tiro con arco

Caducado

12

Riqueza Rea

Simón

***1995**

Kickboxing

Non, por non acadar o número de participantes na proba

13

Torres Gestal

Mariano

***2399**

Vela

Non, por non acadar mérito deportivo por só recoñecer a clasificación xeral absoluta, non por categorías

14

Vosberg Castro

Lisa

***1892**

Atletismo

Caducado