Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Martes, 13 de decembro de 2022 Páx. 63273

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 23 de novembro de 2022, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081 5363 21 0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58.2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2022

Eloína Nuñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

044093317V

Fra. 202007439

31.8.2020

401,94

076869967B

Fra. 202007548

10.9.2020

256,87

X09631402Z

Fra. 202008256

8.10.2020

401,94

044849146C

Fra. 202008559

23.10.2020

256,87

042229621B

Fra. 202008570

23.10.2020

401,94

048110072Y

Fra. 202009701

9.12.2020

442,29

Y01506112V

Fra. 202100130

7.1.2021

401,94

035573560N

Fra. 202100134

7.1.2021

361,59

044089409L

Fra. 202100232

13.1.2021

361,59

Y07866253Z

Fra. 202100233

13.1.2021

401,94

044831253K

Fra. 202100236

13.1.2021

591,55

033250237B

Fra. 202100238

13.1.2021

268,34

044090612A

Fra. 202100241

13.1.2021

256,87

033277783A

Fra. 202100243

13.1.2021

1.442,29

049474299B

Fra. 202100347

15.1.2021

268,34

X03712685W

Fra. 202100578

25.1.2021

268,34

035601437J

Fra. 202101280

25.2.2021

268,34

033998059B

Fra. 202101283

25.2.2021

268,34

043769447X

Fra. 202101415

1.3.2021

256,87

052860979X

Fra. 202101427

2.3.2021

361,59

076352113W

Fra. 202101465

3.3.2021

953,14

045871883Q

Fra. 202101645

15.3.2021

268,34

076813035G

Fra. 202101648

15.3.2021

256,87

045846425L

Fra. 202101650

15.3.2021

256,87

076821497W

Fra. 202101768

23.03.2021

256,87

071552744C

Fra. 202101781

23.03.2021

268,34

Y06083367L

Fra. 202102024

8.4.2021

401,94

053610142V

Fra. 202102040

9.4.2021

442,29

049677487V

Fra. 202102041

9.4.2021

256,87

045952689T

Fra. 202102259

21.4.2021

361,59

045873108E

Fra. 202106888

24.9.2021

268,34

026598360X

Fra. 202107040

1.10.2021

256,87

051112444G

Fra. 202107954

15.11.2021

361,59

053796043D

Fra. 202203588

13.6.2022

69,24

Y08459797C

Fra. 202203589

13.6.2022

69,24

076793755K

Fra. 202206303

18.10.2022

5.589,84