Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Xoves, 24 de novembro de 2022 Páx. 60842

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ORDE do 15 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Mediante a Orde do 18 de febreiro de 2015, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publicouse a relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia (DOG núm. 50, do 13 de marzo), creado e regulado polo Decreto 119/2005, do 6 de maio, como órgano técnico ao servizo da Administración de xustiza que ten como función auxiliar os xulgados, tribunais, fiscalías e oficinas do Rexistro Civil en materia de medicina forense. Posteriormente, pola Orde do 1 de setembro de 2015 (DOG núm. 176, do 15 de setembro), e pola Orde do 5 de outubro de 2017 (DOG núm. 210, do 6 de novembro), modifícase a devandita relación de postos de traballo.

De acordo co artigo 523 da Lei 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, unha vez aprobadas as relacións de postos iniciais, a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para aprobar as súas modificacións. En todo caso, as modificacións das RPT iniciais que se produzan deberán contar con informe previo do Consello Xeral do Poder Xudicial e, para a súa efectividade, é preceptiva a comunicación previa ao Ministerio de Xustiza.

Polo exposto, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Negociación e o Consello Xeral do Poder Xudicial, e comunicada a modificación ao Ministerio de Xustiza,

DISPOÑO:

Artigo único

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo do Instituto de Medicina Legal de Galicia que figura no anexo da presente orde.

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. DIRECCIÓN

LOCALIDADE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251810015770301.01

Director/a

MF

20.464,32

12.470,40

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251810015770701.05

Secretario/a de dirección

CTPA

4.198,08

7.365,24

Sing.

LD

05, 06, 07

 

 

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

LOCALIDADE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820015770309.03

Xefe/a de servizo Área de Patoloxía Forense

MF

20.464,32

10.685,28

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015770310.03

Xefe/a de servizo Área de Clínica Médico-Forense

MF

20.464,32

10.685,28

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015770301.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770302.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770303.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770304.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770305.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770306.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770307.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770308.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015770701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820015770702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820015770801.00

Auxilio xudicial

CAX

3.370,08

7.300,68

Xenér.

CT

06, 07

 

 

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

LOCALIDADE: A CORUÑA

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820015001310.02

Subdirector/a

MF

20.464,32

11.042,28

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015001311.04

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015001312.04

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820015001301.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001302.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001303.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001304.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001305.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001306.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001307.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001308.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001309.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820015001702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820015001703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820015001801.00

Auxilio xudicial

CAX

3.370,08

7.300,68

Xenér.

CT

06, 07

 

 

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

LOCALIDADE: FERROL

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820015350305.02

Subdirector/a

MF

20.464,32

11.042,28

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820015350301.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015350302.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015350303.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015350304.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820015350701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820015350801.00

Auxilio xudicial

CAX

3.370,08

7.300,68

Xenér.

CT

06, 07

 

 

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

LOCALIDADE: LUGO

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820027001306.02

Subdirector/a

MF

20.464,32

11.042,28

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820027001307.04

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820027001308.04

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820027001301.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820027001302.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820027001303.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820027001304.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820027001305.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820027001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820027001801.00

Auxilio xudicial

CAX

3.370,08

7.300,68

Xenér.

CT

06, 07

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

LOCALIDADE: OURENSE

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820032001306.02

Subdirector/a

MF

20.464,32

11.042,28

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820032001307.04

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820032001308.04

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820032001301.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820032001302.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820032001303.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820032001304.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820032001305.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820032001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820032001801.00

Auxilio xudicial

CAX

3.370,08

7.300,68

Xenér.

CT

06, 07

 

 

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

LOCALIDADE: PONTEVEDRA

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820036001306.02

Subdirector/a

MF

20.464,32

11.042,28

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036001307.04

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036001308.04

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036001301.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036001302.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820036001303.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036001304.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036001305.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036001701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820036001702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820036001801.00

Auxilio xudicial

CAX

3.370,08

7.300,68

Xenér.

CT

06, 07

 

 

CENTRO DE DESTINO: INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL

LOCALIDADE: VIGO

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820036560310.02

Subdirector/a

MF

20.464,32

11.042,28

Sing.

LD

01, 02, 06

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036560311.04

Xefe/a de sección Área de Patoloxía Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

03, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036560312.04

Xefe/a de sección Área de Clínica Médico-Forense

MF

20.464,32

9.971,28

Sing.

CE

04, 05

5 anos MF

MF en activo gardas

XG9251820036560301.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560302.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560303.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560304.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560305.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560306.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560307.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560308.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560309.00

Médico/a forense

MF

20.464,32

8.289,48

Xenér.

CT

 

 

Gardas

XG9251820036560701.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

Código do posto

Denominación

Corpo

CXP

CE

Tipo de posto

Forma provisión

Formación específica

Experiencia

Observacións

XG9251820036560702.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820036560703.00

Tramitador/a procesual e administrativo/a

CTPA

4.198,08

7.365,24

Xenér.

CT

05, 06, 07

 

 

XG9251820036560801.00

Auxilio xudicial

CAX

3.370,08

7.300,68

Xenér.

CT

06, 07

 

 

CXP

Complemento xeral do posto

CE

Complemento específico

MF

Médico/a forense

CTPA

Corpo de tramitación procesual e administrativa

CAX

Corpo de auxilio xudicial

SING.

Singularizado

XENÉR.

Xenérico

LD

Libre designación

CE

Concurso específico

CT

Concurso de traslados

FORMACIÓN ESPECÍFICA

01

Coñecementos específicos e experiencia nas áreas de actuación propias da medicina forense

02

Coñecementos en materia de organización do traballo e xestión de persoal

03

Coñecementos e experiencia en patoloxía forense

04

Coñecementos e experiencia en valoración de dano corporal e psiquiatría forense

05

Coñecementos de informática: sistemas operativos, tratamentos de texto, folla de cálculo, base de datos, internet e correo electrónico

06

Formación en técnicas de comunicación e atención ao público

07

Coñecementos en materia de documentación, xestión administrativa e arquivos