Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Xoves, 29 de decembro de 2022 Páx. 66596

III. Outras disposicións

Axencia Tributaria de Galicia

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2022 pola que se actualizan os anexos da Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se regula o medio de comprobación do valor dos bens inmobles, ditame de peritos da Administración, previsto no artigo 57.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

A Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se regula o medio de comprobación do valor dos bens inmobles, ditame de peritos da Administración, previsto no artigo 57.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral, modificou os medios que debe utilizar a Administración tributaria galega como consecuencia das modificacións normativas realizadas en 2021 nos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, que introduciron o valor de referencia de catastro como base impoñible para determinados inmobles. Esta orde regula exclusivamente o medio consistente no ditame de peritos da Administración e abandona, para as devindicacións a partir de 2022, os medios de estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal e prezos medios no mercado previstos no artigo 57.1 da LXT. En consecuencia, a disposición transitoria da devandita orde mantivo vixentes os anexos IV, V, VI, VII, IX e X da Resolución do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da anterior Orde do 28 de decembro de 2015, xa que son os que recollen os valores e coeficientes que utilizan os peritos nos seus ditames.

É tradicional que estes valores e coeficientes se actualicen a medida que os estudos de mercado de que dispón a Administración tributaria sinalen cambios nalgúns dos parámetros publicados. Analizados os datos do mercado, aprécianse algunhas subas nos prezos medios de venda de vivendas, unha certa estabilización dos prezos de comerciais e unha lixeira caída nos prezos de venda das prazas de garaxe. Doutra banda, co incremento da inflación e as subas de tipos de xuro xerais nos últimos meses de 2022, entendemos prudente ter en conta só os valores que experimentaron baixadas nas análises e non incrementar valores previos. Como consecuencia, actualízanse o anexo V (Relación de cultivos de Galicia e índices) no relativo a certos índices de rústica de tres concellos da provincia de Lugo, e o anexo IX (Valores referenciales de repercusión para uso dominante de solo urbano residencial por zonas) para recoller as zonas urbanas que precisan un axuste á baixa. O anexo IX publícase completo para mellor comprensión e o anexo V só nos concellos afectados, debido á súa grande extensión.

Por todo iso, conforme o exposto, de acordo co establecido na disposición derradeira primeira da Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se regula o medio de comprobación do valor dos bens inmobles, ditame de peritos da Administración, previsto no artigo 57.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral,

RESOLVO:

Primeiro

Modifícanse o anexo IX (Valores referenciais de repercusión para uso dominante de solo urbano residencial por zonas) e, parcialmente, o anexo V (Relación de cultivos de Galicia e índices) da Resolución do 17 de abril de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

Segundo. Entrada en vigor

A presente resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación e aplicarase aos feitos impoñibles dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e sobre sucesións e doazóns que se devindiquen desde o 1 de xaneiro de 2023.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2022

María Victoria González Vázquez
Directora da Axencia Tributaria de Galicia

ANEXO V

Relación de cultivos de Galicia e índices

Concello

Código

Denominación código índice

Índice de cultivo

27028

MT

Monte baixo

0,40

27028

MM

Monte madeireiro

0,70

27028

C

Labradío, prado

1,60

27061

MT

Monte baixo

1,30

27061

MM

Monte madeireiro

2,30

27066

MT

Monte baixo

0,60

27066

MM

Monte madeireiro

1,10

ANEXO IX

Valores referenciais de repercusión para uso dominante
de solo urbano residencial por zonas (€/m2 construído)

Código

Concello

Cód.

Zona

Valor zona

Valor garaxe

Coef. uso secundario comercial, oficina

Coef. uso secundario almacén-rocho-garaxe

32001

Allariz

501-502-503-504

Allariz

175

6.100

1

0,5

15002

Ames

561

O Milladoiro

300

7.250

1

0,5

15002

Ames

562

Bertamiráns

300

5.850

1

0,5

15002

Ames

505

Disperso Ames

260

5.000

1

0,5

15004

Ares

506

Ares

240

6.000

0,5

0,5

15005

Arteixo

562

Vilarrodís

260

6.400

1

0,5

15005

Arteixo

561

Núcleo Arteixo

300

7.400

1

0,5

15005

Arteixo

563

Pastoriza

300

6.150

1

0,5

15005

Arteixo

564

Meicende

260

6.000

0,8

0,5

15005

Arteixo

505

Disperso Arteixo

175

6.000

1

0,5

15006

Arzúa

506

Arzúa

100

7.000

0,5

0,5

36003

Baiona

501-502

Núcleo Baiona

700

11.000

0,75

0,5

36003

Baiona

504-508-510

Disperso Baiona

430

10.000

0,5

0,5

32006

Bande

506

Bande

35

5.000

1

0,5

32008

Barbadás

561-562

A Valenzá

220

8.300

0,55

0,5

32009

O Barco de Valdeorras

501-504-521

Núcleo O Barco

175

7.800

1

0,5

32009

O Barco de Valdeorras

522-523-524-525-526

Disperso O Barco

105

6.450

0,5

0,5

27005

Barreiros

561-562

Disperso Barreiros

200

6.500

0,5

0,5

27006

Becerreá

506

Becerreá

70

5.000

1

0,5

15008

Bergondo

561

Guísamo

105

6.000

1

0,5

15009

Betanzos

501-502-503-508

Betanzos

350

8.000

1

0,5

15011

Boiro

506

Boiro

260

7.250

0,5

0,5

15011

Boiro

561

Cabo de Cruz

180

5.350

0,5

0,5

15012

Boqueixón

504

Disperso Boqueixón

105

6.000

1

0,5

15013

Brión

505

Disperso Brión

260

9.000

1

0,5

36004

Bueu

502-503

Núcleo Bueu

400

9.650

1

0,5

36004

Bueu

504-508

Disperso Bueu

300

6.300

0,5

0,5

27902

Burela

506

Burela

175

6.000

1

0,5

15015

Cabanas

504-506

Cabanas

350

9.000

0,5

0,5

36005

Caldas de Reis

501-502-504

Caldas

260

8.000

0,5

0,5

15016

Camariñas

506

Camariñas

140

5.000

0,5

0,5

15016

Camariñas

561

Ponte do Porto

50

5.000

0,5

0,5

36006

Cambados

501-502-504

Cambados

305

8.000

1

0,5

15017

Cambre

562-508

O Temple-Graxal

350

8.000

1

0,5

15017

Cambre

561

Cambre

305

5.750

1

0,5

15017

Cambre

563

A Barcala

175

5.000

1

0,5

15017

Cambre

505

Urbanizacións

200

6.000

1

0,5

36008

Cangas

501-502-503

Núcleo Cangas

305

9.650

1

0,5

36008

Cangas

504

Disperso Cangas

220

6.700

0,5

0,5

36009

A Cañiza

501-502-503-504-506

A Cañiza

80

5.000

1

0,5

32019

O Carballiño

506

O Carballiño

200

7.000

1

0,5

15019

Carballo

504-506

Carballo

200

6.000

1

0,5

15901

Cariño

501-502

Cariño

120

7.000

1

0,5

15020

Carnota

506

Carnota/O Pindo

110

6.000

0,5

0,5

15021

Carral

506

Núcleo Carral

220

5.000

1

0,5

15021

Carral

505

Disperso Carral

150

5.000

1

0,5

32023

Castro Caldelas

501-503-504

Castro Caldelas

35

5.000

1

0,5

36010

Catoira

506

Catoira

120

5.000

1

0,5

15022

Cedeira

501-502

Cedeira

200

5.500

0,75

0,5

15023

Cee

506

Cee

220

8.000

1

0,5

32024

Celanova

506

Celanova

210

5.350

0,65

0,5

15024

Cerceda

505

Disperso Cerceda

130

6.000

1

0,5

27013

Cervo

506

San Cibrao-Porto

160

8.000

0,5

0,5

27016

Chantada

506

Chantada

150

7.000

1

0,5

15028

Corcubión

506

Corcubión

200

10.000

1

0,5

15029

Coristanco

506

Núcleo Coristanco

70

6.000

1

0,5

15030

A Coruña

511

Cidade Vella

1200

40.000

0,85

0,5

15030

A Coruña

512

Pescadería

880

27.000

0,75

0,5

15030

A Coruña

521

Ensanches I

950

24.000

0,75

0,5

15030

A Coruña

531

Zalaeta

810

19.000

0,75

0,5

15030

A Coruña

541

Cidade Xardín

630

27.000

1

0,5

15030

A Coruña

523

Catro Camiños

700

16.000

0,6

0,5

15030

A Coruña

535

Matogrande-Vedra

800

16.000

0,75

0,5

15030

A Coruña

525

Monte Alto

700

18.000

0,5

0,5

15030

A Coruña

522

Ensanches II

580

16.000

0,6

0,5

15030

A Coruña

533

Los Rosales

580

13.000

0,6

0,5

15030

A Coruña

526

Cidade Escolar

590

16.000

0,5

0,5

15030

A Coruña

524

Os Castros

500

16.000

0,5

0,5

15030

A Coruña

532

Adormideiras

650

16.000

0,5

0,5

15030

A Coruña

543

A Zapateira-A Pasaxe

560

9.000

0,5

0,5

15030

A Coruña

534

Elviña

525

11.000

0,6

0,5

15030

A Coruña

542

Suburbano

310

9.000

0,5

0,5

15031

Culleredo

561

O Portádego-Fonteculler

480

9.000

0,85

0,5

15031

Culleredo

562

Vilaboa

350

8.000

1

0,5

15031

Culleredo

563

Acea de Ama-O Burgo

430

8.000

1

0,5

15031

Culleredo

505

Disperso Culleredo

200

5.800

1

0,5

36015

Cuntis

506

Cuntis

100

7.000

1

0,5

15032

Curtis

502

Teixeiro

110

6.000

1

0,5

15032

Curtis

501

Curtis-Estación

100

6.000

1

0,5

36017

A Estrada

502-503-504

A Estrada

175

6.000

1

0,5

15035

Fene

504-506

Fene

130

7.000

1

0,5

15036

Ferrol

501

Ferrol Vello

250

9.000

1

0,5

15036

Ferrol

507

Canido

310

9.000

0,5

0,5

15036

Ferrol

531

Esteiro-A Magdalena

260

10.000

0,6

0,5

15036

Ferrol

563

Recimil

140

10.000

0,5

0,5

15036

Ferrol

502

A Magdalena

220

12.500

1

0,5

15036

Ferrol

505

Ultramar

190

9.000

1

0,5

15036

Ferrol

532

Esteiro-Resto

180

9.000

0,6

0,5

15036

Ferrol

504

O Inferniño

210

8.000

0,55

0,5

15036

Ferrol

508

Suburbano

200

5.500

0,85

0,5

15036

Ferrol

561

Caranza

100

8.000

0,5

0,5

15036

Ferrol

562

Telleiras

100

8.000

0,5

0,5

15036

Ferrol

564

San Pablo

50

5.500

0,5

0,5

15037

Fisterra

506

Fisterra

220

7.500

0,7

0,5

15037

Fisterra

561

Disperso-Praias

180

7.500

0,7

0,5

27018

A Fonsagrada

506

A Fonsagrada

100

5.000

1

0,5

27019

Foz

502-503-504

Foz

240

7.000

0,95

0,5

36021

Gondomar

502-504

Disperso Gondomar

350

9.000

0,75

0,5

36022

O Grove

508

A Toxa

950

12.400

1

0,5

36022

O Grove

505

Urbanizacións

525

10.000

1

0,5

36022

O Grove

502-504

O Grove

330

9.000

1

0,5

36023

A Guarda

506

A Guarda

290

8.000

0,75

0,5

27022

Guitiriz

541-542-561-562

Guitiriz-Parga

130

5.000

0,9

0,5

36901

A Illa de Arousa

501-504

A Illa

360

8.000

0,9

0,5

36024

Lalín

502-503-504

Lalín

220

7.000

1

0,5

15041

A Laracha

562

Caión

200

8.000

1

0,5

15041

A Laracha

563

Paiosaco

50

6.000

1

0,5

15041

A Laracha

561

A Laracha

130

6.000

1

0,5

15040

Laxe

501-502-504

Laxe

175

10.000

0,5

0,5

27027

Lourenzá

502-504

Lourenzá

50

7.000

1

0,5

27028

Lugo

503

R. Ferreiro-Parque

560

13.000

0,5

0,5

27028

Lugo

505

Aceña-Campus

350

8.000

0,5

0,5

27028

Lugo

501

Núcleo Vello

400

15.000

0,7

0,5

27028

Lugo

502

Ensanche Compacto

350

10.000

0,6

0,5

27028

Lugo

504

Núcleo Disperso

190

8.000

1

0,5

27028

Lugo

506

Dotacional

140

8.000

1

0,5

27028

Lugo

508

Suburbano

130

6.000

1

0,5

32043

Maceda

501-502-503-504

Maceda

35

5.000

1

0,5

15043

Malpica de Bergantiños

561

Malpica

300

6.000

1

0,5

15043

Malpica de Bergantiños

562

Buño

130

5.000

1

0,5

36026

Marín

506

Núcleo Marín

305

10.000

1

0,5

36026

Marín

504

Disperso Marín

230

9.000

0,5

0,5

36027

Meaño

506

Dena

260

8.000

0,5

0,5

27029

Meira

506

Meira

130

6.000

1

0,5

15046

Melide

506

Melide

130

5.500

1

0,5

15048

Miño

506

Miño

260

5.450

1

0,5

15048

Miño

504

Urbanización Anácara

100

4.450

1

0,5

15048

Miño

505

Perbes-Praia

220

4.450

1

0,5

36029

Moaña

503-504

Disperso Moaña

260

9.000

0,5

0,5

36029

Moaña

506

A Praia-Moaña

300

7.950

0,75

0,5

36030

Mondariz

506

Mondariz

100

4.000

1

0,5

36031

Mondariz-Balneario

506

Mondariz-Balneario

150

8.000

0,5

0,5

27030

Mondoñedo

501-503-504

Mondoñedo

130

5.000

1

0,5

27031

Monforte de Lemos

501-502-503-504-531

Monforte

100

7.000

1

0,5

27032

Monterroso

506

Monterroso

100

5.000

1

0,5

36032

Moraña

506

Santa Lucía

100

5.000

1

0,5

36033

Mos

504

Disperso Mos

310

8.000

0,5

0,5

15051

Mugardos

506

Mugardos

200

4.500

1

0,5

15053

Muros

501-503

Muros

260

8.000

1

0,5

15053

Muros

563

San Francisco

200

8.000

1

0,5

15053

Muros

561

Serres

130

8.000

1

0,5

15053

Muros

562

Esteiro

160

8.000

1

0,5

15052

Muxía

506

Muxía

175

8.000

1

0,5

15054

Narón

506

Narón

220

9.000

1

0,5

15055

Neda

506

Neda

175

6.000

0,75

0,5

15056

Negreira

506

Negreira

100

5.500

0,85

0,5

36034

As Neves

506

As Neves

105

6.000

1

0,5

36035

Nigrán

508

Urbanizacións

700

9.000

0,5

0,5

36035

Nigrán

501

Núcleos-Nigrán

610

9.000

0,5

0,5

36035

Nigrán

504-510

Disperso Nigrán

430

9.000

0,5

0,5

15057

Noia

501-502-504

Noia

260

8.000

0,95

0,5

15058

Oleiros

505

Urbanizacións

480

9.000

1

0,5

15058

Oleiros

561

Perillo-Sta. Cristina

510

9.000

0,6

0,5

15058

Oleiros

562

Santa Cruz

480

6.900

0,7

0,5

15058

Oleiros

563

Mera

500

8.000

0,7

0,5

15058

Oleiros

564

Oleiros

300

8.000

0,75

0,5

15058

Oleiros

504

Disperso Oleiros

350

7.000

1

0,5

15059

Ordes

506

Ordes

210

7.500

1

0,5

15060

Oroso

506

Sigüeiro

220

7.000

1

0,5

15061

Ortigueira

506

Ortigueira-Espasante

175

6.000

0,7

0,5

32054

Ourense

521

Centro-Ensanche

830

18.000

0,5

0,5

32054

Ourense

510

Núcleo Vello

460

16.000

0,5

0,5

32054

Ourense

531

As Lagoas

490

16.000

0,5

0,5

32054

Ourense

522

Couto

350

14.000

0,65

0,5

32054

Ourense

523

A Ponte

350

14.000

0,5

0,5

32054

Ourense

541

Cruz Alta

350

10.000

0,5

0,5

32054

Ourense

533

Mariñamansa

260

13.000

0,65

0,5

32054

Ourense

534

Carballeira-M Macías

260

10.000

0,5

0,5

32054

Ourense

535

Vinteún

260

10.000

0,5

0,5

32054

Ourense

532

A Granxa

350

13.000

0,5

0,5

32054

Ourense

542

Suburbano

175

10.000

1

0,5

15062

Outes

506

Serra de Outes

70

7.000

1

0,5

15065

Padrón

506

Padrón

130

9.000

1

0,5

27040

Palas de Rei

506

Palas de Rei

70

5.000

1

0,5

15066

O Pino

506

Arca-O Pedrouzo

160

8.000

1

0,5

32063

A Pobra de Trives

501-502-504

Trives

70

5.000

1

0,5

15067

A Pobra do Caramiñal

502-504

A Pobra do Caramiñal

200

8.500

0,75

0,5

36041

Poio

564

Covelo

340

6.200

1

0,5

36041

Poio

541-542-561-562

Disperso Poio

400

9.000

1

0,5

36041

Poio

563

Combarro

390

7.000

1

0,5

36041

Poio

565

Raxó

350

7.000

1

0,5

36042

Ponteareas

506

Ponteareas

220

7.000

1

0,5

36043

Ponte Caldelas

506

Ponte Caldelas

260

7.000

1

0,5

15068

Ponteceso

561

Ponteceso

70

6.500

1

0,5

15068

Ponteceso

562

Corme

100

6.500

1

0,5

36044

Pontecesures

506

Pontecesures

100

7.000

1

0,5

15069

Pontedeume

501-502-504

Pontedeume

280

9.000

0,85

0,5

15069

Pontedeume

505

Perbes-Praia

220

6.000

1

0,5

27048

A Pontenova

506

A Pontenova

120

7.000

1

0,5

15070

As Pontes de García Rodríguez

506

As Pontes

130

7.000

1

0,5

36038

Pontevedra

501

Núcleo Vello

340

18.000

0,75

0,5

36038

Pontevedra

502

Ensanche

400

16.000

0,75

0,5

36038

Pontevedra

504

Suburbano

200

9.000

0,5

0,5

36038

Pontevedra

509

Equipamentos

140

10.000

1

0,5

36038

Pontevedra

510

Núcleos urbanos

130

9.000

1

0,5

36038

Pontevedra

511

Lourizán

130

9.000

1

0,5

36038

Pontevedra

512

Ponte Sampaio

130

9.000

1

0,5

36038

Pontevedra

513

Estribela

130

9.000

1

0,5

36038

Pontevedra

514

Salcedo

130

9.000

1

0,5

36039

O Porriño

502-506

Porriño

260

7.250

1

0,5

15071

Porto do Son

562

Portosín

350

8.000

0,8

0,5

15071

Porto do Son

561

Porto do Son

400

8.000

0,9

0,5

27050

Quiroga

501-502

Quiroga

50

5.000

1

0,5

27056

Rábade

504-506

Rábade

130

6.000

1

0,5

36045

Redondela

506

Chapela

300

9.000

1

0,5

36045

Redondela

501-502-503-504

Redondela

300

9.000

1

0,5

15072

Rianxo

506

Rianxo

200

4.000

0,75

0,5

32069

Ribadavia

501-502

Ribadavia

140

5.700

0,5

0,5

27051

Ribadeo

501-502

Ribadeo

320

7.000

1

0,5

36046

Ribadumia

506

Barrantes-A Escusa

260

6.000

1

0,5

15073

Ribeira

561

Aguiño

400

6.150

1

0,5

15073

Ribeira

562

Carreira

260

6.150

1

0,5

15073

Ribeira

563

Corrubedo

400

6.150

1

0,5

15073

Ribeira

564

Palmeira

350

7.000

1

0,5

15073

Ribeira

565

Castiñeiras

400

5.750

1

0,5

15073

Ribeira

501-502-504

Ribeira

400

7.250

1

0,5

36048

O Rosal

506

O Calvario

210

7.000

0,5

0,5

32072

A Rúa

506

A Rúa

105

5.000

1

0,5

15075

Sada

506

Sada-Fontán

350

8.150

1

0,5

36049

Salceda de Caselas

506

A Esfarrapada

175

7.000

0,85

0,5

36050

Salvaterra de Miño

506

Salvaterra

175

7.000

0,85

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

531

San Cibrao das Viñas

140

6.000

0,85

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

532

Cumial

140

6.000

1

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

533

Farixa-Piñeiral

175

6.000

1

0,5

15077

Santa Comba

506

Santa Catalina

100

6.000

0,5

0,5

15078

Santiago de Compostela

511

Núcleo Hº Intramuros

990

40.000

0,75

0,5

15078

Santiago de Compostela

521

Ensanche-Sar

930

24.000

1

0,5

15078

Santiago de Compostela

522

As Fontiñas

600

11.500

0,6

0,5

15078

Santiago de Compostela

512

Núcleo Hº Extramuros

480

13.000

0,75

0,5

15078

Santiago de Compostela

591

Suburbano

175

9.000

1

0,5

15078

Santiago de Compostela

531

Ensanche Disperso

220

13.000

0,75

0,5

15078

Santiago de Compostela

581

Equipamentos

220

10.000

1

0,5

36051

Sanxenxo

502-531

Sanxenxo

950

14.000

0,5

0,5

36051

Sanxenxo

532

Portonovo

600

11.500

0,85

0,5

36051

Sanxenxo

541-542

Vilalonga-Suburbano

480

10.000

0,6

0,5

27057

Sarria

501-502

Sarria

175

6.000

1

0,5

27058

O Saviñao

506

Escairón

100

6.000

1

0,5

36052

Silleda

561

Silleda

100

4.500

1

0,5

36052

Silleda

562

Bandeira

50

4.500

1

0,5

36053

Soutomaior

506

Arcade

250

5.400

0,5

0,5

15082

Teo

505-506

Disperso Teo

220

4.500

1

0,5

36054

Tomiño

505-506

O Seixo

230

4.500

0,85

0,5

36055

Tui

501-502-503-504-505

Tui

260

8.000

0,75

0,5

27063

O Valadouro

506

Ferreira Vella

130

6.000

1

0,5

15087

Valdoviño

506

Aviño

200

6.000

1

0,5

32085

Verín

501-502-503-504-508

Verín

175

6.150

1

0,5

32086

Viana do Bolo

501-502

Viana

70

5.000

1

0,5

27064

O Vicedo

506

Vicedo

180

8.000

1

0,5

36057

Vigo

503

Pza. Compostela

1.000

40.000

0,8

0,5

36057

Vigo

504

Rosalía de Castro

700

27.000

0,8

0,5

36057

Vigo

501

Núcleo Vello

500

22.000

0,5

0,5

36057

Vigo

502

Príncipe

650

27.000

0,65

0,5

36057

Vigo

506

O Castro

610

22.000

0,5

0,5

36057

Vigo

523

Alcabre

800

18.000

0,5

0,5

36057

Vigo

511

Couto

410

16.000

0,5

0,5

36057

Vigo

512

Aragón

490

16.000

0,7

0,5

36057

Vigo

515

A Doblada

490

16.000

0,5

0,5

36057

Vigo

505

Venezuela

440

22.000

0,75

0,5

36057

Vigo

509

Gran Vía

570

20.000

0,8

0,5

36057

Vigo

521

Tomás Alonso

480

16.000

0,75

0,5

36057

Vigo

508

Pza. Independencia

480

20.000

1

0,5

36057

Vigo

514

Ramón Nieto

480

13.000

0,75

0,5

36057

Vigo

519

Florida

550

18.000

1

0,5

36057

Vigo

520

Coia

510

15.000

1

0,5

36057

Vigo

522

Bouzas

580

13.000

0,5

0,5

36057

Vigo

507

Pi y Margall

440

20.000

0,9

0,5

36057

Vigo

513

Teis

410

15.000

0,5

0,5

36057

Vigo

517

A Pastora

470

13.000

1

0,5

36057

Vigo

510

Pza. España

510

22.000

1

0,5

36057

Vigo

518

Castrelos

450

13.000

0,9

0,5

36057

Vigo

516

A Salgueira

440

13.000

0,5

0,5

36057

Vigo

541

Suburbana leste

220

13.000

0,5

0,5

36057

Vigo

542

Suburbana sur

220

13.000

0,5

0,5

36057

Vigo

543

Suburbana oeste

260

13.000

0,5

0,5

36059

Vila de Cruces

506

Vila de Cruces

100

5.000

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

502-503-504

Vilagarcía

305

10.000

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

561

Carril

305

7.850

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

562

Vilaxoán

175

9.300

1

0,5

27065

Vilalba

501-502-503-504

Vilalba

155

6.000

1

0,5

36061

Vilanova de Arousa

501-502-504

Vilanova

220

6.000

0,75

0,5

15092

Vimianzo

506

Vimianzo

70

7.000

1

0,5

15092

Vimianzo

561

A Piroga

70

6.000

1

0,5

27066

Viveiro

562

Covas

300

5.850

0,75

0,5

27066

Viveiro

501-502-503

Viveiro

250

7.450

0,75

0,5

27066

Viveiro

563

Magazos

140

4.000

1

0,5

27066

Viveiro

561

Celeiro

80

4.000

1

0,5

32032

Xinzo de Limia

501-502

Xinzo

105

5.350

0,75

0,5

27025

Xove

506

Núcleo Xove

110

6.000

0,75

0,5

27025

Xove

505

Disperso Xove

70

6.000

1

0,5

15093

Zas

506

Baio

70

6.000

0,7

0,5

15093

Zas

561

A Piroga

70

6.000

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

601

Rural G1

20

2.700

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

602

Rural G2

30

2.700

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

603

Rural G3

40

2.700

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

604

Rural G4

60

3.000

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

605

Rural G5

80

3.000

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

606

Rural G6

105

3.000

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

607

Rural E1

280

10.000

1

0,5

Todos (Parroquias)

 

608

Rural E2

560

10.000

1

0,5

Valores de repercusión para uso dominante de solo urbano
industrial por zonas (€/m2 construído)

Código

Concello

Cód.

Zona

Valor zona

Valor garaxe

Coef. uso secundario comercial, oficina

Coef. uso secundario almacén-rocho-garaxe

32001

Allariz

507

Industrial

45

6.000

1

0,5

15002

Ames

567

Pg. Ind. O Milladoiro

105

7.000

1

0,5

15005

Arteixo

507

Industrial

140

7.000

1

0,5

15006

Arzúa

507

Industrial

25

7.000

1

0,5

15070

As Pontes de García Rodríguez

507

Industrial

25

5.000

1

0,5

27004

Baleira

507

Industrial

15

5.000

1

0,5

32008

Barbadás

507

Industrial

25

8.000

1

0,5

32009

O Barco de Valdeorras

507

Industrial

50

7.000

1

0,5

27005

Barreiros

507

Industrial

40

6.000

1

0,5

27006

Becerreá

507

Industrial

15

5.000

1

0,5

27007

Begonte

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

15008

Bergondo

507

Industrial

105

6.000

1

0,5

15009

Betanzos

507

Industrial

105

7.000

1

0,5

15011

Boiro

507

Industrial

65

6.000

1

0,5

27008

Bóveda

507

Industrial

15

5.000

1

0,5

36004

Bueu

507

Industrial

70

6.000

1

0,5

15015

Cabanas

507

Industrial

40

8.000

1

0,5

7000

Cambre

507

Industrial-Esp. Santo

140

7.000

1

0,5

32019

O Carballiño

507

Industrial

30

6.000

1

0,5

15019

Carballo

507

Polígono industrial

70

6.000

1

0,5

15021

Carral

507

Industrial

105

5.000

1

0,5

27010

Castro de Rei

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

27011

Castroverde

507

Industrial

25

5.000

1

0,5

15022

Cedeira

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

32024

Celanova

507

Industrial

50

5.000

1

0,5

15024

Cerceda

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

27016

Chantada

507

Industrial

30

5.000

1

0,5

15027

Coirós

507

Industrial

80

6.000

1

0,5

27014

O Corgo

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

15030

A Coruña

571

Industrial

280

10.000

1

0,5

27015

Cospeito

507

Industrial

30

5.000

1

0,5

15031

Culleredo

507

Industrial

140

8.000

1

0,5

15032

Curtis

507

Industrial

45

6.000

1

0,5

36017

A Estrada

507

Industrial

35

6.000

1

0,5

15035

Fene

507

Industrial

40

7.000

1

0,5

15036

Ferrol

509

Industrial

120

7.000

1

0,5

27019

Foz

507

Industrial

45

6.000

1

0,5

27020

Friol

507

Industrial

20

5.000

1

0,5

36021

Gondomar

507

Industrial

105

8.000

1

0,5

27022

Guitiriz

507

Industrial

40

5.000

1

0,5

36024

Lalín

507

Industrial

50

7.000

1

0,5

27027

Lourenzá

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

27028

Lugo

507

Industrial

105

8.000

1

0,5

27029

Meira

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

15046

Melide

507

Industrial

40

5.000

1

0,5

27030

Mondoñedo

507

Industrial

25

5.000

1

0,5

27031

Monforte de Lemos

507

Industrial

20

7.000

1

0,5

27032

Monterroso

507

Industrial

30

5.000

1

0,5

36033

Mos

507

Industrial

125

8.000

1

0,5

15054

Narón

571

Industrial-A Gándara

105

8.000

1

0,5

15054

Narón

572

Industrial-Resto

70

8.000

1

0,5

15056

Negreira

507

Industrial

40

5.000

1

0,5

36035

Nigrán

507

Industrial

105

8.000

1

0,5

15057

Noia

507

Industrial

30

7.000

1

0,5

15058

Oleiros

507

Industrial

140

8.000

1

0,5

15059

Ordes

507

Industrial

35

7.000

1

0,5

15060

Oroso

507

Industrial

50

7.000

1

0,5

15061

Ortigueira

507

Industrial

60

6.000

1

0,5

32054

Ourense

507

Industrial

25

8.000

1

0,5

27038

Ourol

507

Industrial

15

5.000

1

0,5

27039

Outeiro de Rei

507

Industrial

50

6.000

1

0,5

15065

Padrón

507

Industrial

35

8.000

1

0,5

27040

Palas de Rei

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

27044

A Pastoriza

507

Industrial

20

5.000

1

0,5

32058

O Pereiro de Aguiar

507

Industrial

40

8.000

1

0,5

15067

A Pobra do Caramiñal

507

Industrial

35

8.000

1

0,5

15069

Pontedeume

507

Industrial

50

8.000

1

0,5

27048

A Pontenova

507

Industrial

35

5.000

1

0,5

36038

Pontevedra

507

Industrial

190

8.000

1

0,5

27049

Portomarín

507

Industrial

20

5.000

1

0,5

36039

O Porriño

507

Industrial

175

7.000

1

0,5

27056

Rábade

507

Industrial

50

6.000

1

0,5

36045

Redondela

508

Industrial

105

8.000

1

0,5

15072

Rianxo

507

Industrial

50

5.000

1

0,5

32069

Ribadavia

507

Industrial

25

5.000

1

0,5

27051

Ribadeo

507

Industrial

55

7.000

1

0,5

15073

Ribeira

507

Industrial

35

7.000

1

0,5

15075

Sada

507

Industrial

105

8.000

1

0,5

36049

Salceda de Caselas

507

Industrial

50

6.000

1

0,5

36050

Salvaterra de Miño

508

Industrial

50

7.000

1

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

507

Polígono industrial

80

6.000

1

0,5

15078

Santiago de Compostela

571

Industrial

140

10.000

1

0,5

36051

Sanxenxo

507

Industrial

125

8.000

1

0,5

27057

Sarria

507

Industrial

20

6.000

1

0,5

27058

O Saviñao

507

Industrial

15

5.000

1

0,5

15081

As Somozas

507

Industrial

20

5.000

1

0,5

36055

Tui

507

Industrial

50

8.000

1

0,5

32085

Verín

507

Industrial

30

6.000

1

0,5

36057

Vigo

571

Industrial

175

10.000

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

507

Industrial

35

8.000

1

0,5

32087

Vilamarín

507

Industrial

30

6.000

1

0,5

27065

Vilalba

507

Industrial

45

6.000

1

0,5

27066

Viveiro

507

Industrial

55

6.000

1

0,5

27021

Xermade

507

Industrial

20

5.000

1

0,5

32032

Xinzo de Limia

507

Industrial

42

5.000

1

0,5

27025

Xove

507

Industrial

35

5.000

1

0,5