Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 225 Venres, 25 de novembro de 2022 Páx. 61153

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2022 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 18 de outubro de 2022 (publicado no Boletín Oficial del Estado do 28 de outubro por Resolución do secretario xeral de Universidades do 21 de outubro).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia pola Universidade de Vigo.

Vigo, 18 de novembro de 2022

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Máster universitario en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia
pola Universidade de Vigo

Código RUCT: 4318133.

Rama de coñecemento: Ciencias da Saúde.

Universidades participantes: Universidade de Vigo.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

36

Optativas

6

Prácticas externas

9

Traballo fin de máster

9

Créditos totais

60

Cadro 2. Contido do plan de estudos.

Materia

ECTS

Carácter

Módulos

Bases anatomofuncionais no exercicio terapéutico

3

OB

Módulo 1:

Formación obrigatoria

Fundamentos do exercicio terapéutico e deseño de programas

3

OB

Metodoloxía da investigación

9

OB

Exercicio terapéutico na prevención e tratamento de enfermedades cardiovasculares

3

OB

Módulo 2:

Formación específica

Exercicio terapéutico no tratamento de patoloxía musculoesquelética e recuperación do deportista

3

OB

Exercicio terapéutico no tratamento de patoloxías no sistema endocrino e respiratorio

3

OB

Exercicio terapéutico no tratamento de enfermidades neurodexenerativas e na diversidade funcional

3

OB

Exercicio terapéutico en procesos e patoloxías obstétricas e uroxinecolóxicas

3

OB

Exercicio terapéutico en personas maiores

3

OB

Exercicio terapéutico en pacientes oncolóxicos e/ou sobreviventes de cancro

3

OB

Pilates terapéutico

3

OP

Módulo 3:

Formación optativa

Exercicio terapéutico no medio acuático

3

OP

Exercicio terapéutico no tratamento de alteracións abdomino-lumbo-pelvianas

3

OP

Exercicio terapéutico en patoloxías relacionadas coa saúde mental

3

OP

Prácticas externas

9

OB

Módulo 4:

Prácticas externas e traballo de fin de máster

Traballo fin de máster

9

OB

Para a obtención do título de máster universitario en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia, o alumnado deberá superar os 60 créditos ECTS dos cales consta o máster, 36 créditos son obrigatorios e 6 créditos correspóndense con materias optativas, ademais de completarse con 9 créditos de prácticas externas, dentro do ámbito clínico, e 9 créditos para o traballo de fin de máster.