Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Martes, 22 de novembro de 2022 Páx. 60483

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria) (código de procedemento IN421V).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa, crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria) (código de procedemento IN421V).

2. O prazo de presentación das solicitudes de axudas desta convocatoria permanecerá aberto ata o 30 de xuño de 2023, segundo o disposto no artigo 7.2 da convocatoria, modificada pola Resolución do 28 de decembro de 2020 sobre ampliación dos prazos (DOG do 30 de decembro) e polo Real decreto 440/2021, do 22 de xuño, sobre ampliación da vixencia do Programa (BOE do 23 de xuño). Por conseguinte, as axudas concedidas que se detallan no anexo desta resolución corresponden unicamente coas solicitudes presentadas ata o 10 de novembro de 2022 e validadas polo órgano instrutor desde o 12 de setembro de 2019 ata o 2 de novembro de 2022.

3. As axudas recollidas nesta convocatoria están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías), publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño. A convocatoria refírese ás axudas que aparecen definidas dentro da sección 7. Axudas para a protección do ambiente, do capítulo III, como axudas ao investimento destinadas a medidas de eficiencia enerxética (artigo 38).

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

Pablo Fernández Vila
Director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Aplicacións orzamentarias:

O importe total asignado para estas axudas ascende a 30.731.120,34 €.

Tipoloxía da axuda

Destinatarios

Aplicación orzamentaria

Medida 1. Mellora da tecnoloxía en equipos e procesos industriais

Peme e grande empresa do sector industrial

06.A3.733A.773.1

Medida 2. Implantación de sistemas de xestión enerxética

Empresas de servizos enerxéticos

06.A3.733A.773.1

Beneficiarios e axudas concedidas:

Código de expediente

Nome do beneficiario

Tipoloxía da axuda

Importe da axuda concedida (€)

IN421V-19A1

Industrias Guerra, S.A.

Medida 1

24.221,56

IN421V-19A4

Centro de Procesado de Subproductos, S.L.U.

Medida 1

825.000,00

IN421V-19A10

Fresno Metal, S.L.U.

Medida 1

231.581,70

IN421V-19A14

Centro de Procesado de Subproductos, S.L.U.

Medida 1

31.387,15

IN421V-19A21

Financiera Maderera, S.A.

Medida 1

113.750,00

IN421V-19A22

Showa Denko Carbon Spain, S.A.

Medida 1

246.300,00

IN421V-19A23

Financiera Maderera, S.A.

Medida 1

71.706,78

IN421V-19A27

Hijos de Rivera,S.A.U

Medida 1

152.930,52

IN421V-19A30

Aguas de Cabreiroa, S.A.U.

Medida 1

72.415,49

IN421V-19A33

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

1.080.000,00

IN421V-19A43

Gestamp Vigo, S.A.

Medida 1

84.386,13

IN421V-19A51

Kelttia Natural Stones, S.L.U.

Medida 1

177.000,00

IN421V-19A52

Euro Roca, S.L.

Medida 1

175.500,00

IN421V-19A60

Betanzos HB, S.L.

Medida 1

2.000.000,00

IN421V-19A70

Alu Ibérica LC., S.L.

Medida 1

1.909.769,72

IN421V-19A71

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U.

Medida 1

34.015,09

IN421V-19A73

De Heus Nutrición Animal, S.A.U.

Medida 1

105.171,24

IN421V-19A74

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U.

Medida 1

56.307,15

IN421V-19A78

Exlabesa Extrusión Padrón, S.L.

Medida 1

136.490,78

IN421V-19A79

Rodman Polyships, S.A.U.

Medida 1

87.827,02

IN421V-19A80

Internacional de Comercio y Servicios, S.L.

Medida 2

20.546,40

IN421V-19A85

Industrias del Tablero, S.A.

Medida 1

287.850,80

IN421V-19A88

Financiera Maderera, S.A.

Medida 1

151.866,97

IN421V-19A93

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

Medida 1

35.869,05

IN421V-19A97

Betanzos HB, S.L.

Medida 1

2.000.000,00

IN421V-19A106

Novafrigsa, S.A.

Medida 1

60.753,00

IN421V-19A107

Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.

Medida 1

109.528,00

IN421V-19A109

De Heus Nutrición Animal, S.A.U.

Medida 1

30.878,75

IN421V-19A110

Grupimar, S.L.

Medida 1

184.500,00

IN421V-19A111

Grupimar, S.L.

Medida 1

166.467,00

IN421V-19A113

Tableros Hispanos, S.L.U

Medida 1

236.245,12

IN421V-19A116

Financiera Maderera, S.A.

Medida 1

33.801,87

IN421V-19A118

Tableros Hispanos, S.L.U

Medida 1

63.288,00

IN421V-19A119

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

Medida 1

302.625,60

IN421V-19A123

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

Medida 1

31.253,11

IN421V-19A128

Granitos Excavaciones y Construcciones, S.L.

Medida 1

72.500,00

IN421V-19A131

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

921.413,40

IN421V-19A135

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

2.000.000,00

IN421V-19A136

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U.

Medida 1

21.903,70

IN421V-19A141

Specialty Marine Products and Ventures, S.L.

Medida 1

27.526,14

IN421V-19A145

Dalphi Metal España, S.A.

Medida 1

31.500,00

IN421V-19A150

Levgranite, S.L.U.

Medida 1

27.281,00

IN421V-19A151

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U.

Medida 1

99.826,50

IN421V-19A158

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

75.147,97

IN421V-19A159

Trivium Packaging Ibérica, S.A.

Medida 1

253.932,00

IN421v-19A161

Gestán Contenedores de La Coruña, S.L.

Medida 1

111.796,48

IN421V-19A167

Plastic Omnium Equipamentos Exteriores, S.A.

Medida 1

56.881,12

IN421V-19A169

Aluminio Español, S.L.

Medida 1

985.220,02

IN421V-19A171

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

Medida 2

194.918,04

IN421V-19A175

Sarval Bio-Industries Noroeste, S.A.

Medida 1

863.089,47

IN421V-19A177

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

74.387,10

IN421V-19A178

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

304.946,70

IN421V-19A180

Foresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A.

Medida 1

1.156.265,11

IN421V-19A184

Specialty Marine Products and Ventures, S.L.

Medida 1

38.674,16

IN421V-19A186

Grupimar, S.L.

Medida 1

94.500,00

IN421V-19A188

Rotogal, S.L.

Medida 1

177.750,00

IN421V-19A190

Rotogal, S.L.

Medida 1

148.500,00

IN421V-19A194

Envases de Galicia, S.A.

Medida 1

58.500,00

IN421V-19A196

Impregnaciones Melamínicas Gallegas, S.A.

Medida 1

61.492,50

IN421V-19A198

Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U.

Medida 1

39.771,38

IN421V-19A203

Grupo Leche Río, S.A.

Medida 1

63.691,54

IN421V-19A204

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

100.800,00

IN421V-19A217

Galmesano, S.L.

Medida 1

34.004,75

IN421V-19A222

Galicia Editorial, S.L.

Medida 1

14.949,58

IN421V-19A223

Granitos y Áridos de Atios, S.L.

Medida 1

81.450,00

IN421V-19A224

Frigolouro, S.A.

Medida 1

97.172,11

IN421V-19A227

Euro Roca, S.L.

Medida 1

213.000,00

IN421V-19A228

Granitos Ibéricos, S.A.

Medida 1

213.000,00

IN421V-19A229

Granitos de Atios, S.A.

Medida 1

213.000,00

IN421V-19A231

Levgranite, S.L.U.

Medida 1

178.500,00

IN421V-19A244

Repsol Petróleo, S.A.

Medida 1

81.000,00