Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Luns, 2 de xaneiro de 2023 Páx. 207

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 19 de decembro de 2022 polo que se someten ao trámite de información pública o proxecto de trazado do eixe de mobilidade sustentable Pontevedra-Marín na PO-546. Treito Mollabao-Praceres, actuación financiada polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de clave PO/22/077.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referido.

Mediante a Resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 16 de decembro de 2022 realizouse a aprobación técnica previa do trazado do proxecto de mobilidade sustentable: eixe de mobilidade sustentable Pontevedra-Marín na PO-546. Treito Mollabao-Praceres, de clave PO/22/077.06, no municipio de Pontevedra, que se tramitará segundo o disposto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Considerando o exposto e o establecido na normativa vixente,

ACORDO:

Primeiro. Someter ao trámite de información pública o proxecto de trazado: eixe de mobilidade sustentable Pontevedra-Marín na PO-546. Treito Mollabao-Praceres, actuación financiada polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de clave PO/22/077.06, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular, por escrito dirixido á Axencia Galega de Infraestruturas, as alegacións que crean convenientes relativas á concepción global da actuación e das distintas alternativas analizadas, se é o caso, de acordo co disposto no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Segundo. Someter ao tramite de información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto, descritos na relación anexa, para que calquera persoa poida achegar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación publicada ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade da ocupación. Neste caso, indicará os motivos polos que se deba considerar preferente a ocupación doutros bens ou a adquisición doutros dereitos distintos e non comprendidos na relación, como máis conveniente para o fin que se persegue, de acordo co disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa.

Terceiro. Do mesmo xeito, sométese este proxecto a información pública para os efectos do establecido no Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, en relación coa protección do dominio público hidráulico e coas actuacións neste ou na súa zona de policía.

Cuarto. O prazo para presentar alegacións será de trinta (30) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

A documentación que compón o proxecto estará á disposición da cidadanía na sede central da Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43-1º, 36071 Pontevedra) e na casa do concello de Pontevedra (rúa Michelena, 30, 36071 Pontevedra).

Así mesmo, estará dispoñible na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade:

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transparencia/procedementos-informacion-publica/estudos-proxectos, a seguinte documentación:

• A documentación íntegra do proxecto.

• Un extracto do documento cos obxectivos, localización e descrición da actuación.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2022

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Eixe de mobilidade sustentable Pontevedra-Marín na PO-546. Treito Mollabao-Praceres

Clave PO/22/077.06

Concello de Pontevedra.

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Propietario

DNI

Clase de solo

Catastro

Clasificación urbanística

Sit. Básica

do solo

Exprop.
(m2)

Bens afectados

Cantidade

Unidades

Descrición

1

8369002NG2986N

83690

02

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

20,33

2

8369003NG2986N

83690

03

Recinor y Servicios, S.L.

B94177698

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

103,71

33

ml

Peche malla T. Torsión i / poste

3

8369008NG2986N

83690

08

Banco Santander, S.A.

A39000013

Industrial

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

96,76

4

8369009NG2986N

83690

09

Carmen Prieto Fernández

***3154**

Residencial

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

27,32

5

8369010NG2986N

83690

10

Concello de Pontevedra

P3603800H

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

9,52

6

8369011NG2986N

83690

11

José Antonio Tasende Días

***8679**

Residencial

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

172,25

1 + 12 + 40

Ud + Ud + ml

Recuamento contador + árbore ornamental + peche de plantas ornamentais

7

8369017NG2986N

83690

17

En investigación

-

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

394,91

8

8369012NG2986N

83690

12

CB Fanogar

E94113289

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

1.653,00

6

Ud

Árbore madeirable

9

36900A90009002

900

9002

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Agrario

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

1.715,90

10

7666801NG2976S

76668

01

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

5.420,98

11

7357002NG2975N

73570

02

Julián Gutiérrez Boullosa

***0864**

Almacén. Estac.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

329,35

10 + 14 + 20

m2 + ml + Ud

Muro de pedra + enreixado de fundición / aceiro + árbore madeirable

12

7357004NG2975N

73570

04

Roberto Castro Fabeiro

***2090**

Almacén. Estac.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

302,21

2,5

m2

Balaustrada de pedra

13

7357005NG2975N

73570

05

Manuel Vázquez Villanueva

***3135**

Almacén. Estac.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

333,00

165 + 1 + 15 + 60

m2 + Ud + ml + m2

Edif. (alpendre, galpón) + portalón metálico + peche malla T. Torsión S / muro de formigón + soleira formigón

14

36900A90009004

900

09004

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Agrario

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

979,77

15

7357006NG2975N

73570

06

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

536,00

16

7357007NG2975N

73570

07

Héctor Caldarelli Carballo

***8829**

Almacén. Estac.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

600,58

97

m2

Edif. (alpendre, galpón)

17

7357008NG2975N

73570

08

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

244,39

18

7357009NG2975N

73570

09

María del Carmen Martínez Barcala

***1076**

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

612,69

56 + 95

m2 + m2

Murete bloque + viñedo

19

7357010NG2975N

73570

10

Hormigones y Pavimentos, S.A.

A36004950

Residencial

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

1.745,19

70 + 6 + 1 + 15

ml + Ud + Ud + Ud

Peche malla T. Torsión i / poste + árbore ornamental + portalón metálico + árbore madeirable

20

7357014NG2975N

73570

14

Francisco Acuña Ortiz

***2657**

Residencial

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

342,12

10 + 20

Ud + ml

Árbore madeirable + Peche malla T. Torsión S / muro de formigón

21

7357023NG2975N

73570

23

Mercedes Pombo Portela

***3049**

Industrial

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

514,59

104 + 12 + 1 + 14,4 + 12 + 20

m2 + Ud + Ud + m2 + m2 + m2 + ml

Edif. (alpendre, galpón) + árbore madeirable + portalón metálico + murete de formigón + murete bloque + peche malla T. Torsión S / muro de formigón

22

7357015NG2975N

73570

15

Mercedes Pombo Portela

***3049**

Residencial

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

15,61

6

m2

Murete bloque

23

7357016NG2975N

73570

16

En investigación

-

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

920,17

9,5 + 10

m2 + Ud

Muro de pedra + árbore madeirable

24

7357017NG2975N

73570

17

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

3.565,40

25

7357024NG2975N

73570

24

Elena Beatriz Meijón Longo

***8292**

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

204,68

34 + 34

ml + ml

Peche malla T. Torsión i /poste + peche de plantas ornamentais

26

7357018NG2975N

73570

18

Benigno Pereira Vilariño

***6750**

Industrial

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

561,76

12

Ud

Árbore ornamental de gran porte

27

7357026NG2975N

73570

26

Natalia Iglesias Pazos

***6799**

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

235,66

4

Ud

Árbore madeirable

28

7357019NG2975N

73570

19

UFD Distribución Electricidad, S.A.

A63222533

Industrial

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

254,09

29

7357021NG2975N

73570

21

En investigación

-

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

68,27

30

7357022NG2975N

73570

22

María Teresa Pérez Freiría

***7845**

Residencial

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

222,05

8 + 60

Ud + ml

Árbore ornamental + peche de plantas ornamentais

31

-

-

-

Descoñecido

-

-

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

1.664,67

32

36900A90009001

900

09001

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

Q2801660H

Agrario

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

607,89

33

-

-

-

Descoñecido

-

-

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

532,05

34

6350627NG2965S

63506

27

Francisca Landín Santiago

***8636**

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

106,77

35

6350628NG2965S

63506

28

Concello de Pontevedra

P3603800H

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

4,72

36

6249301NG2964N

62493

01

Mario Fernando González Viéitez

***5994**

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

137,44

18

m2

Murete de formigón

37

7967601NG2976N

79676

01

En investigación

-

Solo sen edif.

Núcleo urbano sen categorizar

Urbanizado

13,04

38

36900A02100002

021

00002

Deputación Provincial de Pontevedra

P3600000H

Cultural

Solo urbanizable residencial

Rural

213,25

111 + 2

m2 + Ud

Viñedo + árbore ornamental

39

6249103NG2964N

62491

03

Paz García Lalín

***0259**

Solo sen edif.

Núcleo rural sen categorizar

Urbanizado

30,20