Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Xoves, 5 de xaneiro de 2023 Páx. 1582

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala de facultativo superior de servizos sociais, especialidade en medicina, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 21 de decembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 19 de outubro de 2020 (DOG núm. 241, do 30 de novembro), modificada pola Resolución do 17 de decembro de 2020 (DOG núm. 258, do 24 de decembro), para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala de facultativo superior de servizos sociais, especialidade en medicina, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo  A1, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 212, do 7 de novembro), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Publicar a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022

María Mercedes Lanza Gándara
Presidenta do tribunal

ANEXO

Quenda de acceso libre

Nº orde

NIF

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Concurso

Total

1

***5646**

Blanco Vázquez, Olga Patricia

48,49

exento

37,55

86,04

2

***4979**

Presedo Romalde, Aurora Esperanza

46,98

exento

36,15

83,13

3

***6773**

González Novoa, Aurea

47,19

exento

35,17

82,36

4

***2682**

González González, José Ramón

51,30

exento

31,00

82,30

5

***2250**

Sotelo Goyanes, María Carmen

44,43

exento

33,40

77,83

6

***5072**

Díaz Martínez, María José

40,89

exento

34,70

75,59

7

***4183**

Dios García, Víctor Manuel

38,13

exento

36,36

74,49

8

***4680**

Carrera Diz, María Carmen Fátima

37,66

exento

35,60

73,26

9

***5920**

Saavedra González, Mónica

38,91

exento

34,29

73,20

10

***2123**

Muñoz González, María del Pilar

34,27

exento

37,17

71,44

11

***0154**

Gutiérrez Iglesias, Encarnación Alejandra

38,13

exento

32,20

70,33

12

***4830**

Pena Naveiro, María José

40,31

exento

26,70

67,01

13

***0808**

Guerrero Caro, Sandra Milena

43,33

apto

23,00

66,33

14

***3618**

Mayán Taboada, José María

46,51

exento

19,05

65,56

15

***7594**

Miranda Gelpi, Teresa de Jesús

42,71

exento

22,84

65,55

16

***5589**

Rodríguez García, María Jesús

33,33

exento

31,72

65,05

17

***7913**

García Camino, María José

44,69

exento

20,30

64,99

18

***2480**

Gil Pérez, José Javier

36,61

exento

28,30

64,91

19

***4381**

Rodríguez López, María Mar

38,54

exento

25,90

64,44

20

***1765**

Filgueiras Martínez, Paula

46,67

exento

17,27

63,94

21

***3179**

Durán Pérez, Eugenia

37,34

exento

24,40

61,74

22

***4737**

Pereira Álvarez, Begoña

42,29

exento

17,80

60,09

23

***9903**

Mañana Rendal, Paula María

47,81

exento

11,32

59,13

24

***5958**

Jiménez-Beatty Navarro, María Dolores

47,19

exento

11,50

58,69

25

***2028**

Martínez Lado, Luciana

48,18

exento

9,94

58,12

26

***1735**

Gómez Rodríguez, José Carlos

37,81

exento

19,40

57,21

27

***8135**

López Vidal, Cesáreo Manuel

33,85

exento

23,00

56,85

28

***6541**

Fernández de Armas, Lisset

39,79

apto

15,80

55,59

29

***0340**

Peleteiro Estévez, Ana María

43,44

exento

12,00

55,44

30

***4694**

Monteagudo González, María Dolores

41,04

exento

11,40

52,44

31

***7496**

Martínez González, Ángel

44,95

exento

7,00

51,95

32

***0787**

Castro Rivas, María del Mar

47,81

exento

2,90

50,71

33

***2521**

Fernández Llorente, María Elena

34,79

exento

15,07

49,86

34

***7677**

Martínez Martínez, Jana

45,21

exento

4,40

49,61

35

***8908**

Iglesias Pérez, Miguel

41,51

exento

7,67

49,18

36

***9389**

Fernández Martínez, Alberto

44,11

exento

5,05

49,16

37

***3319**

Barreira Bascoy, Manuel

42,50

apto

6,50

49,00