Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Xoves, 17 de novembro de 2022 Páx. 59584

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Resolución do 26 de marzo de 2015, publicouse a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa estrutura e organización foi determinada polo Decreto 124/2014, do 11 de setembro (DOG núm. 186, do 30 de setembro), e que foi aprobada con carácter definitivo polo Ministerio de Xustiza pola Orde JUS/660/2015, do 25 de marzo (BOE núm. 92, do 17 de abril). Posteriormente, pola Resolución do 12 de novembro de 2015 (DOG núm. 225, do 25 de novembro), e pola Resolución do 1 de xullo de 2020 (DOG núm. 138, do 13 de xullo), modifícase a devandita relación de postos de traballo.

De acordo co artigo 523 da Lei 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, unha vez aprobadas as relacións de postos iniciais, a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para aprobar as súas modificacións. En todo caso, as modificacións das RPT iniciais que se produzan deberán contar con informe previo do Consello Xeral do Poder Xudicial e, para a súa efectividade, é preceptiva a comunicación previa ao Ministerio de Xustiza.

Polo exposto, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Negociación e o Consello Xeral do Poder Xudicial, e comunicada a modificación ao Ministerio de Xustiza,

DISPOÑO:

Artigo único

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia que figura no anexo da presente resolución.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2022

José Tronchoni Albert
Director xeral de Xustiza

ANEXO

Centro de destino: Fiscalía Superior da Comunidade Autónoma. Localidade: A Coruña

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257702015001601.06

Coordinador/a oficina fiscal III

3.920,04

10.319,88

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257702015001602.07

Responsable estatística, rexistro e calidade III

3.920,04

9.460,92

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.332,76

9.082,92

CTPA

XG9257702015001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257702015001702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257702015001801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Fiscalía Provincial. Localidade: A Coruña.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257802015001601.06

Coordinador/a oficina fiscal I

3.920,04

10.892,40

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802015001602.07

Responsable estatística, rexistro e calidade I

3.920,04

10.033,56

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.332,76

9.655,44

CTPA

XG9257802015001603.00

Xestor/a procesual e administrativo/a

3.920,04

7.743,48

Xenér.

CT

CXPA

 

 

Gardas

XG9257802015001604.00

Xestor/a procesual e administrativo/a

3.920,04

7.743,48

Xenér.

CT

CXPA

 

 

Gardas

XG9257802015001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001704.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001705.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001706.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001707.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001708.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001709.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001710.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001711.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001712.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001713.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001714.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001715.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001716.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001717.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001718.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001719.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001720.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001721.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001722.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001723.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001724.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001725.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001726.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802015001801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802015001802.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802015001803.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802015001804.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802015001805.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Fiscalía Provincial. Localidade: Lugo.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257802027001601.06

Coordinador/a oficina fiscal II

3.920,04

10.606,20

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103,1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802027001603.07

Responsable estatística, rexistro e calidade II

3.920,04

9.747,36

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.332,76

9.369,36

CTPA

XG9257802027001602.00

Xestor/a procesual e administrativo/a

3.920,04

7.743,48

Xenér.

CT

CXPA

 

 

Gardas

XG9257802027001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802027001702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802027001703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802027001704.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802027001705.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802027001706.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802027001707.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802027001801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802027001802.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Fiscalía Provincial. Localidade: Ourense.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257802032001601.06

Coordinador/a oficina fiscal II

3.920,04

10.606,20

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802032001602.07

Responsable estatística, rexistro e calidade II

3.920,04

9.747,36

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.332,76

9.369,36

CTPA

XG9257802032001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001704.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001705.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001706.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001707.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001708.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001709.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802032001801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802032001802.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Fiscalía Provincial. Localidade: Pontevedra.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257802036001601.06

Coordinador/a oficina fiscal I

3.920,04

10.892,40

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004,3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802036001602.07

Responsable estatística, rexistro e calidade I

3.920,04

10.033,56

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.332,76

9.655,44

CTPA

XG9257802036001603.00

Xestor/a procesual e administrativo/a

3.920,04

7.743,48

Xenér.

CT

CXPA

 

 

Gardas

XG9257802036001604.00

Xestor/a procesual e administrativo/a

3.920,04

7.743,48

Xenér.

CT

CXPA

 

 

Gardas

XG9257802036001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001704.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001705.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001706.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001707.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001708.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001709.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001710.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001711.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001712.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001713.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001714.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001715.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001716.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001717.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001718.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001719.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257802036001801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802036001802.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257802036001803.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Fiscalía de Área. Localidade: Vigo.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257804036560601.06

Coordinador/a oficina de fiscalía I

3.920,04

10.892,40

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257804036560602.00

Xestor/a procesual e administrativo/a

3.920,04

7.743,48

Xenér.

CT

CXPA

 

 

Gardas

XG9257804036560603.00

Xestor/a procesual e administrativo/a

3.920,04

7.743,48

Xenér.

CT

CXPA

 

 

Gardas

XG9257804036560701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560704.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560705.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560706.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560707.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560708.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560709.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560710.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560711.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560712.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560713.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560714.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560715.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560716.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560717.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560718.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804036560801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257804036560802.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257804036560803.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

XG9257804036560804.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Fiscalía de Área. Localidade: Ferrol.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257804015350601.06

Coordinador/a oficina de fiscalía III

3.920,04

10.319,88

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257804015350701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015350702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015350703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015350801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Fiscalía de Área. Localidade: Santiago de Compostela.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257804015770601.06

Coordinador/a oficina de fiscalía II

3.920,04

10.606,20

Sing.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257804015770701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770704.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770705.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770706.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770707.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770708.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770709.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770710.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770711.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770712.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257804015770801.00

Auxilio xudicial

2.504,16

7.300,68

Xenér.

CT

CAX

 

 

Gardas

Centro de destino: Sección Territorial-Fiscalía. Localidade: Monforte de Lemos.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257805027300701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257805027300702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

Centro de destino: Sección Territorial-Fiscalía. Localidade: Mondoñedo.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257805027290701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257805027290702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257805027290703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

Centro de destino: Sección Territorial-Fiscalía. Localidade: Verín.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257805032840701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

Centro de destino: Sección Territorial-Fiscalía. Localidade: Cambados.

Código do posto

Denominación

CXP

CE

Tipo posto

Forma provisión

Corpo

Requisitos

Méritos

Observacións

XG9257805036060701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

XG9257805036060702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

3.332,76

7.365,24

Xenér.

CT

CTPA

 

 

Gardas

CXP

Complemento xeral do posto

CE

Complemento específico

CXPA

Corpo de xestión procesual e administrativa

CTPA

Corpo de tramitación procesual e administrativa

CAX

Corpo de auxilio xudicial

SING.

Singularizado

XENÉR.

Xenérico

LD

Libre designación

CE

Concurso específico

CT

Concurso de traslados

Coñecementos

1101

Dereito procesual civil

1102

Dereito porcesual penal

1103

Estatística

1104

Organización do traballo e xestión do persoal

1107

Prevención de riscos laborais

1108

Protección de datos

Informática

1201

Certificado competencias dixitais

1202

Coñecementos avanzados informática sobre sistemas operativos, tratamento de textos, folla de cálculo, bases de datos, internet e correo

Titulacións

2001

Licenciatura en Dereito, grao en Dereito, ou outra equivalente adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior

2002

Licenciatura en Económicas, grao en Económicas, ou outra equivalente adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior

2003

Licenciatura en Empresariais, grao en Administración, ou outra equivalente adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior

2004

Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración, ou outra equivalente ao Espazo Europeo de Educación Superior

2005

Bacharelato ou equivalente

2006

Graduado, ESO ou equivalente

Experiencia

3001

Experiencia en explotación datos estatísticos e memoria da Fiscalía

3002

Experiencia en oficinas fiscais

3003

Experiencia en tramitación dilixencias fiscalías

3004

Amplia experiencia en xestión das aplicacións do Ministerio Fiscal

Idiomas

4001

Curso de linguaxe xurídica superior ou equivalente

4002

Curso de linguaxe xurídica de nivel medio ou equivalente

4003

Curso de iniciación de galego (para persoal doutra Administración)

4004

Inglés

4005

Francés