Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Mércores, 23 de novembro de 2022 Páx. 60814

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 4 de novembro de 2022 polo que se someten ao trámite de información pública o proxecto de trazado de mellora viaria para o fomento da mobilidade sostible na estrada PO-323, segunda fase (Vigo), actuación financiada polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de clave PO/22/089.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

Mediante a Resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 28 de outubro de 2022 realizouse a aprobación técnica previa do trazado do proxecto de mobilidade sostible de mellora viaria para o fomento da mobilidade sostible na estrada PO-323, segunda fase (Vigo), de clave PO/22/089.06, no municipio de Vigo (Pontevedra), que se tramitará segundo o disposto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Considerando o exposto e o establecido na normativa vixente,

ACORDO:

Primeiro. Someter ao trámite de información pública o proxecto de trazado de mellora viaria para o fomento da mobilidade sostible na estrada PO-323, segunda fase (Vigo), actuación financiada polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de clave PO/22/089.06, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular, mediante escrito dirixido á Axencia Galega de Infraestruturas, as alegacións que crean convenientes relativas á concepción global da actuación e das distintas alternativas analizadas, de ser o caso, de acordo co disposto no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Segundo. Someter ao trámite de información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto, descritos na relación anexa, para que calquera persoa poida achegar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación publicada ou oporse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade da ocupación. Neste caso, indicará os motivos polos cales se deba considerar preferente a ocupación doutros bens ou a adquisición doutros dereitos distintos e non comprendidos na relación, como máis conveniente para o fin que se persegue, de acordo co disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa.

Terceiro. Do mesmo xeito, sométese o presente proxecto a información pública para os efectos do establecido no Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, en relación coa protección do dominio público hidráulico e coas actuacións neste ou na súa zona de policía.

Cuarto. O prazo para presentar alegacións será de trinta (30) días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

A documentación que compón o proxecto estará á disposición da cidadanía na sede central da Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, nº 43, 1º, 36071 Pontevedra) e na Casa do Concello de Vigo (praza do Rei, 36202 Vigo).

Así mesmo, estará dispoñible na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transparencia/procedementos-informacion-publica/estudos-proxectos, a seguinte documentación:

• A documentación íntegra do proxecto.

• Un extracto do documento cos obxectivos, localización e descrición da actuación.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2022

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Mellora viaria para o fomento da mobilidade sostible na estrada PO-323-2ª fase (Vigo)
Clave: PO/22/089.06

Concello de Vigo.

Referencia catastral

Políg.

Parc.

Propietario/s

DNI

Exprop. (m2)

Ocupación temporal (m2)

Sit. básica do solo

Clasificación urbanística

Uso do solo

Bens afectados

0001

54057A00800269

008

269

Villar Gómez, Marcos

***8554**

42,00

Rural

Solo rural

Agrario

0002

54057A00800270

008

270

Álvarez Covelo, Fernando

En investigación

1.878,00

Rural

Solo rural

Agrario

0003

54057A00800271

008

271

Tizón López, José

En investigación

186,00

Rural

Solo rural

Agrario

0004

54057A00800282

008

282

Cerqueira Cabaleiro, Benedicta
Pereira Cerqueira, Froilán

***9411**

87,00

Rural

Solo rural

Agrario

0005

54057A00800283

008

283

Martínez Rodríguez, Josefa

***3375**

100,00

Rural

Solo rural

Agrario

20 ml peche

0006

54057A00800284

008

284

Martínez Rodríguez, Josefa

***3375**

205,00

Rural

Solo rural

Agrario

30 ml peche

0007

54057A00800285

008

285

Cerqueira Cabaleiro, Benedicta
Pereira Cerqueira, Froilán

***9411**

196,00

Rural

Solo rural

Agrario

0008

54057A00800244

008

244

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

134,00

Rural

Solo rural

Agrario

0009

54057A00800272

008

272

Martínez Rodríguez, Josefa

***3375**

96,00

Rural

Solo rural

Agrario

0010

54057A00800274

008

274

Cabo Rodríguez, Gloria

***7275**

135,00

Rural

Solo rural

Agrario

0011

54057A00800275

008

275

Cerqueira Cabaleiro, Benedicta
Pereira Cerqueira, Froilán

***9411**

155,00

Rural

Solo rural

Agrario

20 m2 pendello

0012

54057A00800280

008

280

Rodríguez Santos, Samuel

***0583**

22,00

Rural

Solo rural

Agrario

0013

54057A00800281

008

281

Cerqueira Cabaleiro, Benedicta
Pereira Cerqueira, Froilán

***9411**

79,00

Rural

Solo rural

Agrario

0014

54057A00800675

008

675

Cerqueira Cabaleiro, Benedicta
Pereira Cerqueira, Froilán

***9411**

3,00

Rural

Solo rural

Agrario

0015

54057A00800698

008

698

Cabo Rodríguez, Gloria

***7275**

222,00

Rural

Solo rural

Agrario

0016

54057A00800696

008

696

Cabo Rodríguez, Gloria

***7275**

243,00

Rural

Solo rural

Agrario

0017

54057A00800697

008

697

Cabo Rodríguez, Gloria

***7275**

9,00

Rural

Solo rural

Agrario

0020

54057A00809227

008

9227

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

19,00

Rural

Solo rural

Agrario

0021

54057A00800438

008

438

Hinrichs, Fritz

Hinrichs Vázquez de Parga, Rodolfo

Hinrichs Vázquez de Parga, Eugenio

***2478**

684,00

Rural

Solo rural

Agrario

65 ml peche

1 ud portal

0022

54057A00800439

008

439

Puga López, María Fe

***4139**

533,00

Rural

Solo rural

Agrario

25 ml peche

0023

54057A00800437

008

437

Hinrichs Vázquez de Parga, Cristina

***3803**

827,00

Rural

Solo rural

Agrario

67 ml peche

3 ud portal

0025

54057A00800435

008

435

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

1,00

Rural

Solo rural

Agrario

0027

6082338NG2768S

338

786S

Rodríguez Martín, María

***7098**

10,00

70,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0028

6082341NG2768S

60823

41

Rodríguez Araujo, José

***6964**

14,00

110,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0030

6082339NG2768S

60823

39

Vázquez Araujo, Josefa Margarita

***4695**

10,00

78,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0031

6082340NG2768S

60823

40

Rodríguez Martín, María

***7098**

7,00

57,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0032

6082315NG2768S

60823

15

Méndez Lorenzo, María Ángeles

***4320**

1,00

3,00

Urbanizado

Solo urbano

Residencial

0033

6082319NG2768S

60823

19

Adrio González, Manuela

***0786**

19,00

151,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0034

6082326NG2768S

60823

26

López Fernández, José

***2909**

30,00

293,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0035

6182812NG2768S

61828

12

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

170,00

315,00

Urbanizado

Solo urbano

Agrario

0036

6487110NG2768N

64871

10

Varela Quintela, Vicente (hros.)

En investigación

11,00

80,00

Urbanizado

Solo urbano

Industrial

20 m2 pendello

0037

6487111NG2768N

64871

11

González Montenegro, María

En investigación

5,00

50,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0038

6487112NG2768N

64871

12

En investigación

En investigación

19,00

260,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0039

6386702NG2768N

63867

02

Costoya Moreira, Dorinda

***1038**

8,00

110,00

Urbanizado

Solo urbano

Residencial

0040

6386703NG2768N

63867

03

Fernández García, Lidia

***2518**

24,00

144,00

Urbanizado

Solo urbano

Residencial

60 m2 saínte vivenda

0041

6082344NG2768S

60823

44

Fernández Pérez, Benito

***8904**

21,00

315,00

Urbanizado

Solo urbano

Residencial

0042

6082308NG2768S

60823

08

Fernández Iglesias, Luz

***2983**

1,55

20,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0043

6082307NG2768S

60823

07

Fernández Iglesias, Luz

***2983**

6,00

42,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0044

6082327NG2768S

60823

27

Iglesias Lorenzo, María del Carmen

***7230**

7,20

50,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0045

6082320NG2768S

60823

20

Landín Gesteira, Constante

***8722**

11,00

72,00

Urbanizado

Solo urbano

Residencial

0048

5981607NG2758S

59816

07

Vázquez Araujo, Antonio Manuel

***3823**

58,00

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0049

5981606NG2758S

59816

06

Vázquez Araujo, Antonio Manuel

***3823**

3,75

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0050

5981605NG2758S

59816

05

Álvarez Osorno, Constante

***0298**

14,20

Urbanizado

Solo urbano

Almacén

345 m2 nave con pechamento

0051

5981604NG2758S

59816

04

Álvarez Osorno, Constante

***0298**

9,75

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.

0052

5981629NG2758S

59816

29

Troncoso Paramés, Julio

***1562**

2,55

Urbanizado

Solo urbano

Residencial

0053

5981650NG2758S

59816

50

En investigación

En investigación

7,20

Urbanizado

Solo urbano

Solo sen edif.